JIAS a symptómy oslabenia

Symptómy oslabeného sluchového spracovávania

 • oslabená pozornosť
 • vyrušiteľnosť
 • precitlivenosť voči určitým špecifickým zvukom
 • nesprávne pochopenie otázok
 • zamieňanie podobne znejúcich slov
 • ťažkosti porozumieť dlhšie inštrukcie
 • plochý a monotónny hlas
 • váhavý a / alebo nevýrazný rečový prejav
 • ťažkosti pri spievaní udržať melódiu
 • zamieňanie písmen, prešmyčky v slovách, otáčanie slabík
 • oslabené porozumenie čítaného textu
 • ťažkosti s chybovosťou v pravopise