december, 2018

dec 20

Začiatkom tohto roka nás navštívili rodičia deväť-ročnej školáčky. Trpela silnými výbuchmi hnevu, mala problémy s čítaním, pri písaní zamieňala písmenká. Na svoj vek bola príliš hravá, čo spôsobovalo problémy s koncentráciou a udržaním pozornosti tak v škole, ako aj doma pri učení.

Zozbieraním dôkladnej anamnézy a prediskutovaním aktuálnych prejavov správania dieťaťa, sme zhodnotili, že pri ťažkostiach ako je ľahká vyrušiteľnosť, precitlivelosť na zvuky a zamieňanie si podobne znejúcich slov, je v tomto prípade najlepšou cestou ísť cez stimuláciu sluchového systému, teda sluchových dráh vedúcich od sluchového orgánu až k rečovému centru.
Dievča sme preto nastavili na JIAS sluchový program, ktorý je určený na rozvoj reči, čítania a sluchového spracovávania.

Po celkovej diagnostike sluchového spracovávania sme zistili značné oslabenia. Ukázalo sa, že dieťa určité frekvencie počuje až príliš dobre, dokonca lepšie ako by bolo postačujúce, preto sa nemožno čudovať, že sa ťažko sústredila pri akýchkoľvek úlohách. Na druhej strane však jej sluchový systém niektoré frekvencie nezachytával dostatočne, čo nám naznačovalo problém s čítaním a zamieňaním si niektorých podobne znejúcich slov. Z výsledkov bolo tiež zjavné, že dieťa má problém so spracovaním informácii v rušnom prostredí ako je napríklad trieda v škole.

Sluchový program JIAS

Pre posilnenie sluchového systému sme zostavili špeciálnu hudbu, ktorá je šitá na mieru pre každého klienta individuálne, presne podľa nameraných kriviek počutia. Hudba sa má počúvať pravidelne 1 x denne cca 10minút. Konkrétne pre toto dievča bola vyrobená upokojujúca hudba, kvôli jej častým výbuchom hnevu.

Už pri druhom stretnutí nám rodičia hlásili pokroky: „Počúvali sme pravidelne a vidno, že sa veľmi ukludnila, nemáva tie svoje výbuchy hnevu, je viac uvoľnenejšia, aj keď koncentrácia ešte nie je úplne super, a od učenia stále odbieha, no veľmi sa tešíme, že tie sa tie výbuchy výrazne zredukovali.“

Pri treťom stretnutí sme zaznamenali ďalšie pokroky. Rodičia nám s radosťou oznámili, že:  „V lete sama prečítala jednu knihu a dokonca sa iniciatívne púšťa do učenia, zlepšila sa v písaní diktátov. Koncentrácia sa taktiež zlepšila, konečne ju nerozptyľujú všetky zvuky naokolo. Je kľudnejšia a výbuchy hnevu sa zredukovali na minimum.

Spoločných sedení bolo ešte zopár, no aktuálne toto dievča počúva svoje posledné CD a veľmi sa tešíme z jej dosiahnutých úspechov a prajeme celej rodine veľa pohody a úspechov 🙂

dec 17

Na  zakladateľku Centra AVARE Mgr. Katarinu Sipos sa obracajú  so žiadosťami o odborné konzultácie i rôzne médiá, pedagogickí odborníci, ale i lekári či zdravotnícke zariadenia.

 

Prehľad  jej prednášok a kurzov :

29. Novembra – 1. Decembra 2018 v Bratislave organizovala a školila /Praktický kurz JIAS/ Sluchový tréning zameraný na rozvoj reči, sluchového spracovania / kurz určený  výhradne pre odborníkov.

