apríl, 2018

apr 19

Snažíme sa, aby veci dávali zmysel a hlavne, aby boli prínosom pre všetkých zúčastnených.

Organizátorky konferencie sa rozhodli darovať časť výťažku z konferencie  Komplexná terapia vývinových porúch pre nevyliečitelne chorého Martinka.

Martinko trpí na veľmi zriedkavé genetické ochorenie imunitného systému Henner – Louis – Barovej syndróm, známych je prbiližne 800 mutáčií. Jedným z prvých príznakov je strata rovnováhy, neskôr sa u Martinka pridali krútivé a vystreľujúce pohyby končatín , samovoľné pohyby očí.

Nedostatočná úroveň imunoglobulínov spôsobuje, že Martinko je veľmi náchylný na pľúcne ochorenia, ktoré nereagujú na bežné antibiotiká. Martinko nesmie pri tomto genetickom ochorení imunitného systému podstúpiť žiadne röntgenové vyšetrenia, ožarovania a ani chemoterapiu. Nemôže byť bez ochrany na slnku, ktoré by v jeho tele naštartovalo leukémiu.

Ťažko rozpráva, ale napriek všetkému je na tom inteligenčne veľmi dobre. Pred 3 a pol rokom prestal úplne chodiť a posledný rok prestal aj písať pretože mu začali postupne ochabovať ruky. Školu má v domácom prostredí, najviac ho baví matematika. Čítať vie veľké tlačené písmená a aj keď pomalšie ale poradí si aj s celými vetami.
Miluje logické hry hlavne tie matematické.

Napriek svojmu zdravotnému stavu si  hendikep nepripúšťa a venuje sa aj športu ako golf, futbal skrátka všetko čo sa dá. Momentálne sú pre Martinka najdôležitejšie terapie spojené s rehabilitáciami, aby svalstvo a ako tak sa udržiavalo v pohybe.

Pred pár dňami sa vrátil z nemocnice a aktuálne je veľmi vyčerpaný a slabý jeho rodina však verí, že sa mu onedlho polepší a dostane sa späť do „svojho normálu“ .
Jeho mamina sa vyjadrila : „Je to citlivý a usmiaty chlapec, ktorý bojuje zo všetkých síl pretože MILUJE ŽIVOT.“

ZAPOJIŤ SA MOŽETE AJ VY POČAS KONFERENCIE
Konferencia komplexná terapia

Ako?
Finančná zbierka bude prebiehať priamo počas konferencie. Všetky „dary“ budeme odovzdávať priamo Martinkovi počas konferencie.
ĎAKUJEME
Pretože v prvom rade to robíme, aby sme pomohli:-)

Viac informácii o konferencii a prihlásení nájdete na www.komplexnaterapia.sk

apr 16

Mozog každého dieťaťa je jedinečný a individuálny. Kým u jedného zaberie na určitý problém konkrétna technika, u druhého to fungovať nemusí. Dôležité je stále objavovať nové prístupy a aplikovať ich do praxe Aby sa dieťa posúvalo, je dôležité nepristupovať k nemu len v jednom smere, ale kombinovať rôzne techniky, prístup a mať nad vecami nadhľad.
Práve z toho dôvodu, Logopedické centrum ASOBI, ktoré som založila v roku 2007, spolupracuje s Centrom AVARE, ktoré sa venuje riešeniu problémov neurovývinových porúch. Snažíme sa o kombináciu a komparáciu jednotlivých metód a techník a tak komplexne pomáhať každému dieťaťu.

Tento zaujímavý rozhovor s našou spolupracovníčkou klinickou logopedičkou Zuzanou Jandovou  ktorá je zároveň aj spoluorganizátorka konferencie Komplexná terapia vývinových porúch. si môžete prečítať na SME.ZENY TU

Konferencia komplexná terapia

Mohlo by Vás tiež zaujímať : Ako to vyzeralo počas fotenia pre tento rozhovor a čo Zuzana prezradila o pripravovanej konferencii ?
TV rozhovor nájdete TU na SME.ZENY. TV

Zdroj www.zena.sme.sk

apr 12

Komplexná terapia vývinových porúch je názov  interaktívnej konferencie ktorú organizuje zakladateľka centra AVARE a zároveň neurovývinová terapeutka  Katarína Sipos spolu so svojou kolegyňou klinickou logopedičkou Zuzanou Jandovou.

