apríl, 2012

apr 19

Centrum AVARE vás srdečne pozýva na odborný informačný seminár pod názvom „Poruchy učenia, správania, poruchy koncentrácie, ADHD, ADD, Aspergerov syndróm a ich neurofyziologické príčiny”.

Odborný seminár je určený pre pedagógov základných škôl, materských škôl, špeciálnych pedagógov, psychológov a pomáhajúce profesie. Jeho cieľom je oboznámenie sa s neurofyziologickými príčinami porúch učenia, správania a koncentrácie – čo je potrebné si všímať v predškolskom a školskom veku. Seminár vás taktiež oboznámi s celkom novým pohľadom na možnosť prevencie týchto porúch, ale aj na ich diagnostiku a odstraňovanie prostredníctvom metódy INPP, vytvorenej Inštitútom neuro-fyziologickej psychológie v Chestri vo Veľkej Británii.

[…]

apr 19

Budúci týždeň v stredu 25.4., sme pozvaní do živého vysielania Tv Lux – konkrétne do relácie s názvom „Doma je doma“, aby sme porozprávali o metóde INPP. Spolu so mnou bude hosťom aj špeciálna pedagogička pani Janka Zajacová (vynikajúci odborník vo svojom odbore) a mamina štyroch detí v náhradnej starostlivosti, ktorá s nimi podstupuje individuálny program INPP v našej starostlivosti. […]

apr 19

Dňa 17.4.2012 sa konal úvodný seminár o motorickom vývine dieťaťa a jeho dôsledkoch na jeho ďalší život. Seminár bol určený predovšetkým pre rodičov malých detí. Organizátorom bolo ALMA Centrum v bratislavskej Dúbravke. Atmosféra na seminári bola výborná, spestril a priamymi ukážkami nám ju doplnil 7-mesačný Samko :-). Ten nás okrem iného obdarúval aj neustálym úsmevom a prenádherným Landau reflexom, ktorý bol jeho veľmi obľúbený 🙂

Ďakujeme organizátorovi i všetkým účastníkom za účasť a tešíme sa na najbližšie stretnutie!