17. Novembra 2018 v Bratislave  prijala pozvanie ako odobrník na / CYKLUS PRENÁŠOK RC KRAMÁRIK / určené pre rodičov /  prednášala na tému „Ako sa vyvíja motorika. Ako sa vývija motorika dieťaťa (už od raneho veku) prečo a ako stimulovať ( alebo podporiť) vývin mtorických schopností?
Aký majú súvis napríklad s učením.
Ako pracovať so školákmi, ktorí májú ťažkosti s učením, sústredením alebo koncentráciou.“

7.- 15. Novembra 2018 prijala pozvanie do  Izraela /University of HAIFE/ aby prednášala pre vysokoškolských študentov a odborných zamestnancov univerzity / na tému „Komplexná intervencia u detí s narušenou komunikačnou schopnosťou“

19. – 20. Októbra 2018 prijala pozvanie na Odborný kongres očných optikov a optometristov SVK ktorý sa konal v Jasnej / prednáška na tému „Vplyv zrakovo – motorických funkcii na poruchy učenia, koncentrácie a správania“

10. – 11. Októbra 2018 prijala pozvanie do Českej republiky na Pražský logopedický deň/ prednáška na tému „Komplexná intervencia u detí s narušenou komunikačnou schopnosťou“

5. – 6. Mája 2018 organizovala konferenciu Komplexná terapia vývinových porúch  / Jej prednáška mala tému“ Komplexná intervencia vývinových porúch /JIAS sluchový program“

14. Apríla 2018 – Umenie byť ženou / Konferencia pre laickú verejnosť 
7. – 8. Apríla
2018 organizovala a školila „školský program INPP“
22. február 2018  II. ročník Medzinárodná špeciálno – pedagogická konferencia  v Partizánskom / určená pre odbornú verejnosť

 

dec 17

Vaše dieťa má prirodzený sklon byť k ostatným vľúdne a ohľaduplné – už ste videli, ako upokojuje slziaceho kamaráta, neváhalo by dať mu aj vlastnú hračku, aby uľavilo jeho nešťastiu. Takéto správanie detí je spontánne.
Je dôkazom, že dieťa má ochranársky inštinkt. Tomu však konkurujú iné inštinkty, napríklad upokojiť hlad. A tak vaše dieťa môže odstrčiť iné dieťa, ktoré mu prekáža „zmocniť sa keksíka“.
Môžete dieťaťu pomáhať rozvíjať a posilňovať jeho postoj k ostatným tak, aby dominovala jeho vnímavosť a láskavosť.

Tri hlavné aspekty:
Spolupráca: Dochádza k nej vtedy, keď vaše dieťa vykonáva s iným dieťaťom spoločenskú činnosť, napríklad stavajú spolu model z kociek stavebnice. Spolupráca si vyžaduje, aby vaše dieťa myslelo na to druhé, bralo do úvahy jeho názor a hralo sa v súlade s ním.
Delenie : Skutočný zmysel tohto slova znamená, že sa dieťa vzdá niečoho, čo mu patrí, bez akejkoľvek záruky, že na výmenu niečo dostane. Dieťa by malo ochotne ohroziť vlastnú spokojnosť, aby potešilo niekoho iného.
Empatia:  Aby bolo dieťa empatické, musí sa vedieť vžiť do druhého dieťaťa a cítiť to, čo cíti ono – napríklad bude mať tendenciu pomôcť, alebo vyjadriť sústrasť, keď uvidí plakať svojho kamaráta. Snažte sa u svojho dieťaťa podporovať tieto konkrétne atribúty.

Pamätajte, že dieťa najviac ovplyvňuje správanie jeho okolia. Platí staré známe : DEŤOM BY SME MALI ÍSŤ VHODNÝM PRÍKLADOM.
Ak sú vľúdni  rodičia a ostatní členovia rodiny dieťa si oveľa ľahšie osvojí tento postoj. Výskumy ukazujú, že dieťa, ktoré cíti lásku a silné citové puto s rodičmi, je citlivejšie aj k svojim vrstovníkom.

