Archive by Author

nov 06

Centrum AVARE pozýva všetkých rodičov na seminár zameraný na špecifiká zdravého motorického vývinu dieťaťa. Spolu sa pozrieme na to, akým spôsobom ovplyvňuje neuromotorická zrelosť úspešnosť dieťaťa v škôlke, škole i v bežnom živote. Zameriame sa aj na prevenciu porúch učenia, na potrebu hraníc vo výchove a na to, ako zistiť, či je dieťa pripravené zasadnúť do školských lavíc. Seminár je vedený interaktívnou formou, nebudú chýbať diskusie, praktické príklady a rady ako zvládať bežné životné situácie.

Obsah semináru:

  • Vplyv motorického vývinu na úspešnosť dieťaťa
  • Ako predchádzať vzniku porúch učenia a pozornosti a správania
  • Čo má dieťa zvládnuť pred nástupom do školy
  • Ako indentifikujem, či je dieťa pripravené zvládnuť školu
  • Ako dopomôcť zdravému motorickému vývinu
  • Hranice ako oporný bod pre dieťa

Termín semináru:

12. decembra 2019 16:00-20:00

Miesto konania:

Rehabilica, Grösslingová 7, 81109 Bratislava

Účastnícky poplatok: 21€

Seminár vedie: 

Mgr. Katarína Sipos, riaditeľka Centra AVARE

Možnosti úhrady účastníckeho poplatku

Po odoslaní prihlášky Vám bude zaslaná faktúra na uvedenú mailovú adresu. Záväznú úhradu prosím vykonajte do 6.decembra 2019.

Tešíme sa na stretnutie s vami!

Kontaktné údaje

 

Poznámka:

 

Verifikácia:

 
okt 13
Keď hovoríme o zdraví dieťaťa, správne držanie tela by malo patriť na prvé miesto. Správne držanie tela je rovnako dôležité ako dobré stravovanie, cvičenie a rozvíjanie mysle učením. Rovnako ako kvalitný spánok dáva dieťaťu energiu vykonávať aktivity na každodenné fungovanie, aj správne držanie tela je určitý spôsob, ako telo získava energiu, aby sa zabránilo nástupu únavy tela a možnému stresu.
 
Zlé držanie tela v detskom veku, je často dôsledkom zranenia alebo pádu. Niekedy sa na ňom podieľajú externé faktory, ako sú zlé spacie návyky (nevhodný matrac). Toto zlé držanie tela by mohlo mať vplyv na všetko v živote detí, od každodenných úloh až po učenie sa v triede. Vedeli ste však, že u dieťaťa môže zlé držanie tela signalizovať zachovaný Symetrický tonický šijový reflex (STNR)?
 
Symetrický tonický šijový reflex má dieťa prítomný krátko po narodení a potom sa znovu objaví vo veku 6 až 8 mesiacov. Postupne vymizne do 11 mesiacov. Tento dôležitý reflex je zodpovedný za protichodné pohyby hornej a dolnej časti tela. Pomáha dieťaťu s prípravou na plazenie a lozenie. V motorickom vývine je fáza lozenia veľmi dôležitá. Zaťaženie na rukách a kolenách pripravuje chrbticu na vystretie a vstávanie tak, aby sa dokázala vyrovnať s chôdzou. V tejto fáze života sa naučí spolupracovať zrakový systém a rovnováha dieťaťa. Koordinácia oko-ruka, ktorá sa vyvíja počas tejto fázy vedie k lepším schopnostiam čítania a písania, potrebných pre neskorší život. Deti ktoré majú problémy s čítaním a písaním v prvom roku života často preskočili fázu plazenia a štvornožkovania. Neskoršia prítomnosť STNR môže oplyvniť učenie dieťaťa. Nevyzretý STNR všeobecne prekáža v produkcii rytmických a koordinovaných pohybov. Prítomný STNR sťažuje dieťaťu sedenie v lavici s lakťami a bedrami v jednej rovine. Veľa detí s prítomným STNR pôsobí hyperaktívne pretože je pre nich obtiažne sedieť v kľude počas dlhšej doby. Zvyknú vstávať a opäť si sadať, pretože potrebujú uvoľniť svalové napätie spôsobené nedozretými dráhami v nervovom systéme, týkajúcich sa motorických reflexných okruhov.
 
Ak má dieťa STNR prítomný po dovŕšení 1. roku života, môžu sa vyskytnúť tieto symptómy:
 
– W sed
 
– slabá koordinácia rúk a očí, oslabené písanie a čítanie
 
– neohrabanosť pri jedení
 
– pri sedení sú nohy omotané o stoličku
 
– dieťa radšej pracuje v stoji
 
– problémy s prepisovaním z tabule
 
– zrakovo – motorické ťažkosti (spomalená konvergencia a/alebo akomodácia)
 
– problémy s koncentráciou a hyperaktivita
okt 09
Pre niektoré deti je najpohodlnejšie sedieť s vytočenými nohami smerom von a dozadu, v tvare písmena „W“. Mnohí rodičia a učitelia počuli o W sede, ale pravdepodobne sa pýtajú, či to skutočne predstavuje problém a ak áno, prečo?
1. Na rozdiel od iných sediacich pozícií, keď dieťa sedí v polohe W, jeho nohy mu poskytujú širokú podporu, vyžadujúcu veľmi malú aktiváciu svalov stredu tela. Poloha W môže byť príznakom oslabenia stredu tela, čo môže viesť k ťažkostiam pri vykonávaní mnohých hrubých a jemných motorických činností a k ťažkostiam pri sedení počas dlhšej doby v škole.
 
