október, 2011

okt 21

Dňa 9.11.2011 sa v priestoroch Inštitútu pre verejnú správu v Bratislave, uskutoční odborný seminár s názvom:

„Poruchy učenia, správania, poruchy koncentrácie,
ADHD, ADD, Aspergerov syndróm a ich neuro-fyziologické príčiny z pohľadu metódy INPP.”

Na tomto seminári sa dozviete bližšie informácie o metóde INPP (neuro-fyziologická psychológia), o ktorej už možno viacerí z vás počuli, alebo sa s ňou stretli.
Seminár je určený pre všetkých (pedagógov, špeciálnych pedagógov, psychológov, iné pomáhajúce profesie), ktorých zaujímajú témy ako:

– hyperaktivita dieťaťa
– poruchy učenia
– poruchy koncentrácie
– poruchy správania
– úzkostné stavy, fóbie

Ak sa s týmito témami stretávate (či už vo svojej práci, alebo v domácom prostredí), môže byť pre vás zaujímave zistenie, že v mnohých prípadoch, v pozadí týchto ťažkostí stoja neurofyziologické príčiny, doposiaľ často nezistené rôznymi odborníkmi (psychológ, špeciálny pedagóg, neurológ a pod.). Poznáme množstvo prípadov, kedy ťažkosti dieťaťa aj boli odborníkom identifikované, no terapia nezabrala dostatočne účinne.

Dozviete sa aj to, ako sa ťažkosti prejavujú, čo môže byť ich príčinou a aká je možnosť prevencie, diagnostiky a terapie.
Preto v prípade, že máte záujem dozvedieť sa viac o tejto problematike, či už z osobného, alebo odborného hľadiska, ste na našom seminári srdečne vítaní!

VÍTANÍ SÚ OKREM ODBORNEJ VEREJNOSTI AJ RODIČIA !!

Všetky potrebné informácie o danom seminári nájdete v pozvánke.

Počet účastníkov je limitovaný!
UPOZORNENIE: platby bez uvedeného mena a priezviska odosielateľa (uveďte prosím do účelu platby) a bez uvedeného variabilného symbolu 1177, budú automaticky vrátené späť!

V prípade vášho záujmu o rýchle odoslanie prihlášky online a jej jednoduchšie spracovanie, vyplňte prosím otázky, ktoré sa vám zobrazia po kliknutí na link uvedený nižšie. Vaša prihláška nám bude po jej vyplnení automaticky zaslaná a nemusíte už posielať ďalšiu emailom podľa inštrukcií, uvedených v pozvánke.

V prípade vášho záujmu je možné zabezpečiť aj ubytovanie (je potrebné sa obrátiť priamo na p. Bajcárovú – 02 / 60 10 23 85, andrea.bajcarova@ivs.vs.sk).
http://www.ivs.sk/kontakty.html

Tešíme sa na stretnutie s vami!

okt 11

Pre tých z vás, ktorí majú záujem dozvedať sa pravidelné informácie o problematike detského vývinu a témach s ním súvisiacich, máme dobrú správu!

Môžete nás navštíviť už aj na našej stránke na Facebooku s názvom: Centrum Avare.

Vášmu záujmu a priazni sa potešíme! Taktiež na danej stránke vzniká priestor na spoločnú diskusiu k publikovaným článkom a linkom. Budeme sa preto tešiť na stretnutie s Vami aj na takejto virtuálnej pôde!

http://www.facebook.com/pages/Centrum-Avare/191319564272688

 

okt 10
Vitamíny a ich dôležitosť pre zdravý vývin

Dnes už môžeme považovať za známy fakt, že vnútroné prostredie organizmu matky veľmi výrazne ovplyvňuje prospievanie dieťaťa v jej lone.  Za menej známy fakt, resp. téma, o ktorej sa hovorí o niečo menej, považujeme význam nutričnej rovnováhy matky už pred samotným počatím, nielen  počas tehotenstva. Následky na vyvíjajúci sa plod v podobe narušenia tejto rovnováhy, môžu byť rôzne a u niekoho sa prejavia viac, u iného menej.

Vo Veľkej Británii existuje organizácia s názvom Foresight (http://www.foresight-preconception.org.uk/), ktorá sa okrem iného zaoberá aj zabezpečením čo možno najlepšej rovnováhy organizmu obidvoch budúcich rodičov, aby sa zvýšila pravdepodobnosť bezproblémového tehotenstva, narodenia zdravého dieťatka a naopak znížilo riziko predčasných pôrodov, nízkej pôrodnej hmotnosti, riziko potratov a pod. ktorá odpozorovala nasledovné:

„Nedostatok zinku je častá najmä u malých chlapcov, ktorých matky užívali antikoncepčné tabletky alebo mali zavedené vnútromaternicové teliesko krátko pred ich počatím. Chlapci potrebujú 5x väčšie množstvo zinku počas vývinu v maternici v porovnaní s dievčatami (pre správny rast semeníkov). Z toho dôvodu najmä chlapci najčastejšie trpia jeho nedostatkom. Toto môže vyústiť  do oslabeného rastu a všeobecného vývinu tak pred, ako aj po narodení. Jedným z ďalších dôsledkov môžu byť koliky, bolesti bruška, hnačky, problémy so saním či neskorší nástup prerezávannia zúbkov a ostatných medzníkov vo vývine. Rovnako tak môže byť ovplyvnený celkový vývin po fyzickej, či psychickej stránke.

