august, 2018

aug 27

V centre AVARE pracujeme s programom Bilatrálnej integrácie od roku 2015.
Naša riaditeľka a zároveň hlavná terapeutka Mgr. Katarína Sipos si k tejto metóde našla cestu už v poľskom meste Poznaň, kde sa prvý krát zúčastnila praktického kurzu pod vedením  spoluautora tohto programu dr. Andrew Dalziela.

Prečo začala pracovať práve s touto metódou a čím ju presvedčila?
„Cviky z tohto pohybového programu nie sú také statické a nudné. Naopak, sú veľmi hravé a poskytujú veľkú variabilitu možností. Niektorým deťom vyhovujú viac pomalšie, iným viac dynamické cviky. Tento program poskytuje viac menej neobmedzené množstvo možností. Vieme k cvikom pridať stimuláciu jedného, alebo viacerých senzorických systémov, podľa potrieb dieťaťa. Poskytuje vynikajúcu platformu na prepájanie kognície s motorikou, čiže to, čo potrebujú deti v škole, alebo dospelí klienti v práci. Program bilaterálnej integrácie zrýchľuje psychomotorické tempo, zlepšuje pamäť a podporuje rozvoj exekutívnych funkcií. Neexistuje žiadny iný pohybový program, ktorý by poskytoval toľko možností ako práve program bilaterálnej integrácie“. Vyjadrila sa Mgr. Katarína Sipos.

Ako vieme pomôcť vám alebo vášmu dieťaťu pomocou tejto metódy?

Bilaterálna integrácia je pohybový program vychádzajúci z vývinových cvičení.
BI program využíva súbor prirodzených pohybov človeka, ktoré by za bežných okolností mali byť zautomatizované.
Keď sedíme v lavici a počúvame výklad učiteľa, často si pritom musíme robiť poznámky. Popritom rozmýšľame nad tým, čo počujeme, sme nútení vytesniť všetky rušivé a nežiaduce vplyvy okolia. Musíme si pamätať čo predchádzalo tomu, čo bolo povedané pred chvíľou a dať si to do súvislosti s tým, čo ešte len povedané bude.
A zároveň s tým obvykle vykonávame zautomatizované pohyby rukou (napr. pri písaní), očami (napr. pri čítaní), alebo celým telom (napr. pri športe, alebo naopak v úplnom motorickom pokoji). Pravdou je, že mnohé deti, ale aj dospelí nemajú dostatočné zručnosti na to, aby čo najefektívnejšie dokázali prepájať kogníciu (myslenie) s motorikou (pohyb). Buď sa im nedarí v jednej, alebo v druhej. Akoby jedna oblasť bola na úkor druhej.
 A toto je práve to, čo sa prostredníctvom tohto skvelého programu pokúšame zmeniť.

Ako to vyzerá v praxi:
Do Centra AVARE prišli rodičia chlapca (7 rokov), ktorý mal ťažkosti s koncentráciou pri rôznych činnostiach. Nechal sa rozptyľovať všetkým naokolo.
Nedokázal sedieť za stolom a spraviť si ani domácu úlohu.
Po vstupnej diagnostike sme zistili, že u neho pretrvávajú niektoré z novorodeneckých reflexov a že má oslabený rovnovážny systém a tiež problém s koordináciou.
Chlapca sme nastavili na program Bilaterálnej integrácie, aby pomocou cvikov zlepšil svoje koordinačné schopnosti ,stimuloval pomocou nich vestibulárny systém a zlepšil svoju pamäť a pozornosť.
Výsledok: Po troch stretnutiach podľa vlastných slov rodičov:
„Dokáže sa viac sústrediť, vydrží dlhšie pri aktivitách, dokonca si teraz vie bez ošiaľu a debát sadnúť k úlohám. Aj učiteľka v škole si všimla progres a pochválila, že sa zlepšila jeho schopnosť sústrediť sa“.

Ste odborník a zaujala vás táto metóda?  Pridajte sa ku praktickému kurzu, ktorý bude viesť Andrew Dalziell a staňte sa certifikovaným odborníkom aj vy. Pre lepšiu predstavu vám pripájame video ako to vyzeralo na poslednom májovom kurze pod jeho vedením.

 

Prihlášku na tento kurz  alebo viac informácii nájdete TU