2. Sedenie v tvare W môže byť tiež príznakom pretrvávajúceho symetrického tonického šijového reflexu, ktorý pomáha deťom prejsť zo štádia ležania k lozeniu. Neintegrovaný reflex sa môže v neskoršom veku prejaviť na zlom držaní tela, nízkom svalovom tonuse, ťažkostiach so vzpriameným sedením a na zlej koordinácii očí a rúk. Veľmi často sa tento reflex preukáže ako prítomný u detí s diagnózou ADHD, keďže súvisí so zníženou koncentráciou a hyperaktivitou.
 
3. W sed je skôr statickejší ako dynamický. V tejto pozícii sa deti nedokážu nakláňať do strán a otáčať trupom, preto sa nezapájajú do vnímania svojho okolia vhodným spôsobom.
 
4. Sed v tvare W spôsobuje kĺbom veľký stres, čo neskôr môže viesť k problémom s kĺbami. Jemné pripomenutie vášho dieťaťa, aby si upravilo sed, môže pomôcť prelomiť zlozvyk a povzbudiť ho, aby sa v iných sediacich pozíciách cítilo pohodlnejšie. Vhodné je u detí podporovať sedenie s rovnými nohami, alebo prekríženými. Ukážte vhodnú alternatívu sedu dieťaťu a hrajte sa s ním v rovnakej pozícii na zemi.
 
Skvelou aktivitou pre posilnenie stredu tela je lezenie. Lezenie po stene alebo po lane je úžasný spôsob posilnenia stredu tela, koordinácie a rovnováhy. Takéto typy aktivít pomáhajú odstrániť potrebu sadania si do tvaru W.
sep 06

Zdravie čriev vášho dieťaťa ovplyvňuje mnohé, ak nie všetky funkcie jeho tela a má dopad na správanie, spánok, hladinu energie, koncentráciu, náladu a na mnoho ďalšieho. Prepojenie medzi zdravím čriev a celkovým zdravým je veľmi aktuálnou témou.

 

Mnohé štúdie dokazujú, že črevná mikroflóra hrá veľmi dôležitú úlohu vo vývoji a fungovaní centrálneho nervového systému (CNS), prostredníctvom neuroendokrinných a imunitných ciest. Črevo možno označiť za náš ,,druhý mozog“.  Črevo a mozog sú v neustálej komunikácii cez enterický (autonómny) nervový systém. Tento systém neurónov riadi aspekty gastrointestinálneho systému, imunitného systému, endokrinného systému a ďalších. Vysiela tiež veľa signálov do mozgu (oveľa viac, ako mozog vysiela do čreva), čo ovplyvňuje fungovanie mozgu. Táto obojsmerná komunikácia býva označovaná ako os mikroflóra – črevo – mozog a signalizáciou z mozgu umožňuje ovplyvňovať motorické, senzorické a sekrečné modality gastrointesinálneho traktu. Os mikroflóra – črevo – mozog zahŕňa CNS, endokrinný imunitný systém, os hypotalamus – hypofýza – nadobličky (HPA) a autonómny nervový systém. Hlavnú úlohu v črevnom nervovom systéme hrá práve črevná mikroflóra, pretože rovnováha baktérií ovplyvňuje komunikáciu čreva s mozgom. Ak nie je dostatok dobrých baktérií, táto komunikácia sa môže stať dysfunkčnou a spôsobiť u detí symptómy ako sú, depresívna nálada, podráždenosť, úzkosť, hyperaktivita, slabá pozornosť a chronická bolesť hlavy.

[…]

sep 04

Metóda Sindelar

Jednou z možných príčin porúch učenia a správania sú deficity čiastkových funkcií. Ak hovoríme o deťoch s čiastkovým oslabením výkonu, hovoríme o deťoch, ktoré vykazujú nerovnomerný vývin v oblasti čiastkových funkcií. Keď si predstavíme dieťa ako strom, v jeho korune sa nachádza jeho aktuálny stav vývinu (všetky shcopnosti, zručnosti, vzorce správania). Podľa toho, v ktorom roku života dieťa stretávame, môžme v korune stormu pozorovať odlišnosti v jednotlivých oblastiach jeho vývinu. Ako veľmi je koruna vyvinutá, závisí od toho ako sa doteraz vyvíjali korene stromu (čiastkové funkcie). Úlohou diagnostiky Sindelar je zistiť, či sa tieto jednotlivé čiastkové fukncie rozvíjajú harmonicky alebo dysharmonicky. Na základe odchýľok vo vývine zostavíme tréningový plán. S dieťaťom rodič doma pravidelne pracuje zábavnou formou pomocou tréningových zošitov denne 10 min.