Hyperaktivita, dyslexia a problémy so správaním následne oslabujú výkon dieťaťa v škole, celkový rast a obdobie puberty môže byť oneskorené a/alebo neukončené.“

Rozbory úrovne vitamínov a minerálov u detí s diagnostikovanou hyperaktivitou preukázali, že mnoho detí s ADHD malo veľmi nízku hladinu zinku. Toto zistenie môže byť do určitej miery vysvetlením, prečo je výskyt hyperaktivity u chlapcov od raného veku štatisticky vyšší ako u dievčat. U dievčat sa príznaky nízkej úrovne zinku začínajú prejavovať neskôr, približne od 9. roku života, kedy vaječníky začínajú byť aktívne funkčné v súvislosti s prípravou na neskoršie obdobie puberty.

Často ide o deti, ktoré sa prejavujú rôznou škálou drobnejších ochorení, málo spávajú v noci, častejšie trpia na opakované infekty dýchacích ciest a/alebo stredného ucha, potravinové intolerancie, alergické reakcie v podobe ekzémov či astmy, nočnými morami, alebo sú príliš náročné svojimi požiadavkami, čím sebe i rodičom spôsobujú neľahké časy.

(zdroj: Sally Goddard Blythe: What Babies and Children Really Need, Hawthorn Press, 2008)

Zinok je len jedným z vitamínov potrebných pre správny rast a vývin. Vitamíny a ich funkcie sú navzájom prepojené – keď je jedného málo, zvyšuje sa hladina iného a naopak. Z tohto dôvodu je veľmi potrebné poznať ich jednotlivý význam a požadovanú úroveň v organizme. Mnoho z nás len na základe toho, že z médií počuje alebo prečíta, že je to vhodné, začne deťom podávať rybí tuk, vitamín C alebo zinok. Za bežných okolností nám však chýbajú zvyšné dôležité informácie o aktuálnej úrovni ostatných vitamínov či minerálov. Výsledkom môže byť v horších prípadoch dokonca zhoršený stav dieťaťa. Z toho dôvodu je veľmi vhodné v prípade podozrenia na poškodenie nutričnej bázy nechať si urobiť odborný laboratórny rozbor a na základe odporúčaní nastaviť adekvátny podporný program, aby sme mali istotu, že pre dieťa robíme naozaj to, čo je pre neho najlepšie.

 

okt 03

Seminár INPP

Dňa 19.09.2011 sa konal seminár organizovaný Inštitútom psychoterapie a socioterapie vskutku významný seminár s názvom „INPP školský program“.

Sally Goddard BlythePrednášať prišla sama riaditeľka INPP Chester, UK, Sally Goddard Blythe. Tento seminár bol určený predovšetkým pre odbornú verejnosť – teda pre pedagógov, špeciálnych pedagógov, psychológov, pracovníkov detstkých domovov, či iné pomáhajúce profesie.

Sally nám pútavým spôsobom predstavila školský program INPP, ktorý mohli účastníci hneď po skončení seminára aplikovať vo svojej praxi. Prednáška pozostávala z teoretickej i praktickej časti. Účastníci sa naučili akým spôsobom môžu pomocou školského programu diagnostikovať deti, o ktorých sa domnievajú, že by za ich ťažkosťami mohli stáť neuro-fyziologické príčiny. Naučili sa taktiež to, na čo mnohí z nich netrpezlivo čakali – ako tieto poznatky možno využiť v praxi – teda ako robiť samotné preventívne cvičenia, ktorými je možné deťom účinne pomôcť.

Sally svojím šarmom a neprehliadnuteľným množstvom vedomostí prebúdzala množstvo otázok, čo v konečnom dôsledku zabezpečilo uvoľnenú a príjemnú atmosféru. Ochota účastníkov participovať na praktickej časti je vždy vítaná. Inak tomu nebolo ani v prípade tohto semináru, kde sme si vďaka nim mohli na vlastné oči pozrieť ako to vyzerá, keď niekto ťažkosti nemá, alebo naopak ako vyzerá, keď niečo nie je celkom tak, ako by byť za ideálnych okolností malo.

My sme na seminári samozrejme nechýbali. Poskytli sme spoluúčasť organizátorom a Sally v podobe simultánneho tlmočenia. Keďže sa jednalo o naozaj vysoko odbornú tému, bolo veľkou výhodou, že sme v danej problematike doma.

Spolupráca so Sally bola pre nás úžasným zážitkom a tešíme sa na ďalší podobný seminár v budúcnosti.

Veríme, že tí z vás, ktorí ste sa ho zúčastnili, si odniesli po dlhom, iste aj únavnom dni veľa nových a prínosných poznatkov.

Držíme vám palce pri ich aplikácii do praxe! V prípade, že budete potrebovať pomoc či radu, neváhajte sa na nás obrátiť.

Najbližší seminár s podrobnejšími teoretickými informáciami v súvislosti so školským programom, sa bude konať niekedy v priebehu októbra alebo novembra. V prípade vášho záujmu sledujte pravidelne našu web stránku, alebo nám pošlite na seba kontakt, aby sme vás zaradili do adresára emailových adries, na ktoré budeme rozposielať pozvánky keď budeme seminár organizovať.

Do skorého videnia!