Kurzy

Centrum AVARE v spolupráci s občianskym združením AVARE pravidelne realizuje rôzne vzdelávania odborníkov aj laickej verejnosti k témam a metódam, ktoré sa týkajú našej  práce a ťažiskových oblastí nášho pôsobenia.

Našim záujmom je šíriť informácie a celistvý pohľad na človeka a jeho prípadné ťažkosti, aby intervencie, ktoré sa zvolia v snahe pomôcť mu, boli šité doslovne na jeho mieru.

Nasledovné kurzy a semináre sa priebežne opakujú v našej ponuke. V prípade Vášho záujmu zúčastniť sa niektorého z uvedených vzdelávaní, najdete aktualne informácie o termínoch medzi aktualitami na našej webovej stránke.

ZOZNAM KURZOV

KURZYDÁTUMMIESTOLEKTORCENA
Školský program INPP
10.-11.12.2017BratislavaMgr. Katarína Sipos, Centrum AVARE140€
Praktický kurz sluchovej stimulácie podľa dr. Johansena 12.-14.10.2017BratislavaMgr. Katarína Sipos, Centrum AVARE375€
Praktický kurz Bilaterálnej integrácie (pripravujeme)3.-5.5.2018Bratislava dr. Andy Dalziell PhD., Škótsko-