október, 2019

okt 13
Keď hovoríme o zdraví dieťaťa, správne držanie tela by malo patriť na prvé miesto. Správne držanie tela je rovnako dôležité ako dobré stravovanie, cvičenie a rozvíjanie mysle učením. Rovnako ako kvalitný spánok dáva dieťaťu energiu vykonávať aktivity na každodenné fungovanie, aj správne držanie tela je určitý spôsob, ako telo získava energiu, aby sa zabránilo nástupu únavy tela a možnému stresu.
 
Zlé držanie tela v detskom veku, je často dôsledkom zranenia alebo pádu. Niekedy sa na ňom podieľajú externé faktory, ako sú zlé spacie návyky (nevhodný matrac). Toto zlé držanie tela by mohlo mať vplyv na všetko v živote detí, od každodenných úloh až po učenie sa v triede. Vedeli ste však, že u dieťaťa môže zlé držanie tela signalizovať zachovaný Symetrický tonický šijový reflex (STNR)?
 
Symetrický tonický šijový reflex má dieťa prítomný krátko po narodení a potom sa znovu objaví vo veku 6 až 8 mesiacov. Postupne vymizne do 11 mesiacov. Tento dôležitý reflex je zodpovedný za protichodné pohyby hornej a dolnej časti tela. Pomáha dieťaťu s prípravou na plazenie a lozenie. V motorickom vývine je fáza lozenia veľmi dôležitá. Zaťaženie na rukách a kolenách pripravuje chrbticu na vystretie a vstávanie tak, aby sa dokázala vyrovnať s chôdzou. V tejto fáze života sa naučí spolupracovať zrakový systém a rovnováha dieťaťa. Koordinácia oko-ruka, ktorá sa vyvíja počas tejto fázy vedie k lepším schopnostiam čítania a písania, potrebných pre neskorší život. Deti ktoré majú problémy s čítaním a písaním v prvom roku života často preskočili fázu plazenia a štvornožkovania. Neskoršia prítomnosť STNR môže oplyvniť učenie dieťaťa. Nevyzretý STNR všeobecne prekáža v produkcii rytmických a koordinovaných pohybov. Prítomný STNR sťažuje dieťaťu sedenie v lavici s lakťami a bedrami v jednej rovine. Veľa detí s prítomným STNR pôsobí hyperaktívne pretože je pre nich obtiažne sedieť v kľude počas dlhšej doby. Zvyknú vstávať a opäť si sadať, pretože potrebujú uvoľniť svalové napätie spôsobené nedozretými dráhami v nervovom systéme, týkajúcich sa motorických reflexných okruhov.
 
Ak má dieťa STNR prítomný po dovŕšení 1. roku života, môžu sa vyskytnúť tieto symptómy:
 
– W sed
 
– slabá koordinácia rúk a očí, oslabené písanie a čítanie
 
– neohrabanosť pri jedení
 
– pri sedení sú nohy omotané o stoličku
 
– dieťa radšej pracuje v stoji
 
– problémy s prepisovaním z tabule
 
– zrakovo – motorické ťažkosti (spomalená konvergencia a/alebo akomodácia)
 
– problémy s koncentráciou a hyperaktivita
okt 09
Pre niektoré deti je najpohodlnejšie sedieť s vytočenými nohami smerom von a dozadu, v tvare písmena „W“. Mnohí rodičia a učitelia počuli o W sede, ale pravdepodobne sa pýtajú, či to skutočne predstavuje problém a ak áno, prečo?
1. Na rozdiel od iných sediacich pozícií, keď dieťa sedí v polohe W, jeho nohy mu poskytujú širokú podporu, vyžadujúcu veľmi malú aktiváciu svalov stredu tela. Poloha W môže byť príznakom oslabenia stredu tela, čo môže viesť k ťažkostiam pri vykonávaní mnohých hrubých a jemných motorických činností a k ťažkostiam pri sedení počas dlhšej doby v škole.
 
2. Sedenie v tvare W môže byť tiež príznakom pretrvávajúceho symetrického tonického šijového reflexu, ktorý pomáha deťom prejsť zo štádia ležania k lozeniu. Neintegrovaný reflex sa môže v neskoršom veku prejaviť na zlom držaní tela, nízkom svalovom tonuse, ťažkostiach so vzpriameným sedením a na zlej koordinácii očí a rúk. Veľmi často sa tento reflex preukáže ako prítomný u detí s diagnózou ADHD, keďže súvisí so zníženou koncentráciou a hyperaktivitou.
 
3. W sed je skôr statickejší ako dynamický. V tejto pozícii sa deti nedokážu nakláňať do strán a otáčať trupom, preto sa nezapájajú do vnímania svojho okolia vhodným spôsobom.
 
4. Sed v tvare W spôsobuje kĺbom veľký stres, čo neskôr môže viesť k problémom s kĺbami. Jemné pripomenutie vášho dieťaťa, aby si upravilo sed, môže pomôcť prelomiť zlozvyk a povzbudiť ho, aby sa v iných sediacich pozíciách cítilo pohodlnejšie. Vhodné je u detí podporovať sedenie s rovnými nohami, alebo prekríženými. Ukážte vhodnú alternatívu sedu dieťaťu a hrajte sa s ním v rovnakej pozícii na zemi.
 
Skvelou aktivitou pre posilnenie stredu tela je lezenie. Lezenie po stene alebo po lane je úžasný spôsob posilnenia stredu tela, koordinácie a rovnováhy. Takéto typy aktivít pomáhajú odstrániť potrebu sadania si do tvaru W.