január, 2019

jan 31

Žiaci základných a stredných škôl si dnes prevezmú svoje polročné hodnotenia.
Pre mnoho prváčikov to bude ich prvé hodnotenie, ktoré prinesú svojim rodičom zo školy domov. Školákov po prevzatí polročného hodnotenia čakajú jednodňové prázdniny, ktoré budú v piatok 1. februára.

Teraz nastal čas pre vás, rodičov, aby ste ich odmenili hlavne za snahu, ktorú prejavili počas prvého polroku školy. Najlepšou alternatívou je ukázať deťom, že ste pyšní na ich dosiahnuté výsledky a pochváliť ich za to.
Dbajte na to aby detská vrodená túžba po vedomostiach zostala silná. Prejavte nadšenie, keď vidíte, ako sa učí niečo nové. Stimulujte jeho schopnosti učiť sa. Dieťa sa naučí v škole viac a rýchlejšie, keď si bude ako žiak veriť.

Čo ak priniesli domov zlé hodnotenie? Deti za zlé známky netrestajte, ale hľadajte za nimi príčinu.
Možno ste si všimli , že má vaše dieťa náznaky problémov v sústredení alebo v učení, že jeho vynaložené úsilie nezodpovedá výsledkom v škole? Poraďte sa s odborníkom. V mnohých takýchto prípadoch sa ukázalo, že deti majú snahu, ale nie je v ich silách dosahovať primerané  výsledky (napr. u detí s dyslexiou, dyspraxiou alebo s ADHD a pod.) a preto potrebujú vašu pomoc. Často sa v takom prípade pridružujú aj sekundárne poruchy správania.

v Centrum AVARE –  sme  špecializovaní odborníci na komplexný prístup k diagnostike a intervencii porúch učenia, správania a koncentrácie a iných pridružených ťažkostí.

V tom či onom prípade deti si záslúžia pochvalu za snahu, ktorú počas prvého školského polroku prejavili.
Vezmite deti napríklad do kina alebo cukrárne, navštíviť môžete aj verejné klzisko alebo najbližší svah na ktorom si určite užijete kopec zábavy 🙂


jan 22

Rodičia našej 13-ročnej klientky u nás vyhľadali pomoc okrem iného aj kvôli tomu, že ich dcérka nemá veľmi motiváciu na prípravu do školy, nerobí si úlohy a nič sa jej nechce robiť. Pôsobí utiahnuto a prevláda u nej apatia. Priali si, aby nabrala znovu záujem o okolité veci a aby sa jej zlepšil školský prospech, ktorý je značne spätý aj s jej stanovenými diagnózami (dyslexiou a dysortografiou). Bolo pre ňu ťažké sústrediť sa na hodinách a vyžadovala si časté prestávky pri práci. Problém jej hlavne robilo čítanie a písanie, no najmä v cudzom jazyku.

Po úvodnej diagnostike sme zistili, že má ťažkosti so sluchovým spracovávaním, ktoré sa prejavujú nepozornosťou, oslabenou lokalizáciou zvuku a obmedzenou pamäťou pri spracovávaní úloh. Možno ich výraznejšie pozorovať pri zvýšenej zvukovej kulise, ktorú bežne nachádzame aj v školskej triede. Klientku sme preto nastavili na sluchový program JIAS, kde postupnými krokmi dosahuje už prvé viditeľné výsledky.

Na treťom stretnutí bol evidentný posun vpred nielen v testových výsledkoch, ale aj v jej každodennom správaní, ktoré si jej rodičia všimli: „Zlepšil sa jej prospech, už toľko nefrfle a má oveľa väčší záujem a nie je u nej vidieť takú apatiu ako na začiatku.“ Tešili sa najmä aj z toho, že si zlepšila známku z angličtiny oproti minulému roku a miesto 4ky má na vysvedčení 2ku.

Zatiaľ sme ešte v procese intervencie, no veríme, že to bude už len lepšie a lepšie.