Aberantné reflexy

Primitívne reflexy sa vyvíjajú už v prenatálnom období – počas pobytu dieťaťa v maternici. Pri pôrode sú plne prítomné a pripravené plniť si svoje funkcie. Postupne ako dieťa rastie a prestáva ich potrebovať, sú potláčané vyššími mozgovými centrami v priebehu prvých 6. – 12. mesiacov života a nastupujú tzv. posturálne reflexy.

Ak sú primitívne reflexy prítomné neskôr ako po 6. – 12. mesiacoch, a je možné ich vyvolať aj na základe slabého podnetu napr. v rámci školského prostredia, môžu negatívne vplývať na vývin ďalších, komplexnejších a náročnejších zručností – teda aj na vývin posturálnych reflexov. Môže sa teda stať, že primitívne reflexy ostanú naďalej aktívne a posturálne reflexy sa naopak dostatočne nerozvinú.