január, 2013

jan 13

Učíte v základnej či materskej škole? Ste špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg, psychológ či detský lekár? Pracujete v detskom domove?

Nech je vašou náplňou práce akákoľvek pomáhajúca profesia, ak sa pri svojej práci stretávate s deťmi s poruchami učenia, správania a koncentrácie, s deťmi ťažšie zvládnuteľnými, s deťmi s oslabenou motorikou či koordináciou a hľadáte nový účinný spôsob, ako týmto deťom pomôcť, ste na správnom mieste!

Už dávno je známy fakt, že deti s poruchami učenia, koncentrácie (ADHD, ADD) a správania vykazujú ľahké príznaky neurologickej dysfunkcie, ktorá sa objavuje v dôsledku nezrelosti centrálnej nervovej sústavy. Väčšinou sa jedná o zdravé deti, šikovné a bystré, ktoré však napriek svojmu potenciálu v škole zlyhávajú. U rôznych odborníkov (neurológ, očný, ušný lekár) obvykle nie je zistená a preukázaná žiadna patológia, no rodičia aj učitelia mnohokrát vedia, že s dieťaťom niečo nie je v poriadku.

V zahraničí už dlhé roky využívajú špeciálny pohybový „Školský program INPP“ ako bežnú súčasť základných škôl, či už za účelom prevencie v snahe predchádzať poruchám učenia, koncentrácie a správania, alebo za účelom priamej intervencie.

Školský program INPP pomáha deťom prostredníctvom jednoduchých špecifických telesných cvičení (cvičí sa 10 minút denne, každý deň počas 1 školského roka) rozvíjať motorické zručnosti, ktoré sú nevyhnutným prepdokladom pre zvládanie nárokov školy. Všetky aktivity spojené s učením sú taktiež spojené s motorikou a zmyslovým vnímaním. Písanie si vyžaduje dobrú koordináciu oka a ruky. Čítanie vyžaduje plynulé pohyby očí. Matematika spolu s ďalšími predmetmi vyžaduje dobrú orientáciu v priestore a senzorickú integráciu na veľmi dobrej úrovni. Školský program INPP napomáha prostredníctvom práce s pretrvávajúcimi primitívnymi, alebo nedovyvíjanými posturálnymi reflexmi, a taktiež pomocou stimulácie vestibulárneho systému rozvíjať motoriku, koordináciu a rovnováhu detí, v dôsledku čoho sa zvyšuje koncentrácia, zmierňuje sa ich vnútorný nepokoj, miznú, alebo sa zmierňujú ťažkosti pri písaní, čítaní, či opisovaní textu. Zlepšuje sa taktiež priestorová orientácia i organizačné schopnosti. Z celkového hľadiska deti začnú viac prejavovať svoj potenciál a ich výkon a výsledky v škole sa významne zlepšia!

Program je zostavený tak, aby ho bolo možné aplikovať na väčšie skupiny detí. Je ideálnou pomôckou pre základné, materské školy (v prípade MŠ hlavne pre deti s odkladom nástupu do ZŠ), špeciálne školy, detské domovy a pod. Svoje významné uplatnenie si však nájde aj v stredných školách, resp. kdekoľvek, kde majú pracovníci možnosť cvičiť s deťmi skupinovou formou. Pre detských lekárov by mohol byť ideálnym doplňujúcim skríningovým diagnostickým nástrojom, pomocou ktorého by vedeli účinne a efektívne zachytávať potenciálne ohrozené deti pred nástupom do školy.

Ponúkame vám teda možnosť zúčastniť sa jedinečeného kurzu, ktorého lektorkou bude riaditeľka Centra AVARE – Mgr. Katarína Sipos, ktorá je prvou licencovanou odborníčkou s viacročnou praxou na Slovensku. Po skončení kurzu budete plnohodnotne pripravení používať túto metódu vo svojej praxi hneď od druhého dňa po jeho skončení.

Pozrite si bližšie informácie o termíne konania, rozsahu a cene kurzu a v prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať!

Tešíme sa na stretnutie s vami!

 

Niekoľko fotografií z predchádzajúcich kurzov:

jan 10

V dnešnej dobe to učitelia, rodičia, ale ani samotné deti v školách nemajú jednoduché. V bežných základných školách sú často umiestnené deti s vcelku závažnými poruchami učenia, správania či koncentrácie. Nároky škôl stúpajú, tlak sa zvyšuje. Deti, ktoré majú dostatočné predpoklady na vzdelávanie sú schopné tieto nároky reflektovať a prispôsobiť sa im. Deti s poruchami učenia, správania a koncentrácie sa skutočne mnohokrát trápia. Školy nemajú prostriedky na asistentov, nie je priestor a miestami z dôvodu vyčerpania učiteľov ani ochota k individuálnemu prístupu a vzdelávaciemu plánu.

Skolsky program INPP, AVARE

Dobrou správou je, že existuje jednoduchá a veľmi efektívna pomoc v podobe INPP Školského programu. Tento program deťom s ťažkosťami pomôže a pre ostatné deti pôsobí ako prevencia. Obidvom skupinám napomáha k správnemu rozvoju.

 

Čo je to školský program INPP ?

