Komplexka INPP

You can add a little bit of text to this space, by adding it to the "Page Excerpt" field on the Page > Edit pane.

DIAGNOSTIKA NEURO-MOTORICKEJ ZRELOSTI

 • Next 1 / 10
 

TESTY HRUBEJ MOTORIKY, KOORDINÁCIE A ROVNOVÁHY:

 • Next 2 / 10
 

TESTY VÝVINOVÝCH SPÔSOBOV POHYBU

 • Next 3 / 10
 

TESTY FUNKCIÍ MOZOČKA

 • Next 4 / 10
 

TESTY NA DYSDIADOCHOKINÉZU (Ťažkosti s vykovávaním rýchlych striedavých pohybov)

 • BODYAWARNESS TEST (Gold)

 • Next 5 / 10
 

TESTY ABERANTNÝCH REFLEXOV

  Asymetrický tonický šijový reflex - Standart Test

 • Ayers Test No. 1 (7r. ?)

 • Ayers Test No. 2

 • Schilder Test (7r. ?)

 • Transformed Tonic Neck Reflex (TTNR)

 • Symmetrical Tonic Neck Reflex (STNR)

 • Spinal Galant Reflex

 • Tonický labyrintový reflex (TLR)

 • Moro reflex

 • Subtesty

 • Oculo-Head-Righting Reflex (OHRR) - Standard Test

 • Labyrinthine Head-Righting Reflex (LHRR)

 • Amphibian Reflex

 • Segmental rolling Reflex

 • Babinski Reflex

 • Abdominal Reflex

 • Rooting Reflex

 • Suck reflex

 • Adult Suck Reflex

 • Palmar Reflex

 • Infant Plantar Reflex

 • Landau Reflex

 • Next 6 / 10
 

TESTY LATERALITY (8r. ?)

 • Next 7 / 10
 

ZRAKOVO-MOTORICKÉ FUNKCIE

 • Convergence Difficulties

 • Difficulties in independent eye-closure

 • Loss of yoking ability

 • Desreased peripheral vision

 • Next 8 / 10
 

TESTY VIZUÁLNEJ PERCEPCIE

 • Visual discrimination problems

 • Visual-motor integration difficulty

 • Spatial problems

 • Next 9 / 10
 

VÝSLEDKY

  Index Dysfunkcie

 

Verifikácia:

 • 10 / 10