NMN – neuromotorická nezrelosť

Skratka „NMN“ pochádza z anglického termínu „Neuromotor inmaturity“, čo v preklade znamená neuromotorická nezrelosť nervovej sústavy.

Tento termín popisuje vynechanie určitého štádia raného vývinu, alebo jeho pozastavenie v rôznej miere. V skratke povedané, vývin dieťaťa neprebiehal tak, ako by mal za úplne normálnych okolností u zdravého dieťaťa.

Každé normálne, donosené dieťa sa rodí so sadou primitívnych reflexov, ktoré sú po istom čase potlačené vyššími mozgovými centrami. Tie by mali nad nimi prebrať plnú kontrolu v priebehu prvého roka života.

Ak sa tak nestane a primitívne reflexy nie sú potlačené v správnom čase, ostávajú aktívne a môžu narúšať rovnováhu, kontrolu jednotlivých pohybov, funkcie očí, koordináciu oka a ruky a perceptuálne zručnosti. Môžu viesť k prejavom správania ako napr. frustrácia, hyperaktivita a precitlivelosť. V dôsledku nich môže nastávať aj nesúlad medzi skutočným výkonom a schopnosťami dieťaťa.

Ak máte podozrenie, že vaše dieťa alebo vy máte príznaky NMN, urobte si malý test a zodpovedajte otázky.

V prípade, že na niekoľko z nich odpoviete kladne, existuje vyššia pravdepodobnosť, že v pozadí ťažkostí, ktoré máte, stoja neurofyziologické príčiny a bolo by vhodné urobiť komplexnú diagnostiku.

Diagnostikovanie NMN

Prostredníctvom štandardných neurologických testov sme schopní odhaliť a preukázať pretrvávajúcu prítomnosť aberantných primitívnych a posturálnych reflexov.

Niektoré reflexy ovplyvňujú určité špecifické funkcie, iné zase môžu narúšať motorickú kontrolu, rovnováhu, koordináciu alebo kontrolu pohybov očí, nevyhnutných pre písanie alebo čítanie.

Na základe komplexnej diagnostiky je možné potvrdiť alebo vylúčiť prítomnosť primitívnych reflexov a problémov s rovnováhou, taktiež posúdiť zrelosť centrálnej nervovej sústavy, ktorá je nevyhnutná pre dobré, bezproblémové napredovanie dieťaťa, jeho školskú zrelosť a pod.

Základ pre našu prácu predstavujú nasledovné medicínske fakty:

  • počas života dieťaťa v maternici sa objavuje skupina reflexov, tzv. primitívnych reflexov
  • v prípade donoseného, zrelého bábätka, by primitívne reflexy mali byť plne prítomné pri jeho narodení
  • primitívne reflexy sú postupne potlačené v dôsledku vývinu a zrenia mozgu v priebehu prvého roka života
  • primitívne reflexy sú postupne nahrádzané tzv. posturálnymi reflexami, ktoré sa vyvíjajú v prvých 3,5 r. života dieťaťa a poskytujú mu dobré základy pre automatickú (nevedomú) kontrolu rovnováhy, postoja – držania tela a vôľových pohybov
  • z medicínskeho hľadiska platí, že pretrvávanie primitívnych reflexov vo veku vyššom ako 6-12 mesiacov života dieťaťa, naznačuje nezrelosť a nedostatočné fungovanie centrálnej nervovej sústavy a je považované za patológiu