máj, 2012

máj 16

Učíte v základnej či materskej škole? Ste špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg, psychológ či detský lekár? Pracujete v detskom domove?

Nech je vašou náplňou práce akákoľvek pomáhajúca profesia, a pri svojej práci sa stretávate s deťmi s poruchami učenia, správania a koncentrácie, s deťmi ťažšie zvládnuteľnými, s deťmi s oslabenou motorikou či koordináciou a hľadáte nový účinný spôsob, ako týmto deťom pomôcť, ste na správnom mieste!

Už dávno je známy fakt, že deti s poruchami učenia, koncentrácie (ADHD, ADD) a správania vykazujú určité ľahké príznaky neurologickej dysfunkcie, ktorá sa objavuje v dôsledku nezrelosti centrálnej nervovej sústavy. Väčšinou sa jedná o zdravé deti, šikovné a bystré, ktoré však napriek svojmu potenciálu v škole zlyhávajú. U rôznych odborníkov (neurológ, očný, ušný lekár) obvykle nie je zistená a preukázaná žiadna patológia, no rodičia aj učitelia mnohokrát vedia, že s dieťaťom niečo nie je v poriadku.

Kurz - školský program INPPV zahraničí už dlhé roky využívajú špeciálny pohybový, tzv. „Školský program INPP“ ako bežnú súčasť základných škôl, či už za účelom prevencie v snahe predchádzať poruchám učenia, koncentrácie a správania, alebo za účelom priamej intervencie.

Školský program INPP pomáha deťom prostredníctvom jednoduchých špecifických telesných cvičení (cvičí sa 10 minút denne, každý deň počas 1 školského roka) rozvíjať motorické zručnosti, ktoré sú nevyhnutným prepdokladom pre zvládanie nárokov školy. Všetky aktivity spojené s učením sú taktiež spojené s motorikou a zmyslovým vnímaním. Písanie si vyžaduje dobrú koordináciu oka a ruky. Čítanie vyžaduje plynulé pohyby očí. Matematika spolu s ďalšími predmetmi vyžaduje dobrú orientáciu v priestore a senzorickú integráciu na veľmi dobrej úrovni. Školský program INPP napomáha prostredníctvom práce s pretrvávajúcimi primitívnymi, alebo nedovyvíjanými posturálnymi reflexami, a taktiež pomocou stimulácie vestibulárneho systému rozvíjať motoriku, koordináciu a rovnováhu detí, v dôsledku čoho sa zvyšuje koncentrácia, zmierňuje sa ich vnútorný nepokoj, miznú, alebo sa zmierňujú ťažkosti pri písaní, čítaní, či opisovaní textu. Zlepšuje sa taktiež priestorová orientácia i organizačné schopnosti. Z celkového hľadiska deti začnú viac prejavovať svoj potenciál a ich výkon a výsledky v škole sa významne zlepšia!

Program je zostavený tak, aby ho bolo možné aplikovať na väčšie skupiny detí. Je ideálnou pomôckou pre základné, materské školy (v prípade MŠ hlavne pre deti s odkladom nástupu do ZŠ), špeciálne školy, detské domovy a pod. Svoje významné uplatnenie si však nájde aj v stredných školách, resp. kdekoľvek, kde majú pracovníci možnosť cvičiť s deťmi skupinovou formou. Pre detských lekárov by mohol byť ideálnym doplňujúcim skríningovým diagnostickým nástrojom, pomocou ktorého by vedeli účinne a efektívne zachytávať potenciálne ohrozené deti pred nástupom do školy.

Ponúkame vám teda možnosť zúčastniť sa jedinečeného kurzu, ktorého lektorkou bude samotná riaditeľka INPP Chester, UK – Sally Goddard Blythe. Po skončení kurzu budete plnohodnotne pripravení používať túto metódu vo svojej praxi hneď od druhého dňa po jeho skončení.

Pozrite si bližšie informácie a v prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať!

Tešíme sa na stretnutie s vami!

máj 16

Včera – 15. mája, sa konal ďalší z odborných informačných seminárov o metóde INPP. Spoločne s mnohými špeciálnymi pedagógmi, psychológmi, pracovníkmi detských domovov, ale i detskými lekármi alebo sociálnymi pedagógmi, sme diskutovali o jednej z mnohých potenciálnych príčin porúch učenia, koncentrácie a správania, ktorou sú neuro-fyziologické odchýlky, teda oneskorený vývin centrálnej nervovej sústavy.