Čo prezradili o konferencii samotné organizátorky?
„Ono to tak býva, že dobré a zmysluplné  si k sebe cestu nájde. Tak tomu bolo aj v našom prípade. Poznáme sa už roky, ale až rok 2017 nás spojil tak naozaj. Jedna vyslovila začiatok vety, tá druhá ju dokončila. Jedna načrtla obraz, tá druhá mu dodala farby. A takto vznikla aj konferencia Komplexná terapia vývinových porúch, ktorej cieľom je pomáhať. Komplexne a zmysluplne sa pozerať na problémy, s ktorými sa my, aj Vy stretávate pri svojej práci, či vo svojom živote doma.
Prajeme si, aby tak, ako projekt Komplexná terapia vývinových porúch zblížil nás dve, aby jeho dosah zblížil vás s vašimi deťmi, alebo vašimi klientmi.“

KOMPLEXNÁ TERAPIA VÝVINOVÝCH PORÚCH ktorá sa bude konať 5.-6. mája v Sheraton Hoteli v Bratislave.
Konferencia komplexná terapia

Prvý ročník konferencie  sa bude konať pod záštitou Bratislavského samosprávneho kraja a SSO – SLS, sekcia klinickej logopédie určená je pre lekárov, logopédov, psychológov, pedagógov, terapeutov, pomáhajúce profesie a pre rodičov detí s vývinovými ťažkosťami.

PREČO VZNIKLA ? Cieľom konferencie je odovzdať komplexné, teoretické, a najmä praktické informácie a skúsenosti z rôznych oblastí, týkajúcich sa terapeutických a pomáhajúcich profesií nielen pre odborníkov, ale aj rodičov .

Zámerom je naučiť odborníkov nahliadať na klienta komplexne a zlepšiť kvalitu života detského a dospelého klienta a jeho rodiny. Pomôžeme tak rodičom, aby nechodili od dverí k dverám. Zjednotíme svoje vedomosti a sily a budeme poskytovať komplexnú a kvalitnú intervenciu.

Chceme tiež usmerniť a nasmerovať rodičov dieťaťa nielen s nezrelým, oneskoreným vývinom, ale aj rodičov detí s bežným vývinom, aby sa rodičia vedeli zorientovať a vedeli podporovať správny vývin. Taktiež sa budeme snažiť Vám predstaviť stimulačné techniky, terapeutický prístup z komplexného pohľadu.

PRE KOHO? Pre všetkých odborníkov a to terapeutov, logopédov, lekárov, učiteľov a rôzne ďalšie pomáhajúce profesie, zaoberajúce sa detskou, ako aj dospelou populáciou. Časť konferencie je určená aj pre laickú verejnosť, predovšetkým pre rodičov.

AKÉ SU LÍSTKY A CENY?

Základný lístok 135€
(zahrňuje vstup na konferenciu)

VIP lístok 155€ (zahrňuje vstup na konferenciu plus večernu talkshow )
*talkshow bude moderovať Veronika Ostrihoňová Cifrová. Jej hosťami budú český neurológ Martin Jan Stránský, slovenská vedkyňa a profesorka Edita Révay, a zakladateľka Centra AVARE Katarína Sipos. Hostia budú diskutovať na rôzne zaujímavé témy ohľadne vzdelávania, funkcií mozgu, rodičovstva, a iné. Talk show bude obohatená o hudobné vystúpenie Katky Koščovej, o občerstvenie, ako aj o možnosť diskusie s účinkujúcimi.

