Aktuality

jan 22

Rodičia našej 13-ročnej klientky u nás vyhľadali pomoc okrem iného aj kvôli tomu, že ich dcérka nemá veľmi motiváciu na prípravu do školy, nerobí si úlohy a nič sa jej nechce robiť. Pôsobí utiahnuto a prevláda u nej apatia. Priali si, aby nabrala znovu záujem o okolité veci a aby sa jej zlepšil školský prospech, ktorý je značne spätý aj s jej stanovenými diagnózami (dyslexiou a dysortografiou). Bolo pre ňu ťažké sústrediť sa na hodinách a vyžadovala si časté prestávky pri práci. Problém jej hlavne robilo čítanie a písanie, no najmä v cudzom jazyku.

Po úvodnej diagnostike sme zistili, že má ťažkosti so sluchovým spracovávaním, ktoré sa prejavujú nepozornosťou, oslabenou lokalizáciou zvuku a obmedzenou pamäťou pri spracovávaní úloh. Možno ich výraznejšie pozorovať pri zvýšenej zvukovej kulise, ktorú bežne nachádzame aj v školskej triede. Klientku sme preto nastavili na sluchový program JIAS, kde postupnými krokmi dosahuje už prvé viditeľné výsledky.

Na treťom stretnutí bol evidentný posun vpred nielen v testových výsledkoch, ale aj v jej každodennom správaní, ktoré si jej rodičia všimli: „Zlepšil sa jej prospech, už toľko nefrfle a má oveľa väčší záujem a nie je u nej vidieť takú apatiu ako na začiatku.“ Tešili sa najmä aj z toho, že si zlepšila známku z angličtiny oproti minulému roku a miesto 4ky má na vysvedčení 2ku.

Zatiaľ sme ešte v procese intervencie, no veríme, že to bude už len lepšie a lepšie.

dec 20

Začiatkom tohto roka nás navštívili rodičia deväť-ročnej školáčky. Trpela silnými výbuchmi hnevu, mala problémy s čítaním, pri písaní zamieňala písmenká. Na svoj vek bola príliš hravá, čo spôsobovalo problémy s koncentráciou a udržaním pozornosti tak v škole, ako aj doma pri učení.

Zozbieraním dôkladnej anamnézy a prediskutovaním aktuálnych prejavov správania dieťaťa, sme zhodnotili, že pri ťažkostiach ako je ľahká vyrušiteľnosť, precitlivelosť na zvuky a zamieňanie si podobne znejúcich slov, je v tomto prípade najlepšou cestou ísť cez stimuláciu sluchového systému, teda sluchových dráh vedúcich od sluchového orgánu až k rečovému centru.
Dievča sme preto nastavili na JIAS sluchový program, ktorý je určený na rozvoj reči, čítania a sluchového spracovávania.

Po celkovej diagnostike sluchového spracovávania sme zistili značné oslabenia. Ukázalo sa, že dieťa určité frekvencie počuje až príliš dobre, dokonca lepšie ako by bolo postačujúce, preto sa nemožno čudovať, že sa ťažko sústredila pri akýchkoľvek úlohách. Na druhej strane však jej sluchový systém niektoré frekvencie nezachytával dostatočne, čo nám naznačovalo problém s čítaním a zamieňaním si niektorých podobne znejúcich slov. Z výsledkov bolo tiež zjavné, že dieťa má problém so spracovaním informácii v rušnom prostredí ako je napríklad trieda v škole.

Sluchový program JIAS

Pre posilnenie sluchového systému sme zostavili špeciálnu hudbu, ktorá je šitá na mieru pre každého klienta individuálne, presne podľa nameraných kriviek počutia. Hudba sa má počúvať pravidelne 1 x denne cca 10minút. Konkrétne pre toto dievča bola vyrobená upokojujúca hudba, kvôli jej častým výbuchom hnevu.

