2% podpora

Ak sa rozhodnete venovať 2% zo svojich zaplatených daní nám, pomôžete šíreniu tejto metódy do ďalších škôlok a škôl, adoptovaným deťom, deťom v ústavnej či náhradnej starostlivosti, prípadne vydaniu nejakej odbornej publikácie, ktorá v súčasnosti zatiaľ nie je na Slovensku dostupná v slovenskom, ani v českom jazyku.

Všetky relevantné formuláre nájdete aktualizovné tu>> pri ich vypĺňaní použite nasledovné informácie o príjmateľovi:

Údaje o prijímateľovi:

IČO: 42182123
Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno (názov): AVARE
Sídlo:  Železničná 23, 82107 Bratislava

V pripade ďalších otázok nás kontaktujte na tel. čísle  0948 487 980 alebo mailom: avare@avare.sk.

Časové lehoty:

15.2.2019 – posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb

31.03.2019 – posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov).

Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!

31.03.2019 – posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane – POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2016 môže poukázať iba 1,0% z dane.

Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak “2%” poukazuje v tomto predĺženom termíne!

Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2% v termíne na podanie daňového priznania.

30.4.2019 – posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane)