JIAS dotazník – detský klient – pred začatím programu

You can add a little bit of text to this space, by adding it to the "Page Excerpt" field on the Page > Edit pane.

KONTROLNÝ HÁROK PRI PORUCHÁCH AUDITÍVNEHO SPRACOVÁVANIA A VNÍMNIA U DETSKÝCH KLIENTOV

   

  Kontaktné informácie:

  • Adresa trvalého bydliska:

  • Korešpondenčná adresa:

  • Ďalej 1 / 8
   

  VÝCHODISKOVÁ SITUÁCIA KLIENTA:

  • Ďalej 2 / 8
   

  AUDITÍVNE VNÍMANIE, SCHOPNOSŤ POČÚVAŤ A POROZUMIEŤ

  • Ďalej 3 / 8
   

  POZORNOSŤ

  • Ďalej 4 / 8
   

  SPRÁVANIE

  • Ďalej 5 / 8
   

  KOORDINÁCIA

  • Ďalej 6 / 8
   

  REČ

  • Ďalej 7 / 8
   

  Verifikácia

  • 8 / 8