Už pri druhom stretnutí nám rodičia hlásili pokroky: „Počúvali sme pravidelne a vidno, že sa veľmi ukludnila, nemáva tie svoje výbuchy hnevu, je viac uvoľnenejšia, aj keď koncentrácia ešte nie je úplne super, a od učenia stále odbieha, no veľmi sa tešíme, že tie sa tie výbuchy výrazne zredukovali.“

Pri treťom stretnutí sme zaznamenali ďalšie pokroky. Rodičia nám s radosťou oznámili, že:  „V lete sama prečítala jednu knihu a dokonca sa iniciatívne púšťa do učenia, zlepšila sa v písaní diktátov. Koncentrácia sa taktiež zlepšila, konečne ju nerozptyľujú všetky zvuky naokolo. Je kľudnejšia a výbuchy hnevu sa zredukovali na minimum.

Spoločných sedení bolo ešte zopár, no aktuálne toto dievča počúva svoje posledné CD a veľmi sa tešíme z jej dosiahnutých úspechov a prajeme celej rodine veľa pohody a úspechov 🙂

dec 17

Vaše dieťa má prirodzený sklon byť k ostatným vľúdne a ohľaduplné – už ste videli, ako upokojuje slziaceho kamaráta, neváhalo by dať mu aj vlastnú hračku, aby uľavilo jeho nešťastiu. Takéto správanie detí je spontánne.
Je dôkazom, že dieťa má ochranársky inštinkt. Tomu však konkurujú iné inštinkty, napríklad upokojiť hlad. A tak vaše dieťa môže odstrčiť iné dieťa, ktoré mu prekáža „zmocniť sa keksíka“.
Môžete dieťaťu pomáhať rozvíjať a posilňovať jeho postoj k ostatným tak, aby dominovala jeho vnímavosť a láskavosť.

Tri hlavné aspekty:
Spolupráca: Dochádza k nej vtedy, keď vaše dieťa vykonáva s iným dieťaťom spoločenskú činnosť, napríklad stavajú spolu model z kociek stavebnice. Spolupráca si vyžaduje, aby vaše dieťa myslelo na to druhé, bralo do úvahy jeho názor a hralo sa v súlade s ním.
Delenie : Skutočný zmysel tohto slova znamená, že sa dieťa vzdá niečoho, čo mu patrí, bez akejkoľvek záruky, že na výmenu niečo dostane. Dieťa by malo ochotne ohroziť vlastnú spokojnosť, aby potešilo niekoho iného.
Empatia:  Aby bolo dieťa empatické, musí sa vedieť vžiť do druhého dieťaťa a cítiť to, čo cíti ono – napríklad bude mať tendenciu pomôcť, alebo vyjadriť sústrasť, keď uvidí plakať svojho kamaráta. Snažte sa u svojho dieťaťa podporovať tieto konkrétne atribúty.

Pamätajte, že dieťa najviac ovplyvňuje správanie jeho okolia. Platí staré známe : DEŤOM BY SME MALI ÍSŤ VHODNÝM PRÍKLADOM.
Ak sú vľúdni  rodičia a ostatní členovia rodiny dieťa si oveľa ľahšie osvojí tento postoj. Výskumy ukazujú, že dieťa, ktoré cíti lásku a silné citové puto s rodičmi, je citlivejšie aj k svojim vrstovníkom.

Hračky a knihy
Rôzne výskumy sa zhodli na tom, že ak sa dieťa hráva s agresívnymi hračkami (zbrane, vojačikovia), má pri hre s ostatnými  vyššiu hladinu agresivity ešte niekoľko hodín po tom, ako sa s nimi prestalo hrať. Ukázalo sa aj, že dieťa bude pravdepodobne ohľaduplnejšie k vrstovníkom ešte niekoľko hodín po hre s negaresívnymi hračkami (lopta, skladačky, edukačné hračky)

Hračky majú na dieťa veľký vplyv.  Vy sa musíte rozhodnúť do akej miery dopustíte, aby to ovplyvnilo váš výber aktivít. Myslite na to, že dieťa upútané fantastickým svetom agresívnej hry sa bude v takomto stave mysle k svojim kamarátom správať hrubšie. Jednostranný výber v podobe agresívnych hračiek a hier môže potláčať vrodený ochranársky inštinkt.

