Fotogaléria, 15.5.2012

Fotografie zo semináru s názvom Neuro-fyziologické príčiny porúch učenia, správania a koncentrácie.

Seminár AVARE, 15.5.2012

Seminár AVARE, 15.5.2012

Seminár AVARE, 15.5.2012

Seminár AVARE, 15.5.2012

Seminár AVARE, 15.5.2012

Seminár AVARE, 15.5.2012

Seminár AVARE, 15.5.2012

Seminár AVARE, 15.5.2012

Seminár AVARE, 15.5.2012

Seminár AVARE, 15.5.2012

Seminár AVARE, 15.5.2012

Seminár AVARE, 15.5.2012