Aktuality

apr 19

Budúci týždeň v stredu 25.4., sme pozvaní do živého vysielania Tv Lux – konkrétne do relácie s názvom „Doma je doma“, aby sme porozprávali o metóde INPP. Spolu so mnou bude hosťom aj špeciálna pedagogička pani Janka Zajacová (vynikajúci odborník vo svojom odbore) a mamina štyroch detí v náhradnej starostlivosti, ktorá s nimi podstupuje individuálny program INPP v našej starostlivosti. […]

apr 19

Dňa 17.4.2012 sa konal úvodný seminár o motorickom vývine dieťaťa a jeho dôsledkoch na jeho ďalší život. Seminár bol určený predovšetkým pre rodičov malých detí. Organizátorom bolo ALMA Centrum v bratislavskej Dúbravke. Atmosféra na seminári bola výborná, spestril a priamymi ukážkami nám ju doplnil 7-mesačný Samko :-). Ten nás okrem iného obdarúval aj neustálym úsmevom a prenádherným Landau reflexom, ktorý bol jeho veľmi obľúbený 🙂

Ďakujeme organizátorovi i všetkým účastníkom za účasť a tešíme sa na najbližšie stretnutie!

mar 01

Sme veľmi radi, že vám môžeme sprostredkovať toto krátke video, na ktorom Peter Blythe – človek, ktorý INPP metódu vytvoril a dlhé roky budoval, preveroval hovorí o jej zrode, o princípe, na ktorom je postavená.

Veríme, že tak ako sme ho my vždy s nadšením a obdivom na prednáškach počúvali (boli by sme vydržali aj hodiny či dni), aj vás jeho pútavé rozprávanie zaujme a pomôže vám urobiť si základný obraz o tom, o čom vlastne tá metóda INPP, s ktorou pracujeme je. […]

feb 23

Blíži sa čas daňových priznaní a spolu s tým aj možnosť venovať 2% niektorému z registrovaných občianskych združení. My sa na vás obraciame jednak s prosbou o venovanie vašich 2% daní práve nám, no taktiež s výhodnou ponukou pre vás ako recipročnou službou za vašu ochotu.

Založili sme občianske združenie s názvom AVARE, ktoré úzko spolupracuje s Centrom AVARE, s.r.o., prostredníctvom ktorého sa snažíme pomáhať deťom s oneskoreným vývinom centrálnej nervovej sústavy, oslabenou motorikou, s poruchami učenia, správania a koncentrácie. Takých detí je veľa, vieme, no my sme si v súvislosti s použitím 2% vybrali cieľovú skupinu detí z detských domovov, alebo detí v náhradnej starostlivosti.

Touto cestou by sme vás radi oboznámili so zámerom, na ktorý by sme následne získané peniaze použili. Taktiež by sme však radi do vašej pozornosti uviedli nasledovnú výhodnú ponuku pre vás, aby neboli o možnosť zvýhodneného využitia našich služieb ukrátené ani deti, ktoré do vyššie uvedených kategórií nespadajú.

V prípade, že venujete svoje 2% práve nám, poskytneme vám zľavu vo výške 20% z darovanej sumy, ktorá vám bude následne odpočítaná v prípade záujmu o využitie našich služieb (odborná konzultácia, diagnostika, alebo terapeutický program, prípadne aplikácia školského programu v pre vás blízkej či spriaznenej škole). Túto zvýhodnenú ponuku bude možné využiť v priebehu celého roka 2012 na vami vybranú službu.
(V prípade, že budete mať záujem uplatniť si zvýhodnenú ponuku, vás za účelom preukázania pripísanej čiastky prosíme o prinesenie kópie príslušnej strany daňového priznania, na ktorom je uvedené OZ, ktorému ste svoje 2% pripísali, ktorá vám bude následne vrátená).

Občianske združenie AVARE je riadne registrované pre rok 2012 (po kliknutí na Zoznam prijímateľov pre rok 2012, riadok 2398).

To, čo by sme radi s 2% daní, o ktoré by sme vás touto cestou chceli požiadať urobili je nasledovné:

  • Ak sa vyzbiera dostatok peňazí, budeme schopní z nich zabezpečiť aplikáciu špecializovaného INPP programu do detského domova bez toho, aby mali v domove nejaké výdavky.
    (Mnohí z vás už vedia čo je INPP program – tí z vás, ktorí neviete, dočítate sa v prípade záujmu viac tu. Na jedno zariadenie by bolo potrebných približne 2500 – 2700 €. Tieto financie im štát neposkytne, a teda im chýbajú na to, aby program mohli realizovať, pričom by bol pre dané deti naozaj veľmi nápomocný a užitočný.
  • Z financií, ktoré sa vyzbierajú, by sme poskytli prostriedky na diagnostiku a terapiu deťom v náhradnej starostlivosti. V súčasnosti už ich máme takých viac, stále pribúdajú ďalšie a ďalšie a povieme vám, tie deti to potrebujú ako soľ. Bohužiaľ …

Domovy, ale mnohokrát i rodičia, ktorí majú adoptovaných viac detí, majú čo robiť, aby finančne vyšli. A práve drvivá väčšina týchto detí trpí rôznymi ťažkosťami vyplývajúcimi z deprivácie v ranom veku, alebo z vystavenia toxickým látkam ešte počas tehotenstva dôsledkom čoho je vývin nervovej sústavy oslabený a oneskorený. Deti zlyhávajú v motorike, neskôr aj v učení, majú problémy so správaním, s koncentráciou atď.

Peniaze hodláme využiť zmysluplne a užitočne.
O ich použití môžete byť následne informovaní na našej web stránke.

Tu nájdete všetky potrebné informácie v prípade, že ste ochotní a máte záujem venovať svoje 2% práve tomuto OZ.

Vopred vám všetkým ďakujeme za ochotu a za váš čas.

feb 12

Individualizovaná sluchová stimulácia podľa dr. Johansena
(tiež známa ako Johansenova sluchová terapia – JIAS), bola
vyvinutá v Dánsku. Jej autorom je dr. Kjeld Johansen, riaditeľ Baltického dyslektického výskumného laboratória. Táto terapia bola vyvinutá z pôvodného diela Christiana A. Volfa.

JIAS bola vytvorená za účelom stimulácie nervových dráh smerom do / a v rámci mozgu. Je zameraná predovšetkým na dráhy a spojenia vedúce medzi pravým uchom, ktorým sú najčastejšie prijímané informácie z vonkajšieho prostredia a ľavou mozgovou hemisférou, do ktorej sú obvykle ďalej posielané do hlbších oblastí spracovávania (primárne sa jedná o dominantné rečové centrum, ktoré má takmer 98% populácie uložené v ľavej hemisfére).

Rôzne formy štúdií a vyšetrení mozgu potvrdili, že tento spôsob stimulácie produkuje zvýšený počet nervových spojení v podobe dendritov a synapsií. Spojenia v rámci jazykových centier preto prebiehajú rýchlejšie, čím sa spracovávanie jazyka stáva oveľa efektívnejšie.

Zlepšuje sa koncentrácia a porozumenie, informácie sa spracovávajú podstatne rýchlejšie. Dieťa tak nemá viac pocit, že je „zahltené“ množstvom informácií, ktoré nedokáže efektívne a rýchlo spracovať. Je schopné spracovať viac informácií naraz, čím sa výrazne zlepšuje čítanie a písanie, pretože zvuková analýza slov už nepredstavuje tak významný problém.

Johansenova sluchová terapia môže byť prínosom pre deti, mládež a dospelých s rôznymi rečovými a/alebo jazykovými problémami, prejavujúcimi sa na úrovni tak verbálnej (slovnej), ako i písomnej (vrátane špecifických porúch učenia a dyslexie)
.

Deti, pre ktoré čítanie a písanie predstavujú problém, dokážu po absolvovaní tejto terapie ľahšie analyzovať zvukovú štruktúru slov, čo môže spoločne s kvalitne zameranou výučbou a adekvátnym prístupom zo strany školy výrazne napomôcť k ich zvýšenej gramotnosti.
Táto terapia je vhodná pre všetky vekové kategórie.  U starších jedincov však môže program trvať dlhšie v porovnaní s mladšími ľuďmi.

V prípade, že má dieťa alebo dospelý potvrdené neuro-fyziologické príčiny jeho ťažkostí, táto metóda je vynikajúcim a efektívnym doplnením INPP metódy. Navzájom sa dopĺňajú, nepôsobia rušivo, kontraproduktívne, ani nezaťažujú dieťa viac, než by bolo žiaduce.