Účastníkov sme oboznámili s tým, čo metóda INPP vlastne je, na akých princípoch je postavená, akým spôsobom sa s ňou dá pracovať. Ďalej sme si prešli jednotlivé primitívne a posturálne reflexy, ktoré svojou pretrvávajúcou prítomnosťou, alebo naopak nezrelosťou v školskom veku dieťaťa, môžu negatívne ovplyvňovať jeho výkon a dosahovanie akademických úspechov.

Seminár o metóde INPP, 15.5.2012

Seminár sme rozšírili aj o niekoľko nových poznatkov v súvislosti s metódou JIAS – tzv. Johansenovej individuálnej sluchovej stimulácie, ktorú naše centrum taktiež ponúka vo svojich službách. Pozreli sme sa podrobnejšie na to, akým spôsobom sa vykonáva špeciálne audiometrické vyšetrenie, a v čom spočíva jeho odlišnosť od klasickej audiometrie. Prešli sme si príklady audiogramov, ktoré sú typické pre jednotlivé diagnózy ako dyslexia, ADHD, Aspergerov syndróm, autizmus, depresia a pod. Porozprávali sme sa o tom v čom všetkom môžu nastávať ťažkosti u takýchto detí a spoločne sme sa zhodli na tom, že skutočných príčin, ktorým by bolo potrebné sa venovať, je viac. Je preto veľmi potrebná spolupráca viacerých odborníkov a naše vzájomné prepojenie v záujme poskytovať čo najlepšiu včasnú intervenciu tým, ktorí to potrebujú.

Seminár bol obohatený množstvom video-ukážok a fotografií z klinickej praxe centra AVARE, ktoré napomohli účastníkom lepšie si predstaviť to, o čom sme hovorili. Ako sa hovorí, lepšie raz vidieť ako sto krát počuť. Pri mnohých odborných názvoch to platí o to viac.

Atmosféra bola z nášho pohľadu veľmi príjemná. Prebiehala vcelku živá diskusia, čomu sme sa tešili. Keďže sme nechceli, aby naši poslucháči trávili väčšinu času písaním poznámok, pripravili sme pre nich kvalitný handout, ktorý obsahoval podstatný obsah prezentácie. Môžu sa tak k nemu kedykoľvek vrátiť v prípade záujmu, a počas semináru sme sa mohli radšej venovať diskusii a otázkam z publika.

Prestávky sme si spríjemnili bohatým občerstvením a využili čas na bližšie zoznámenie sa. V závere semináru sme sa zhodli na potrebe aplikácie školského programu INPP do škôl a školských zariadení, a dohodli sme sa na konkrétnom postupe, ktorý v blízkej budúcnosti zahájime.

Nuž, ostáva nám len dodať, že včerajší seminár bol veľmi príjemne a zmysluplne stráveným časom, ďakujeme všetkým účastníkom za účasť a pozornosť a veľmi sa tešíme na vzájomnú spoluprácu v budúcnosti.

máj 03

Dňa 25.4.2012 sme dostali pozvanie prezentovať metódu INPP v relácii Doma je doma televízie Lux.

Spolu s nami prijali pozvanie aj pšciálna pedagogička Janka Zajacová a mamina, ktorej deti sú v našej starostlivosti a podstupujú individuálny terapeutický program INPP.

Relácia bola prispôsobená pre širokú verejnosť . Môže si z nej tak užitočné informácie vziať tak rodič, ako i odborník. Porozprávali sme o motorickom vývine zdravého dieťatka – ako by mal vyzerať a čo sa udeje v prípade, že tomu tak nie je. Čo sa napríklad môže stať ak preskočí niektoré z motorických vývinových štádií (napr. plazenie na brušku, lozenie a pod.), ak začne príliš skoro alebo naopak príliš neskoro chodiť. Povedali sme si, aký má motorika a jej vývin súvis s akademickým úspechom dieťaťa v neskoršom veku, a taktiež prečo sú primitívne a posturálne reflexy prepojené s poruchami učenia, správania a koncentrácie. Následne sme sa porozprávali o možnostiach diagnostiky detí s takýmito ťažkosťami, porovnali sme metódu INPP s bežnými špeciálno-pedagogickými diagnostickými ale i nápravnými metódami. Záver relácie patril rozhovoru s p. Endrychovou – maminou viacerých detí, ktoré program INPP v súčasnosti podstupujú – ako ona vníma napredovanie svojich detí, či vníma zmeny, či sa deťom cvičí ťažko, či ich to baví, aké zmeny sa dejú a pod.

Verím, že rovnako dobre, ako sme sa my cítili pri vysielaní tejto relácie, sa budete aj vy príjemne cítiť pri jej pozeraní. A v čo dúfame najviac je, že vám prinesie nové a užitočné informácie!
Po kliknutí na link uvedený nižšie sa vám spustí prehrávanie relácie.

Prajeme príjemné sledovanie!

TV LUX