Hračky a knihy
Rôzne výskumy sa zhodli na tom, že ak sa dieťa hráva s agresívnymi hračkami (zbrane, vojačikovia), má pri hre s ostatnými  vyššiu hladinu agresivity ešte niekoľko hodín po tom, ako sa s nimi prestalo hrať. Ukázalo sa aj, že dieťa bude pravdepodobne ohľaduplnejšie k vrstovníkom ešte niekoľko hodín po hre s negaresívnymi hračkami (lopta, skladačky, edukačné hračky)

Hračky majú na dieťa veľký vplyv.  Vy sa musíte rozhodnúť do akej miery dopustíte, aby to ovplyvnilo váš výber aktivít. Myslite na to, že dieťa upútané fantastickým svetom agresívnej hry sa bude v takomto stave mysle k svojim kamarátom správať hrubšie. Jednostranný výber v podobe agresívnych hračiek a hier môže potláčať vrodený ochranársky inštinkt.

Vľúdnosť dieťaťa môžete podporiť aj výberom knižiek, ktoré obsahujú príbehy s ochranárskymi témami. Existuje mnoho vynikajúcich knižiek pre deti, v ktorých hlavná postava pomáha ostatným, ktorí sú slabší alebo chorí. Dieťa ovplyvňujú tieto fiktívne vzory a je preň lepšie, ak chce byť ako ohľaduplná postava z príbehu, než ako keď si vyberie za vzor postavu sebeckú.
Ideálne ak si knihu vopred prečítate aby ste vedeli či je pre dieťa vhodná.

AKO NA TO:
Poskytujte príležitosť podeliť sa – postarajte sa aby sa s kamarátom musel podeliť napr. o zákusok. Čím viac príležitostí na delenie mu vytvoríte tým ľahšie mu to pôjde.
Kúpte mu malé zvieratko
– starostlivosť o domáceho maznáčika je veľmi účinný spôsob, ako v dieťati zvýšiť zmysel pre zodpovednosť k ostatným. Už aj malé trojročné dieťa môže napríklad nakŕmiť rybičky.
Vysvetlite dôsledky –
dieťa si musí uvedomovať dôsledky svojho správania: „vľúdnosťou robí ľudí štastnými naopak sebeckosť im škodí“
Pochváľte ho za láskavosť
– ak uvidíte, že vaše dieťa urobí spontánne ohľaduplné gesto, či už ku kamarátovi alebo k súrodencovi.Použitá literatúra : Richard C. Woolfson (predškolák)

dec 12

Vianočné sviatky so sebou nesú množstvo úloh a príprav, pre niekoho aj poriadnu dávku stresu.

Nakupovanie, balenie, pečenie, dodržiavanie tradícií.
Príprava Vianoc ale môže mať aj úplne iný rozmer. Prinášame pár tipov ako zapojiť aj vaše deti.

Pečenie s deťmi. 
Zapojte svoje deti do pečenia.
Pomôcť môžu s vykrajovaním cesta ich lepením pomocou marmelády, zdobením perníčkov, vážením či miešaním krémov a plniek. Ušetrí vám to nejaký ten čas a deti môžu rozvíjať jemnú motoriku a tiež zapojiť fantáziu.

Upratujte s deťmi.
K sviatkom pokoja neodmysliteľne patrí aj „vianočné upratovanie“. Poproste deti aby si vytriedili hračky alebo oblečenie, ktoré už nepotrebujú alebo nenosia  –  môžete ich spoločne zabaliť a darovať tam, kde to môže pomôcť.

Vyrobte si vianočné ozdoby.
Sušené ovocie patrí medzi najobľúbenejšie domáce dekorácie, ktoré počas celej jesene, no najmä pred Vianocami, vyrábajú mnohé mamičky s deťmi. Svojimi farbami prežiaria byt či dom, a pri ich sušení bude rozvoniavať všetko navôkol.
Vianočné pohľadnice
Pri výrobe vianočnej pohľadnice môžete využiť všetky vaše kreatívne nápady a akýkoľvek materiál na kreatívne tvorenie. Ak do tvorby zapojíte aj deti, určite vyčaria úsmev na tvári tomu, komu sú určené.