Sme zatiaľ jediným centrom na Slovensku, ktoré takýto druh intervencie poskytuje.

Tešíme sa na vašu návštevu, ale predovšetkým na deti, ktorým sa opäť o čosi ľahšie budú zvládať svoje každodenné školské trápenia.

 

nov 24

Dňa 9. novembra sa uskutočnil ďalší zo seminárov na tému neuro-fyziologickej psychológie. Predstavili sme metódu INPP, rozprávali sme sa o problematike primitívnych aj posturálnych reflexov v súvislosti s poruchami učenia, správania, koncentrácie a pod.

AVARE, seminár 9.11.2011

Boli sme veľmi potešení množstvom účastníkov, kvôli ktorému sme boli nútení seminár presunúť do väčších priestorov. Tento krát bolo zaujímavé aj rôznorodé profesionálne zloženie účastníkov. Veľmi veľký počet patril pracovníkom detstkých domovov, čomu sa veľmi tešíme, pretože to považujeme za veľmi zmysluplné a nápomocné. Ďalej na seminár zavítali nemenej dôležití učitelia, psychológovia, špeciálni pedagógovia, ale aj náhradní, či profesionálni rodičia. Tí, ktorí vydržali do konca a prekonali únavu z náročného odborného dňa plného informácií a teoretických poznatkov, nám určite dajú za pravdu, že záverečná diskusia bola veľmi zaujímavá a prínosná.

Diskutovalo sa naozaj živo a my sme sa tejto skutočnosti tešili neskrývanou radosťou. Teší nás, že existujú na svojich miestach správni ľudia, ktorí majú chuť poznávať, dozvedať sa nové veci, spájať si súvislosti a robiť svoju prácu zmysluplne. Seminár bol doplnený informáciami z praxe, ukážkami výsledkov diagnostiky (napr. z časti testov vizuálnej percepcie) detí s poruchami učenia, správania a/alebo koncentrácie. Dodatočne sa chceme všetkým účastníkom poďakovať za účasť, tešíme sa na ďalšie stretnutie s vami a sľubujeme, že urobíme všetko pre to, aby sme sa v blízkej budúcnosti aspoň pokúsili zabezpečiť zrealizovanie praktického kurzu. Jeho výsledkom by bola možnosť aplikovať školský program priamo v praxi. Preto dúfam, že sa nám to podarí. Určite vás o výsledku budeme informovať!

okt 21

Dňa 9.11.2011 sa v priestoroch Inštitútu pre verejnú správu v Bratislave, uskutoční odborný seminár s názvom:

„Poruchy učenia, správania, poruchy koncentrácie,
ADHD, ADD, Aspergerov syndróm a ich neuro-fyziologické príčiny z pohľadu metódy INPP.”

Na tomto seminári sa dozviete bližšie informácie o metóde INPP (neuro-fyziologická psychológia), o ktorej už možno viacerí z vás počuli, alebo sa s ňou stretli.
Seminár je určený pre všetkých (pedagógov, špeciálnych pedagógov, psychológov, iné pomáhajúce profesie), ktorých zaujímajú témy ako:

– hyperaktivita dieťaťa
– poruchy učenia
– poruchy koncentrácie
– poruchy správania
– úzkostné stavy, fóbie

Ak sa s týmito témami stretávate (či už vo svojej práci, alebo v domácom prostredí), môže byť pre vás zaujímave zistenie, že v mnohých prípadoch, v pozadí týchto ťažkostí stoja neurofyziologické príčiny, doposiaľ často nezistené rôznymi odborníkmi (psychológ, špeciálny pedagóg, neurológ a pod.). Poznáme množstvo prípadov, kedy ťažkosti dieťaťa aj boli odborníkom identifikované, no terapia nezabrala dostatočne účinne.

Dozviete sa aj to, ako sa ťažkosti prejavujú, čo môže byť ich príčinou a aká je možnosť prevencie, diagnostiky a terapie.
Preto v prípade, že máte záujem dozvedieť sa viac o tejto problematike, či už z osobného, alebo odborného hľadiska, ste na našom seminári srdečne vítaní!

VÍTANÍ SÚ OKREM ODBORNEJ VEREJNOSTI AJ RODIČIA !!

Všetky potrebné informácie o danom seminári nájdete v pozvánke.