AKTUÁLNE špeciálna ponuka od 12.4. – 20.4. cena VIP lístku za cenu základného lístku – pri kúpe stačí zadať kod zľavového kupónu v tvare VIP.
KÚPIŤ LÍSTOK

PROGRAM KONFERENCIE  spolu so zoznamom prednášajúcich nájdete na www.komplexnaterapia.sk

5.5.  2018  SOBOTA

9:00 – 9:15 OTVORENIE
9:15 -10:00 Bilaterálna integrácia – program na rozvoj motoriky,
koordinácie, prepájanie kognície s motorikou a prepájanie
hemisfér. (dr. Andrew Dalziell, PhD., )

10:05-10:50 Aplikácia INPP metódy u bežnej populácie,
u pacientov s neurologickým poškodením a potreba
interdisciplinárneho prístupu (Magda Zweegman Kocsis)

10:50 – 11:20 Coffe break

11:20 – 11:55 Raná intervencia v komplexnom
pohľade na dieťa z pohľadu klinického logopéda
( PhDr. Zuzana Jandová, PhDr.)

12:00-12:45  Funkcionálna optometria –
vizuálny tréning pri poruchách zrakového systému
pri očiach bez patologického nálezu. (Tatjana Hošková)

13:50 – 14:20 I.Aplikácie EEG Biofeedback terapie u jednotlivcov
s poruchami správania a učenia II.Komplexný terapeuticky
prístup pre deti s viacnásobným postihnutím.
(Mgr. Monika Lofflerová)

14:25 – 15:10 Komplexná intervencia vývinových porúch
/ JIAS – Individualizovaná sluchová stimulácia
podľa dr. Johansena (Mgr. Katarína Sipos)

15:15 – 16:00 Dobrý učiteľ núti deti robiť chyby.
(MUDr. Martin Jan Stránský, M.D., FACP, neurológ)

16:00 – 16:30 Coffe break

16:30 – 17:15 Starostlivosť o dieťa a stimulácia kojenca
v súlade s jeho psychomotorickým vývinom. (Eva Kiedroňová)

17:20- 18:00 Funkcie rovnovážneho systému a súvislosť
s poruchami príjmu potravy (PaedDr. Adelaida Fábianová)

19:30 – 22:00 VIP TAKLKSHOW -Talk show bude moderovať Veronika Ostrihoňová Cifrová. Jej hosťami budú český neurológ Martin Jan Stránský, slovenská vedkyňa a profesorka Edita Révay, a zakladateľka Centra AVARE Katarína Sipos. Hostia budú diskutovať na rôzne zaujímavé témy ohľadne vzdelávania, funkcií mozgu, rodičovstva, a iné. Talk show bude obohatená o hudobné vystúpenie Katky Koščovej, o občerstvenie, ako aj o možnosť diskusie s účinkujúcimi.

6.5. NEDEĽA
8:30 – 8:40 OTVORENIE

8:40 – 9:20 Dyskalkúlia – matematické schopnosti
(PhDr. Janka Zajacová)

9:25 – 10:10 Úloha adaptačných a stresových procesov
v obraze vývinových porúch (MUDr. Michael Kučera)

10:15 – 11:00 Vplyv dojčenia, sania a výživy na vývoj zubného
aparátu detského pacienta  (Dr. Alexandra Semjonová MD, PhD.)

11:05 – 11:30 Coffe Break

11:35 – 12:20 Pôrod a jeho vplyv na vývin a život dieťaťa
(MUDr. Lenka Ondáčková)

12:25 – 13:10 Vývinová práca dieťaťa ako sebavýchova
hlavné princípy Montessori pedagogiky (Mgr. Soňa Bobeková )

13:15 – 14:00 – Viesť alebo sprevádzať ? Psychické odolnosti dieťaťa
(Mgr. Milena Kutláková Nováková)
14:05 – 14:20 UKONČENIE

PRIHLÁSIŤ SA môžete TU

 

apr 02

Oneskorený vývin komunikačných schopností u detí závisí od každého detailu.

Jedine komplexným stimulovaním všetkých oblastí týkajúcich sa psychomotorického vývinu dieťaťa možno zabrániť jeho ťažkostiam a ich prerastaniu do závažnejších problémov, ktoré človeka môžu ovplyvniť aj v dospelom veku.

Tento zaujímavý článok ktorého spoluatorkou je aj riaditeľka centra AVARE Mgr. Katarína Sipos si môžete prečítať na SME. ZENY TU


(zdroj: fotolia)