Kurzy

Centrum AVARE v spolupráci s občianskym združením AVARE pravidelne realizuje rôzne vzdelávania odborníkov aj laickej verejnosti k témam a metódam, ktoré sa týkajú našej  práce a ťažiskových oblastí nášho pôsobenia.

Našim záujmom je šíriť informácie a celistvý pohľad na človeka a jeho prípadné ťažkosti, aby intervencie, ktoré sa zvolia v snahe pomôcť mu, boli šité doslovne na jeho mieru.

Nasledovné kurzy a semináre sa priebežne opakujú v našej ponuke. V prípade Vášho záujmu zúčastniť sa niektorého z uvedených vzdelávaní, najdete aktualne informácie o termínoch medzi aktualitami na našej webovej stránke.

Pozrite si krátky video záznam ako to vyzerá na našom kurze Bilaterálnej integrácie.

ZOZNAM KURZOV

KURZYDÁTUMMIESTOLEKTORCENA
Praktický kurz Bilaterálnej integrácie8.-10.5.2019Bratislavadr. Andy Dalziell PhD., Škótsko430€
Praktický kurz JIAS 29.11.-1.12.2018BratislavaMgr. Katarína Sipos, Centrum AVARE300€