Vľúdnosť dieťaťa môžete podporiť aj výberom knižiek, ktoré obsahujú príbehy s ochranárskymi témami. Existuje mnoho vynikajúcich knižiek pre deti, v ktorých hlavná postava pomáha ostatným, ktorí sú slabší alebo chorí. Dieťa ovplyvňujú tieto fiktívne vzory a je preň lepšie, ak chce byť ako ohľaduplná postava z príbehu, než ako keď si vyberie za vzor postavu sebeckú.
Ideálne ak si knihu vopred prečítate aby ste vedeli či je pre dieťa vhodná.

AKO NA TO:
Poskytujte príležitosť podeliť sa – postarajte sa aby sa s kamarátom musel podeliť napr. o zákusok. Čím viac príležitostí na delenie mu vytvoríte tým ľahšie mu to pôjde.
Kúpte mu malé zvieratko
– starostlivosť o domáceho maznáčika je veľmi účinný spôsob, ako v dieťati zvýšiť zmysel pre zodpovednosť k ostatným. Už aj malé trojročné dieťa môže napríklad nakŕmiť rybičky.
Vysvetlite dôsledky –
dieťa si musí uvedomovať dôsledky svojho správania: „vľúdnosťou robí ľudí štastnými naopak sebeckosť im škodí“
Pochváľte ho za láskavosť
– ak uvidíte, že vaše dieťa urobí spontánne ohľaduplné gesto, či už ku kamarátovi alebo k súrodencovi.Použitá literatúra : Richard C. Woolfson (predškolák)

dec 12

Vianočné sviatky so sebou nesú množstvo úloh a príprav, pre niekoho aj poriadnu dávku stresu.

Nakupovanie, balenie, pečenie, dodržiavanie tradícií.
Príprava Vianoc ale môže mať aj úplne iný rozmer. Prinášame pár tipov ako zapojiť aj vaše deti.

Pečenie s deťmi. 
Zapojte svoje deti do pečenia.
Pomôcť môžu s vykrajovaním cesta ich lepením pomocou marmelády, zdobením perníčkov, vážením či miešaním krémov a plniek. Ušetrí vám to nejaký ten čas a deti môžu rozvíjať jemnú motoriku a tiež zapojiť fantáziu.

Upratujte s deťmi.
K sviatkom pokoja neodmysliteľne patrí aj „vianočné upratovanie“. Poproste deti aby si vytriedili hračky alebo oblečenie, ktoré už nepotrebujú alebo nenosia  –  môžete ich spoločne zabaliť a darovať tam, kde to môže pomôcť.

Vyrobte si vianočné ozdoby.
Sušené ovocie patrí medzi najobľúbenejšie domáce dekorácie, ktoré počas celej jesene, no najmä pred Vianocami, vyrábajú mnohé mamičky s deťmi. Svojimi farbami prežiaria byt či dom, a pri ich sušení bude rozvoniavať všetko navôkol.
Vianočné pohľadnice
Pri výrobe vianočnej pohľadnice môžete využiť všetky vaše kreatívne nápady a akýkoľvek materiál na kreatívne tvorenie. Ak do tvorby zapojíte aj deti, určite vyčaria úsmev na tvári tomu, komu sú určené.

Pri každej činnosti vaše dieťa rozvíja jemnú motoriku a svoju fantáziu a hlavne nezabudnite, že najkrajším darčekom pre vaše deti je  ČAS STRÁVENÝ S RODINOU v kľude a bez stresu.

dec 11
Priamo z praxe – aké pokroky sme zaznamenali u detského klienta.

Obrátili sa na nás rodičia 10 ročného chlapca s potrebou poradiť a možno aj pomôcť, pretože ich syn je trojkár, pričom výsledky v škole má “vydreté”. Citujeme slovami rodiča: “Stále ako rodič neviem, čo mu vlastne je, či ide o niektorú zo špecifických porúch učenia, alebo o niečo iné. Chlapec je bystrý, šikovný, zaujíma sa o učenie a dianie v škole, no ťažkosti s čítaním a písaním stále pretrvávajú.”

V oblasti učenia má chlapec problém s čítaním, domýšľa si text, dokáže prečítať len krátke vety, rýchlo sa unaví. Pri písaní vynecháva alebo zamieňa písmená, taktiež je veľká chybovosť pri prepise textu. Chyby sú viditeľné aj po gramatickej stránke, hoci slovne tieto javy ovláda. Pri práci potrebuje časté prestávky.

Dieťa navštívilo aj CPPPaP, avšak vzhľadom na vek dieťaťa a vtedajšiu intelektovú úroveň hraničného pásma, diagnóza stanovená nebola.

Náš cieľ bol jasný: Pomôcť dieťaťu podávať také výsledky, aby mohlo viesť plnohodnotný a spokojný život rovnako v domácom prostredí ako aj v školskom.

V rámci diagnostiky boli pozorované mierne odchýlky v rámci neuromotorickej zrelosti. Rovnovážny systém fungoval optimálne. Mierne deficity bolo možné vidieť v oblasti prepájania informácií medzi hemisférami, oslabenie v pracovnej pamäti a taktiež mierne odchýlky v rámci koordinácie tela.

Nakoľko sme zistili, že je u daného chlapčeka stále pretrvávajúci primitívny Morov reflex, ktorý je považovaný za vstupnú bránu pre následnú inhibíciu aj ostatných primitívnych reflexov, ktoré môžu zabrániť dozrievaniu a efektívnemu fungovaniu centrálnej nervovej sústavy, a ktorý by mohol do istej miery ovplyvňovať jeho školský výkon, začali sme intervenciu s nastavením na INPP stimulačno-inhibičný program s cieľom inhibície Morovho reflexu. Ukázali sme si cvik, ktorý mal následne cvičiť po dobu 8 týždňov a dohodli sme si termín najbližšieho kontrolného stretnutia.

Na prvej kontrole mamina chlapca hlási: „Cvičili sme pravidelne, vždy pred písaním domácich úloh a mám pocit, že mu to pomohlo. Začal omnoho rýchlejšie pracovať – už sa ako keby nenadrie tak veľa pri ich písaní a dokáže sa celý čas koncentrovať. Pôsobí spontánnejšie a veselšie. Na druhej strane je čítanie stále problematické a náročné je pre neho aj orientovanie sa v číselnom rade a v matematických operáciách.“

Pre nás bola táto informácia dôležitá, pretože sme si opäť potvrdili, že pravidelným a správnym cvičením dochádza postupne k požadovaným zmenám a taktiež smerodajná, aby sme vedeli nastaviť ďalej program tak, aby sme pokryli potreby daného dieťaťa. Sme na začiatku programu, a ide sa ďalej!

Výsledok nie je zatiaľ ani z ďaleka ten, ktorý vieme intenzívnou spoluprácou s dieťaťom a jeho rodičmi dosiahnuť, ale vieme, že sme o krok bližšie, k čo najlepším možným výsledkom, na čo sa veľmi tešíme 😊.

.

nov 30

Ako to už býva zvykom deň Sv. Mikuláša je oslava hlavne pre našich najmenších.
Keď si konečne dobrovoľne vyčistia čižmičky a položia ich do okna, ostáva už na nás rodičoch ako sa popasovať s otázkou či bolo vaše dieťa poslušné a zaslúži si odmenu.
Prečo nosí legendárny Mikuláš poslušným deťom práve sladkosti? Tento zvyk sa ujal až po smrti skutočného biskupa, ktorý počas svojho života pomáhal chudobným deťom. Vďaka jeho štedrosti sa zaužíval zvyk obdarovať blízkych drobnou pozornosťou. A keďže šlo najmä o deti, ujali sa v prvom rade sladkosti.

Určite viete, že hlavne u detí nízkeho veku je veľmi dôležité rozvíjanie motoriky. Pohybové schopnosti dieťaťa (motorické) a reč sa navzájom ovplyvňujú.
Pokiaľ má dieťa zdravý pohybový vývin, obvykle nastúpi aj zodpovedajúci zdravý vývin reči. Ak je oneskorený pohybový vývin je veľká pravdepodobnosť, že bude oneskorený aj rečový vývin. Neobratné deti mávajú viac nedostatkov vo výslovnosti ako deti, ktoré sú pohybovo zdatnejšie. Preto je nesmierne dôležité rozvíjať hybnosť celého tela (hrubú motoriku) , hybnosť ruky (jemnú motoriku) a obratnosť reči (motorika hovoridiel).
Preto by sme mali deti viesť k stimulácii a správnemu rozvoju.

