ADD – Porucha pozornosti

Porucha pozornosti sa prejavuje nedostatočnou kontrolou pozornosti, častejšou a závažnejšou oproti tomu, aká je za bežných okolností pozorovaná u rovesníkov.

Poruchy v jednotlivých zložkách pozornosti sa môžu prejaviť ako:

  • nedostatok pozornosti pre detail – najmä pri práci v škole
  • nedbalé, neporiadne plnenie si svojich povinností, nedostatočné premyslenie činnosti
  • nekompletné vykonávanie úloh – preskakuje z jednej nedokončenej úlohy na druhú
  • denné snenie – zdá sa, akoby nepočúval, alebo nesledoval rozhovor či inštrukcie
  • problémy s organizáciou seba a svojho prostredia
  • nedostatočné plánovanie
  • vyhýbanie sa úlohám, ktoré vyžadujú udržanie pozornosti alebo zapojenie do aktivity
  • neschopnosť zotrvať pri riešení úlohy
  • ťažkosti sledovať konverzáciu, časté odbiehanie od témy
  • ľahká vyrušiteľnosť nepodstatnými podnetmi z prostredia okolo neho

 

Na to, aby mohla byť stanovená diagnóza ADD, musí byť prítomných niekoľko z vyššie uvedených symptómov, nestačí jeden.

NDD nie je vždy primárnou príčinou u všetkých detí, ktorým bola stanovená táto diagnóza, no je ich veľmi mnoho, u ktorých v pozadí ich ťažkostí stojí. Pokiaľ ste na viacero otázok z tejto sekcie odpovedali kladne, je vysoká pravdepodobnosť, že NDD zohráva významnú úlohu v ťažkostiach, s ktorými sa vy a vaše dieťa potýkate. V takom prípade bude dieťa profitovať z reflexného stimulačno-inhibičného programu, ktorý mu nastavíme podľa jeho individuálneho profilu.