Pri každej činnosti vaše dieťa rozvíja jemnú motoriku a svoju fantáziu a hlavne nezabudnite, že najkrajším darčekom pre vaše deti je  ČAS STRÁVENÝ S RODINOU v kľude a bez stresu.

dec 11
Priamo z praxe – aké pokroky sme zaznamenali u detského klienta.

Obrátili sa na nás rodičia 10 ročného chlapca s potrebou poradiť a možno aj pomôcť, pretože ich syn je trojkár, pričom výsledky v škole má “vydreté”. Citujeme slovami rodiča: “Stále ako rodič neviem, čo mu vlastne je, či ide o niektorú zo špecifických porúch učenia, alebo o niečo iné. Chlapec je bystrý, šikovný, zaujíma sa o učenie a dianie v škole, no ťažkosti s čítaním a písaním stále pretrvávajú.”

V oblasti učenia má chlapec problém s čítaním, domýšľa si text, dokáže prečítať len krátke vety, rýchlo sa unaví. Pri písaní vynecháva alebo zamieňa písmená, taktiež je veľká chybovosť pri prepise textu. Chyby sú viditeľné aj po gramatickej stránke, hoci slovne tieto javy ovláda. Pri práci potrebuje časté prestávky.

Dieťa navštívilo aj CPPPaP, avšak vzhľadom na vek dieťaťa a vtedajšiu intelektovú úroveň hraničného pásma, diagnóza stanovená nebola.

Náš cieľ bol jasný: Pomôcť dieťaťu podávať také výsledky, aby mohlo viesť plnohodnotný a spokojný život rovnako v domácom prostredí ako aj v školskom.

V rámci diagnostiky boli pozorované mierne odchýlky v rámci neuromotorickej zrelosti. Rovnovážny systém fungoval optimálne. Mierne deficity bolo možné vidieť v oblasti prepájania informácií medzi hemisférami, oslabenie v pracovnej pamäti a taktiež mierne odchýlky v rámci koordinácie tela.

Nakoľko sme zistili, že je u daného chlapčeka stále pretrvávajúci primitívny Morov reflex, ktorý je považovaný za vstupnú bránu pre následnú inhibíciu aj ostatných primitívnych reflexov, ktoré môžu zabrániť dozrievaniu a efektívnemu fungovaniu centrálnej nervovej sústavy, a ktorý by mohol do istej miery ovplyvňovať jeho školský výkon, začali sme intervenciu s nastavením na INPP stimulačno-inhibičný program s cieľom inhibície Morovho reflexu. Ukázali sme si cvik, ktorý mal následne cvičiť po dobu 8 týždňov a dohodli sme si termín najbližšieho kontrolného stretnutia.

Na prvej kontrole mamina chlapca hlási: „Cvičili sme pravidelne, vždy pred písaním domácich úloh a mám pocit, že mu to pomohlo. Začal omnoho rýchlejšie pracovať – už sa ako keby nenadrie tak veľa pri ich písaní a dokáže sa celý čas koncentrovať. Pôsobí spontánnejšie a veselšie. Na druhej strane je čítanie stále problematické a náročné je pre neho aj orientovanie sa v číselnom rade a v matematických operáciách.“

Pre nás bola táto informácia dôležitá, pretože sme si opäť potvrdili, že pravidelným a správnym cvičením dochádza postupne k požadovaným zmenám a taktiež smerodajná, aby sme vedeli nastaviť ďalej program tak, aby sme pokryli potreby daného dieťaťa. Sme na začiatku programu, a ide sa ďalej!

Výsledok nie je zatiaľ ani z ďaleka ten, ktorý vieme intenzívnou spoluprácou s dieťaťom a jeho rodičmi dosiahnuť, ale vieme, že sme o krok bližšie, k čo najlepším možným výsledkom, na čo sa veľmi tešíme 😊.

.