Počet účastníkov je limitovaný!
UPOZORNENIE: platby bez uvedeného mena a priezviska odosielateľa (uveďte prosím do účelu platby) a bez uvedeného variabilného symbolu 1177, budú automaticky vrátené späť!

V prípade vášho záujmu o rýchle odoslanie prihlášky online a jej jednoduchšie spracovanie, vyplňte prosím otázky, ktoré sa vám zobrazia po kliknutí na link uvedený nižšie. Vaša prihláška nám bude po jej vyplnení automaticky zaslaná a nemusíte už posielať ďalšiu emailom podľa inštrukcií, uvedených v pozvánke.

V prípade vášho záujmu je možné zabezpečiť aj ubytovanie (je potrebné sa obrátiť priamo na p. Bajcárovú – 02 / 60 10 23 85, andrea.bajcarova@ivs.vs.sk).
http://www.ivs.sk/kontakty.html

Tešíme sa na stretnutie s vami!

okt 11

Pre tých z vás, ktorí majú záujem dozvedať sa pravidelné informácie o problematike detského vývinu a témach s ním súvisiacich, máme dobrú správu!

Môžete nás navštíviť už aj na našej stránke na Facebooku s názvom: Centrum Avare.

Vášmu záujmu a priazni sa potešíme! Taktiež na danej stránke vzniká priestor na spoločnú diskusiu k publikovaným článkom a linkom. Budeme sa preto tešiť na stretnutie s Vami aj na takejto virtuálnej pôde!

http://www.facebook.com/pages/Centrum-Avare/191319564272688

 

okt 10
Vitamíny a ich dôležitosť pre zdravý vývin

Dnes už môžeme považovať za známy fakt, že vnútroné prostredie organizmu matky veľmi výrazne ovplyvňuje prospievanie dieťaťa v jej lone.  Za menej známy fakt, resp. téma, o ktorej sa hovorí o niečo menej, považujeme význam nutričnej rovnováhy matky už pred samotným počatím, nielen  počas tehotenstva. Následky na vyvíjajúci sa plod v podobe narušenia tejto rovnováhy, môžu byť rôzne a u niekoho sa prejavia viac, u iného menej.

Vo Veľkej Británii existuje organizácia s názvom Foresight (http://www.foresight-preconception.org.uk/), ktorá sa okrem iného zaoberá aj zabezpečením čo možno najlepšej rovnováhy organizmu obidvoch budúcich rodičov, aby sa zvýšila pravdepodobnosť bezproblémového tehotenstva, narodenia zdravého dieťatka a naopak znížilo riziko predčasných pôrodov, nízkej pôrodnej hmotnosti, riziko potratov a pod. ktorá odpozorovala nasledovné:

„Nedostatok zinku je častá najmä u malých chlapcov, ktorých matky užívali antikoncepčné tabletky alebo mali zavedené vnútromaternicové teliesko krátko pred ich počatím. Chlapci potrebujú 5x väčšie množstvo zinku počas vývinu v maternici v porovnaní s dievčatami (pre správny rast semeníkov). Z toho dôvodu najmä chlapci najčastejšie trpia jeho nedostatkom. Toto môže vyústiť  do oslabeného rastu a všeobecného vývinu tak pred, ako aj po narodení. Jedným z ďalších dôsledkov môžu byť koliky, bolesti bruška, hnačky, problémy so saním či neskorší nástup prerezávannia zúbkov a ostatných medzníkov vo vývine. Rovnako tak môže byť ovplyvnený celkový vývin po fyzickej, či psychickej stránke.

Hyperaktivita, dyslexia a problémy so správaním následne oslabujú výkon dieťaťa v škole, celkový rast a obdobie puberty môže byť oneskorené a/alebo neukončené.“

Rozbory úrovne vitamínov a minerálov u detí s diagnostikovanou hyperaktivitou preukázali, že mnoho detí s ADHD malo veľmi nízku hladinu zinku. Toto zistenie môže byť do určitej miery vysvetlením, prečo je výskyt hyperaktivity u chlapcov od raného veku štatisticky vyšší ako u dievčat. U dievčat sa príznaky nízkej úrovne zinku začínajú prejavovať neskôr, približne od 9. roku života, kedy vaječníky začínajú byť aktívne funkčné v súvislosti s prípravou na neskoršie obdobie puberty.