Centrum AVARE prináša tri tipy ako obohatiť Mikuláša o viac ako sladkosti 😊

Mikulášska topánka – na dotvorenie: S touto topánočkou sa deti naučia viazať mašličku, precvičia si jemnú motoriku a pri maľovaní si užijete kopec zábavy. Vytvorte si
vlastnoručne namaľovanú edukačnú hračku od Šikulkova.

Vezmite deti na klzisko
V hlavnom meste nájdete hneď niekoľko klzísk či už v obchodnom centre alebo na nábreží Dunaja. Najmenšie deti si precvičia zručnosti a koordináciu svojho tela. Keď budete mať šťastie – možno stretnete aj Mikuláša na ľade.

Naučte ich Mikulášske riekanky a básničky – čítanie je najúčinnejší spôsob ako stimulovať reč a nadšenie pre slová.

Pred oknom – za oknom stojí Mikuláš,
povedz nám deduško, čo v tom koši máš.
Pre dobrú Aničku medovú paničku
a pre zlého Jožka korbáč a paličku.


Kde sa vzal, tu sa vzal, Mikuláš pod oknom stál,
v ruke veľkú paličku, na hlave mal čiapočku.
Z bielych fúzov, teplý šál,
tak na deti vykúkal.

Mik, mik, Mikuláš, prišiel s čertom na koláč,
sľubujem, sľubujem, že už hnevať nebudem..


Držíme palce aby ste vašim ratolestiam vyčarovali ten najkrajší úsmev na tvári .

ZAPOJTE SA DO NAŠEJ MIKULÁŠSKEJ SÚŤAŽE
A VYHRAJTE PRE SVOJE DIEŤA
RUČNE VYROBENÚ  MIKULÁŠSKU TOPÁNOČKU Z DIELNE ŠIKULOVO.

Ako? Kliknite na náš FACEBOOK TU

Držíme palce:-)

 

okt 22
Marek Herman: „Ak dieťa trávi veľa času na tablete, je to odrazom toho, že v rodine chýbajú pravidlá“.

Nečudujte sa nám, milí rodičia.
Viete, že sa vás na konzultáciách pýtame ako s deťmi spoločne trávite čas, čo dieťa robí, keď príde zo školy či škôlky, ako vyzerá režim vášho bežného dňa atď. Prichádzate k nám s tým, aby sme pomohli vášmu dieťaťu. Vašej rodine. Sú medzi vami takí, ktorí to vítajú. Sú takí ktorým to nie až tak vyhovuje. Nuž chápeme jednu i druhú skupinu. Ibaže bez vás a bez komplexného pohľadu na celú situáciu to nejde.
Pod to, čo je napísané v rozhovore s Marekom Hermanom, sa podpisujeme aj my. V dnešnej dobe máme všetko. Máme absolútny nadbytok. Akurát, že naše deti postrádajú to najcennejšie čo na svete jestvuje a čo im, ani nám nikdy nikto nevráti. Váš spoločný čas. Nenechajte si ho vziať. Pretože keď budete jedného dňa starí, bude vám ľúto, keď vaše deti budú posielať len email, či smsku miesto toho aby prišli, objali vás a dali si s vami šálku čaju. Držme si všetci palce. Táto doba nám v tomto vôbec nepraje. No je na nás čo s tým urobíme!

Sú technológie skutočne apokalypsou, ak ich budeme používať v rodinách ako doteraz? Ako zmenili dnešné rodiny a výchovu? Ako ich rodičia vnímajú v rukách detí a čo môžeme urobiť, aby sme dokázali z tejto generácie detí vychovať spokojných a citlivých dospelých? Uznávaný český odborník na výchovu detí, vysokoškolský pedagóg a lektor osobného rozvoja MAREK HERMAN nám porozprával, ako nepodceňovať život v rodinách s technológiami a naučiť sa žiť s nimi zdravo….. celý článok si môžete prečítať  na eduworld.sk TU

Zdroj: eduworld.sk

Text: Mgr. Katarina Sipos

 

okt 05

Na dieťa je potrebné nazerať komplexne, čo znamená, že ak chceme zistiť, čo stojí za jeho neúspechmi v školských zručnostiach alebo v sociálnom kontakte či v problematickom správaní, je potrebné poznať aj to, akým spôsobom prebiehalo tehotenstvo matky, aký priebeh mal pôrod, ako napredoval psychomotorický ale aj rečový vývin dieťaťa, ktoré choroby prekonalo, aké sú vzájomné vzťahy v rodine ale napríklad aj to, aké jedlá dieťa preferuje.

