Článok

SEPTEMBROVÁ AKCIA – Diagnostika podľa dr. Sindelar

Vytvorené 10 september, 2019 o 1:52 pm Autor v Aktuality

Počas septembra ponúkame diagnostiku čiastových funkcií podľa dr. Sindelar 10 prvým klientom za akciovú cenu 15€.
Včasným zachytením deficitov čiastkových funkcií zistíme, či má dieťa predispozíciu na poruchy učenia akými sú dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia, poruchy koncentrácie, alebo správania.
Diagnostika je vhodná pre deti od 3 rokov.
 
Na čo je dobrá diagnostika?
 
Veľmi dôležité je oslabenie čiastkových funkcií podchytiť a trénovať. Deti s týmito deficitmi zvyčajne bývajú deťmi, ktoré robia ťažkosti, čiže deti s problémami. Takéto deti bývajú pre školu a rodičov nepohodlné. Dostáva sa im menej uznania, menej náklonnosti a viac negatívnej pozornosti. Pokiaľ sa podarí oslabenie čiastkových funkcií vyrovnať pred nástupom do školy, môže sa tým zabrániť problémom a trápeniu. Ak je dieťa už školák a má problém, správnou diagnostikou a vhodnou terapiou dokážeme problém efektívne riešiť.
 
Na diagnostiku sa môžete objednať cez: info@avare.sk