Často ide o deti, ktoré sa prejavujú rôznou škálou drobnejších ochorení, málo spávajú v noci, častejšie trpia na opakované infekty dýchacích ciest a/alebo stredného ucha, potravinové intolerancie, alergické reakcie v podobe ekzémov či astmy, nočnými morami, alebo sú príliš náročné svojimi požiadavkami, čím sebe i rodičom spôsobujú neľahké časy.

(zdroj: Sally Goddard Blythe: What Babies and Children Really Need, Hawthorn Press, 2008)

Zinok je len jedným z vitamínov potrebných pre správny rast a vývin. Vitamíny a ich funkcie sú navzájom prepojené – keď je jedného málo, zvyšuje sa hladina iného a naopak. Z tohto dôvodu je veľmi potrebné poznať ich jednotlivý význam a požadovanú úroveň v organizme. Mnoho z nás len na základe toho, že z médií počuje alebo prečíta, že je to vhodné, začne deťom podávať rybí tuk, vitamín C alebo zinok. Za bežných okolností nám však chýbajú zvyšné dôležité informácie o aktuálnej úrovni ostatných vitamínov či minerálov. Výsledkom môže byť v horších prípadoch dokonca zhoršený stav dieťaťa. Z toho dôvodu je veľmi vhodné v prípade podozrenia na poškodenie nutričnej bázy nechať si urobiť odborný laboratórny rozbor a na základe odporúčaní nastaviť adekvátny podporný program, aby sme mali istotu, že pre dieťa robíme naozaj to, čo je pre neho najlepšie.

 

okt 03

Seminár INPP

Dňa 19.09.2011 sa konal seminár organizovaný Inštitútom psychoterapie a socioterapie vskutku významný seminár s názvom „INPP školský program“.

Sally Goddard BlythePrednášať prišla sama riaditeľka INPP Chester, UK, Sally Goddard Blythe. Tento seminár bol určený predovšetkým pre odbornú verejnosť – teda pre pedagógov, špeciálnych pedagógov, psychológov, pracovníkov detstkých domovov, či iné pomáhajúce profesie.

Sally nám pútavým spôsobom predstavila školský program INPP, ktorý mohli účastníci hneď po skončení seminára aplikovať vo svojej praxi. Prednáška pozostávala z teoretickej i praktickej časti. Účastníci sa naučili akým spôsobom môžu pomocou školského programu diagnostikovať deti, o ktorých sa domnievajú, že by za ich ťažkosťami mohli stáť neuro-fyziologické príčiny. Naučili sa taktiež to, na čo mnohí z nich netrpezlivo čakali – ako tieto poznatky možno využiť v praxi – teda ako robiť samotné preventívne cvičenia, ktorými je možné deťom účinne pomôcť.

Sally svojím šarmom a neprehliadnuteľným množstvom vedomostí prebúdzala množstvo otázok, čo v konečnom dôsledku zabezpečilo uvoľnenú a príjemnú atmosféru. Ochota účastníkov participovať na praktickej časti je vždy vítaná. Inak tomu nebolo ani v prípade tohto semináru, kde sme si vďaka nim mohli na vlastné oči pozrieť ako to vyzerá, keď niekto ťažkosti nemá, alebo naopak ako vyzerá, keď niečo nie je celkom tak, ako by byť za ideálnych okolností malo.

My sme na seminári samozrejme nechýbali. Poskytli sme spoluúčasť organizátorom a Sally v podobe simultánneho tlmočenia. Keďže sa jednalo o naozaj vysoko odbornú tému, bolo veľkou výhodou, že sme v danej problematike doma.

Spolupráca so Sally bola pre nás úžasným zážitkom a tešíme sa na ďalší podobný seminár v budúcnosti.

Veríme, že tí z vás, ktorí ste sa ho zúčastnili, si odniesli po dlhom, iste aj únavnom dni veľa nových a prínosných poznatkov.

Držíme vám palce pri ich aplikácii do praxe! V prípade, že budete potrebovať pomoc či radu, neváhajte sa na nás obrátiť.

Najbližší seminár s podrobnejšími teoretickými informáciami v súvislosti so školským programom, sa bude konať niekedy v priebehu októbra alebo novembra. V prípade vášho záujmu sledujte pravidelne našu web stránku, alebo nám pošlite na seba kontakt, aby sme vás zaradili do adresára emailových adries, na ktoré budeme rozposielať pozvánky keď budeme seminár organizovať.

Do skorého videnia!