Archive by Author

okt 03

Seminár INPP

Dňa 19.09.2011 sa konal seminár organizovaný Inštitútom psychoterapie a socioterapie vskutku významný seminár s názvom „INPP školský program“.

Sally Goddard BlythePrednášať prišla sama riaditeľka INPP Chester, UK, Sally Goddard Blythe. Tento seminár bol určený predovšetkým pre odbornú verejnosť – teda pre pedagógov, špeciálnych pedagógov, psychológov, pracovníkov detstkých domovov, či iné pomáhajúce profesie.

Sally nám pútavým spôsobom predstavila školský program INPP, ktorý mohli účastníci hneď po skončení seminára aplikovať vo svojej praxi. Prednáška pozostávala z teoretickej i praktickej časti. Účastníci sa naučili akým spôsobom môžu pomocou školského programu diagnostikovať deti, o ktorých sa domnievajú, že by za ich ťažkosťami mohli stáť neuro-fyziologické príčiny. Naučili sa taktiež to, na čo mnohí z nich netrpezlivo čakali – ako tieto poznatky možno využiť v praxi – teda ako robiť samotné preventívne cvičenia, ktorými je možné deťom účinne pomôcť.

Sally svojím šarmom a neprehliadnuteľným množstvom vedomostí prebúdzala množstvo otázok, čo v konečnom dôsledku zabezpečilo uvoľnenú a príjemnú atmosféru. Ochota účastníkov participovať na praktickej časti je vždy vítaná. Inak tomu nebolo ani v prípade tohto semináru, kde sme si vďaka nim mohli na vlastné oči pozrieť ako to vyzerá, keď niekto ťažkosti nemá, alebo naopak ako vyzerá, keď niečo nie je celkom tak, ako by byť za ideálnych okolností malo.

My sme na seminári samozrejme nechýbali. Poskytli sme spoluúčasť organizátorom a Sally v podobe simultánneho tlmočenia. Keďže sa jednalo o naozaj vysoko odbornú tému, bolo veľkou výhodou, že sme v danej problematike doma.

Spolupráca so Sally bola pre nás úžasným zážitkom a tešíme sa na ďalší podobný seminár v budúcnosti.

Veríme, že tí z vás, ktorí ste sa ho zúčastnili, si odniesli po dlhom, iste aj únavnom dni veľa nových a prínosných poznatkov.

Držíme vám palce pri ich aplikácii do praxe! V prípade, že budete potrebovať pomoc či radu, neváhajte sa na nás obrátiť.

Najbližší seminár s podrobnejšími teoretickými informáciami v súvislosti so školským programom, sa bude konať niekedy v priebehu októbra alebo novembra. V prípade vášho záujmu sledujte pravidelne našu web stránku, alebo nám pošlite na seba kontakt, aby sme vás zaradili do adresára emailových adries, na ktoré budeme rozposielať pozvánky keď budeme seminár organizovať.

Do skorého videnia!

jún 19

Dňa 26.5. sa v priestoroch Súkromnej základnej školy s materskou školou Montessori v Bratislave – Lamači, uskutočnil seminár na tému:

Poruchy učenia, správania, koncentrácie a pozornosti, ADD, ADHD, Aspergerov syndróm a ich neurofyziologické príčiny

Seminár bol určený primárne pedagógom, špeciálnym pedagógom, psychológom, ale zavítalo k nám aj niekoľko rodičov.

Účastníkov sme oboznámili so základnými poznatkami ohľadne samotných reflexov, ich funkcií, vývinu, ale taktiež o ich dôsledkoch v prípade, že pretrvávajú v čase, kedy by už nemali byť aktívne. Vďaka aktívnej účasti účastníkov sme si mohli niektoré záležitosti aj prakticky predviesť a zažiť ich tak na vlastnej koži.
Najdôležitejším poslaním tohto seminára bolo poskytnúť odbornej verejnosti informáciu o tom čo si vlastne môžu u detí s ktorými pracujú všímať a ako majú rozpoznať, či sa môže prípadne jednať o NDD.

Jednou z významných tém bol aj pôrod a jeho význam pre ďalší zivot dieťaťa, taktiež ako súvisí s reflexami.

Porozprávali sme sa o možnostiach diagnostiky prostredníctvom metódy INPP a taktiež o možnostiach terapie a jej aplikácie do školského prostredia.

Atmosféra seminára sa niesla vo veľmi príjemnom priateľskom a odbornom duchu.

Semináre sa budú konať v pravidelných intervaloch, preto veríme, že sa s vami opäť čoskoro stretneme na jednom z nich!