Začiatkom augusta nás navštívil 8r. chlapec, ktorý má problém so sústredením, často potrebuje prestávky pri písaní domácich úloh, má ťažkosti s čítaním a zapamätaním si textu, rýchlo sa unaví, je ľahko vyprovokovateľný a dokáže sa rýchlo nahnevať. Trpí častými bolesťami hlavy.

Odhliadnuc od toho, že sme na úvodnej konzultácii nastavili tohto chlapčeka na pohybový program INPP, odporúčali sme rodičom zmenu stravy, ktorá sa nám zdala byť kľúčová k vyriešeniu niektorých z jeho ťažkostí. Aj keď nie sme odborníkmi na úpravu stravy, dokážeme rodičov naviesť k riešeniu problémov, ktoré môžu súvisieť práve s trávením a tým pádom aj zaťažením nervového systému. Jedná sa väčšinou o jednoduché a všeobecné pokyny, ktoré sú nám v zásade všetkým jasné (ako napr. doplniť do stravy probiotiká a prebiotiká, vylúčiť sladkosti, mať pravidelný režim stravovania, nevynechávať raňajky atď.), avšak niekedy nám rodičom nie je vždy jasný ich veľký význam.

Keďže na klienta a jeho ťažkosti nahliadame komplexne, dôležitou súčasťou našej práce bol aj hlbší rozhovor s mamou, na ktorej sme si všimli výraznú únavu, smútok a vyčerpanie. Z rozhovoru vyplynulo, že rodinná situácia nie je ideálna, otec trávi príliš veľa času v práci, mama nesie na svojich pleciach všetky povinnosti za deti i domácnosť, a svoju vlastnú prácu. S mamou sme sa dohodli na určitých krokoch, ktoré je doma potrebné urobiť, aby sa zmenila aj atmosféra doma, pretože tá na deti taktiež veľmi silno vplýva. Keď mama nie je v pohode, ani deti nemôžu byť v pohode.

Hneď na prvom kontrolnom stretnutí po 7 týždňoch od úvodnej konzultácie sme sa dozvedeli, že chlapca už hlava vôbec nebolieva, býva menej unavený, večer sa mu ľahšie zaspáva, v pokoji prespí celú noc a ráno sa budí svieži. Už nebýva ani taký podráždený, ako to bolo predtým. V tomto prípade rodičia zapracovali aj na vzájomnom vzťahu. Zo slov mamy citujeme: „Celkovo doma je väčšia pohoda. U psychologičky sme boli spolu s mužom a konečne sa tak viac ponoril do situácie doma. Začína si uvedomovať, že rodina je dôležitá a že musí tráviť doma viac času ako trávil. Začal teda dlhšie spať, neskôr chodiť do práce, je viac s deťmi, sme doma všetci spokojnejší. Dokonca začal s malým čítať a malý to má veľmi rád. Nemám toho na svojich pleciach už toľko, čo je pre mňa veľká úľava“.

Veríme, že takto sa krôčik po krôčiku dopracujeme k tomu, aby sa chlapcovi a celej rodine v rámci ich možností, podarilo dosahovať čo najlepšie výsledky. Pretože len takáto komplexná práca má podľa nás zmysel.

okt 01

Naše centrum AVARE navštevujú klienti rôzneho veku, pretože metódy s ktorými pracujeme sú prínosom ako pre deti tak aj pre mládež či dospelého klienta.

Navštívili nás rodičia spolu s 15 ročným synom, ktorý mal nechuť do učenia, trpel nedostatočnou pozornosťou a trávil dlhý čas prípravou na vyučovanie. Ako sám povedal mal ťažkosti s organizáciou prostredia čo mu ako začínajúcemu stredoškolákovi robilo veľký problém v novej etape života.

