Deti

Diagnostika postavená na metóde INPP, je podložená viac ako 30 ročným výskumom realizovaným jej zakladateľom – Inštitútom pre neuro-fyziologickú psychológiu v Chestri vo Veľkej Británii.

Vzhľadom na to, že v Centre Avare pri svojej práci využívame metódu INPP, oblasti, v ktorých dokážeme dieťaťu alebo dospelej osobe pomôcť, sú nasledovné:

 • Dyspraxia (vývinová porucha koordinácie)
 • ADD (porucha pozornosti)
 • Dyslexia
 • Nedostatočné napredovanie vo vzdelávaní bez konkrétnej identifikovanej príčiny
 • Problémy s koordináciou
 • Problémy s organizačnými schopnosťami a koncentráciou dieťaťa
 • Aspergerov syndróm
 • Pomočovanie
 • Nevoľnosť pri cestovaní
 • Problémy s čítaním a písaním

Učenie a správanie sú výsledkom toho, ako mozog a telo navzájom spolupracujú. Na to, aby dieťa mohlo čítať, musí mať vyvinuté plynulé pohyby očí. Na to, aby mohlo písať, potrebuje mať vyvinutú ďalšiu zručnosť akou je koordinácia oka a ruky. Všetky tieto pohybové zručnosti sú prepojené na rovnovážny systém a rovnováhu. Ktorýkoľvek z týchto problémov výrazne oslabuje schopnosť dieťaťa dosahovať výkon primeraný jeho potenciálnym možnostiam. Symptómy spomínané vyššie nemusia byť nevyhnutne prepojené na inteligenciu dieťaťa.

 

Ako vieme pomôcť

 • V prvom rade sa usilujeme identifikovať fyzické – telesné faktory, ktoré zohrávajú úlohu v ťažkostiach dieťaťa.
 • Diagnostikujeme a vyhodnocujeme príčinu problémov.
 • Poskytujeme účinný nápravný program (neinvazívny a bez medikamentov), zameraný na príčinu problémov.
 • Poskytujeme priebežnú podporu a odborné konzultácie rodičom a deťom, ktorí hľadajú, alebo potrebujú pomoc.

Kľúčom k úspechu je presné identifikovanie úrovne vývinu, v rámci ktorej došlo k jeho odchýleniu, teda pozastaveniu alebo spomaleniu. Akonáhle ju identifikujeme, sme schopní pomocou jednoduchých telesných cvikov, zameraných na úroveň vývinu, v ktorej odchýlka nastala, pomôcť prestaviť dráhy medzi mozgom a telom tak, aby sme vytvorili bezpečné a efektívne základy pre všetky aspekty učenia, ktoré dieťa potrebuje na dosahovanie optimálneho výkonu.

Cviky sú pre dieťa jednoduché, je schopné ich bez problémov zvládnuť. Prostredníctvom nich sme schopní prekonať ťažkosti v učení a správaní, ktorých korene boli postavené na fyziologickej báze.

V prípade, že máte záujem zistiť, či by sme prostredníctvom metódy INPP dokázali pomôcť aj vám alebo vášmu dieťaťu, neváhajte nás kontaktovať na tel. čísle 0948 487 980, alebo emailom na info@avare.sk.