september, 2019

sep 10
Počas septembra ponúkame diagnostiku čiastových funkcií podľa dr. Sindelar 10 prvým klientom za akciovú cenu 15€.
Včasným zachytením deficitov čiastkových funkcií zistíme, či má dieťa predispozíciu na poruchy učenia akými sú dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia, poruchy koncentrácie, alebo správania.
Diagnostika je vhodná pre deti od 3 rokov.
 
Na čo je dobrá diagnostika?
 
Veľmi dôležité je oslabenie čiastkových funkcií podchytiť a trénovať. Deti s týmito deficitmi zvyčajne bývajú deťmi, ktoré robia ťažkosti, čiže deti s problémami. Takéto deti bývajú pre školu a rodičov nepohodlné. Dostáva sa im menej uznania, menej náklonnosti a viac negatívnej pozornosti. Pokiaľ sa podarí oslabenie čiastkových funkcií vyrovnať pred nástupom do školy, môže sa tým zabrániť problémom a trápeniu. Ak je dieťa už školák a má problém, správnou diagnostikou a vhodnou terapiou dokážeme problém efektívne riešiť.
 
Na diagnostiku sa môžete objednať cez: info@avare.sk
sep 06

Zdravie čriev vášho dieťaťa ovplyvňuje mnohé, ak nie všetky funkcie jeho tela a má dopad na správanie, spánok, hladinu energie, koncentráciu, náladu a na mnoho ďalšieho. Prepojenie medzi zdravím čriev a celkovým zdravým je veľmi aktuálnou témou.

 

Mnohé štúdie dokazujú, že črevná mikroflóra hrá veľmi dôležitú úlohu vo vývoji a fungovaní centrálneho nervového systému (CNS), prostredníctvom neuroendokrinných a imunitných ciest. Črevo možno označiť za náš ,,druhý mozog“.  Črevo a mozog sú v neustálej komunikácii cez enterický (autonómny) nervový systém. Tento systém neurónov riadi aspekty gastrointestinálneho systému, imunitného systému, endokrinného systému a ďalších. Vysiela tiež veľa signálov do mozgu (oveľa viac, ako mozog vysiela do čreva), čo ovplyvňuje fungovanie mozgu. Táto obojsmerná komunikácia býva označovaná ako os mikroflóra – črevo – mozog a signalizáciou z mozgu umožňuje ovplyvňovať motorické, senzorické a sekrečné modality gastrointesinálneho traktu. Os mikroflóra – črevo – mozog zahŕňa CNS, endokrinný imunitný systém, os hypotalamus – hypofýza – nadobličky (HPA) a autonómny nervový systém. Hlavnú úlohu v črevnom nervovom systéme hrá práve črevná mikroflóra, pretože rovnováha baktérií ovplyvňuje komunikáciu čreva s mozgom. Ak nie je dostatok dobrých baktérií, táto komunikácia sa môže stať dysfunkčnou a spôsobiť u detí symptómy ako sú, depresívna nálada, podráždenosť, úzkosť, hyperaktivita, slabá pozornosť a chronická bolesť hlavy.

[…]

sep 04

Metóda Sindelar

Jednou z možných príčin porúch učenia a správania sú deficity čiastkových funkcií. Ak hovoríme o deťoch s čiastkovým oslabením výkonu, hovoríme o deťoch, ktoré vykazujú nerovnomerný vývin v oblasti čiastkových funkcií. Keď si predstavíme dieťa ako strom, v jeho korune sa nachádza jeho aktuálny stav vývinu (všetky shcopnosti, zručnosti, vzorce správania). Podľa toho, v ktorom roku života dieťa stretávame, môžme v korune stormu pozorovať odlišnosti v jednotlivých oblastiach jeho vývinu. Ako veľmi je koruna vyvinutá, závisí od toho ako sa doteraz vyvíjali korene stromu (čiastkové funkcie). Úlohou diagnostiky Sindelar je zistiť, či sa tieto jednotlivé čiastkové fukncie rozvíjajú harmonicky alebo dysharmonicky. Na základe odchýľok vo vývine zostavíme tréningový plán. S dieťaťom rodič doma pravidelne pracuje zábavnou formou pomocou tréningových zošitov denne 10 min.