Po dôkladnej diagnostike, pri ktorej sme zistili, ze po motorickej stranke bol na tom chlapec velmi fajn, avšak zlyhával v porozumení dlhších slovných inštrukcií, robil chyby v diktátoch, mal tažkosti s číitaním a porozumením čítaného textu, sme začali s JIAS sluchovým tréningom v intervaloch 6-8 týždňov. Po 4. kontrolnom stretnutí rodičia konštatovali: „Výrazne sa upokojil, všetko mu ide ľahšie v škole, ide z neho väčšia rozvaha a kľud, vie si viac zapamätať z vyučovacej hodiny z čoho usudzujem, že sa viac sústredí na výklad profesora. Taktiež sa zlepšilo čítanie, dokonca si začal sám čítať“. Ako sám povedal: „ Nepociťujem už žiadne ťažkosti a nevyrušujú ma ostatné zvuky ako tomu bolo predtým. Viem sa sústrediť a nemusím sa doma toľko veľa učiť“.

Keďže sa jedná o klienta, ktorý medzičasom už kompletne ukončil program, veľmi sa tešíme informácii, ktorú sme dostali od rodičov:
„Prijali ho na strednú školu, vie sám povedať čo chce aj ako to chce, je úplne samostatný. Podľa posledného preskúšania školským psychológom nevykazuje viac známky dysortografie ani príznaky ADD, ostala mu len dyslexia. S manželom to pripisujeme jednoznačne absolvovanej sluchovej stimulácii JIAS! Všetko mu ide v škole ľahšie, necíti sa byť pod takým tlakom ako predtým, aj po ukončení programu sa nič nevrátilo do starých koľají, ale všetky pozitívne zmeny ostali tak, ako tomu bolo pri ukončení programu.“

Z dosiahnutých výsledkov sa tešíme a prajeme všetko dobré a veľa úspechov aj naďalej ! 🙂

sep 25

„Náš syn má problém so sústredením, vytrvalosťou a odhodlaním robiť veci, ktoré ho nebavia. Pri čítaní predbieha text a zamieňa si slabiky alebo písmená zo slov navzájom vedľa seba. Je ľahko vyrušiteľný. V škole sa nudí. Má však výbornú pamäť, je empatický a má široký rozhľad.“ – aj toto je príklad dieťaťa, u ktorého sme nedávno začali s intervenciou za použitia kombinácie terapeutických prístupov.

S každým klientom sa stretávame v intervale 6-8 týždňov, čo je doba, kedy sa dá znovu pretestovať a zistiť, či došlo k žiadúcim zmenám na úrovni neurofyziológie pomocou cvikov, ktoré sú nastavené na každého klienta individuálne so zameraním na podporu oblasti, v ktorej má jednotlivec ťažkosti.

Nie vždy je vidieť zmeny u dieťaťa hneď. V prípade tohto chlapca, sme si na našom 4. spoločnom stretnutí zhrnuli zmeny, ktoré je možné pozorovať po zhruba 6 mesiacoch intenzívnej stimulácie a rodičia konštatovali: „Sústredí sa výrazne lepšie a začal krásne plynule čítať, už sa mu slabiky a písmenká nepletú, číta takmer bez chyby. Zdá sa nám byť veselší a otvorenejší, dokážeme spolu viac komunikovať a riešiť problémy, ktoré nás trápia. Ešte stále je však ľahko vyrušiteľný a ani diktáty mu zatiaľ veľmi nejdú.“

V tomto prípade je vidieť, aká je trpezlivosť dôležitá a že nie všetky očakávania sa splnia hneď. Úlohou rodičov je byť skvelým pozorovateľom a všímať si zmeny, ktoré sa u dieťaťa objavujú, či už sa jedná o tie malé, alebo veľké. Hovoriť s dieťaťom nie len o tom, v čom sa mu nedarí a v čom by sa mal zlepšiť, ale oceniť aj jeho kladné stránky. Tiež je dôležité mať na pamäti to, že cieľom nie je dokonalosť, ale pomoc a zlepšenie.

Text: Mgr. Livia Kovačová