Školský program INPP pozostáva z jednoduchých špecifických cvikov, ktoré sú vykonávané v stoji alebo v ľahu na bruchu i na chrbte. Tieto cviky pomáhajú rozvíjať správne držanie hlavy (základ správneho držania tela), používanie pravej a ľavej strany, hornej a dolnej časti tela v rozličných polohách (základy koordinácie), v dôsledku čoho sa zlepší jednak motorika, koordinácia a rovnováha dieťaťa, ale aj samotný výkon v škole. Všetky aktivity ako písanie, čítanie, sú aktivity motorické, vyžadujú dobré plynulé pohyby očí, koordináciu ruky a oka a pod. Z toho dôvodu – akonáhle sa zlepší motorika, potlačia sa primitívne reflexy, môže dieťa začať naplno prejavovať svoj potenciál.

Včera aj dnes sme sa boli pozrieť do základných škôl z Bratislavy a blízkeho okolia ako jednoducho a nádherne je možné aplikovať INPP Školský program v praxi.  Tieto školy sa rozhodli vyškoliť svojich zamestnancov, aby mohli s deťmi v rámci školského roka pohybový program INPP cvičiť. Pedagógovia pod naším odborným dohľadom každodenne cvičia cviky podľa stanoveného rozpisu a podľa individuálnych potrieb danej skupiny detí.

Bolo pre nás veľmi príjemným prekvapením opäť vidieť, ako deti rady cvičia a zvládajú cviky. I keď spočiatku sú niektoré cviky trochu náročnejšie, po pár týždňoch cvičenia je vidieť úžasný posun vpred. Podľa slov učiteľov je možné pozorovať evidentné zlepšenie v písaní, čítaní a v koncentrácií detí. Predovšetkým tých, ktoré mali ťažkosti práve tohto charakteru. Citujeme jednu pani učiteľku:

Tie deti, ktoré sa potrebovali vrtieť v priebehu krátkej chvíle 60 krát, sa už vrtia iba 30 krát. Sú pokojnejšie a rozhodne sa im zlepšilo nielen písanie, ale aj držanie tela či už pri sedení v lavici alebo celkovo.

 

Aj s priestorom na cvičenie si školy krásne poradili. Niektoré cvičia v samostatnej miestnosti (herňa, telocvičňa a pod.). Iné si veľmi šikovne zriadili priestor na cvičenie na širokej chodbe. V čase keď je ticho, vyučovanie prebieha, si v kľude, zorganizovane a dôsledne odídu na desať minút odcvičiť pohybový program INPP a následne sa opäť rovnako pokojne vracajú späť do svojej triedy. V druhej škole zase spájajú cvičenie s výučbou nemeckého jazyka. Inštrukcie deťom totiž dáva pani učiteľka v nemčine. Je radosť vidieť aj túto pozitívnu stránku nášho školstva. Keď sú jeho súčasťou ľudia, ktorí chcú, ktorým záleží, a ktorí sa snažia robiť pre deti maximum, je to hneď vidieť.

My máme z týchto pokrokov radosť. Zároveň si veľmi ceníme ochotu vedenia daných škôl urobiť pre deti niečo viac. Niečo jednoduché, účinné a efektívne. Keď sa k vám dostáva spätná väzba od samotných rodičov detí, ktorí potvrdzujú pokroky, zlepšenia a pociťujú radosť či úľavu, to je dôvod, pre ktorý nám stojí za to robiť na takýchto projektoch a venovať im pozornosť a čas. Na konci toho sú predsa deti. A deti sú naša budúcnosť.

jan 07

Na úvod si dovoľujeme vám všetkým popriať všetko dobré v novom roku, veľa pohody, radosti, menej stresu zo školy, viac úsmevu a čo najviac zdravia! 🙂

Nevieme, ako začal rok vám, no nám krajšie ani začať nemohol. Dovoľte nám podeliť sa o túto milú skúsenosť s vami. Na kontrolné stretnutie prišiel chlapec, ktorý už pár mesiacov cvičí, a teda by bolo aj vzhľadom na jeho vek svojím spôsobom opodstatnené, keby aj protestoval, a už by sa mu cvičiť ani nechcelo. On však sám od seba povedal:

„Pred prázdninami, keď sme mali toľko písomiek a učenia, som si všimol, že sa mi učí oveľa ľahšie, čítam rýchlejšie a už konečne aj rozumiem tomu čo čítam. Písmo mám krajšie a z diktátu som už konečne mal dvojku a nie samé štvorky!“ Na našu otázku či je ešte odhodlaný cvičiť ďalej jednoznačne, bez zaváhania odpovedal: „Tie cviky mi fakt dosť pomáhajú, takže mi nerobí ani trochu problém pokračovať až do konca!“

Reakcia jeho maminy bola podobná: „Je pravda, že je podstatne samostatnejší aj v učení. Už mu to toľko netrvá, nemusím s ním tak veľa bojovať, kým si k tomu vôbec sadne. A čo ma dostalo úplne bolo, keď povedal, že na Vianoce si praje knihu! To, v čo som ani nedúfala, sa normálne stalo skutočnosťou a ja sa z toho veľmi teším!“

Toto je príbeh jedného siedmaka. Takých príbehov však máme v našom centre oveľa viac. My vám teda z celého srdca prajeme, aby ste v tomto roku našli tú správnu cestu, pomoc a aby ste sa mohli tešiť z úspechov rovnako, ako tento náš mladý kamarát!

Všetko dobré v celom roku 2013 vám praje kolektív Centrum AVARE.