Metóda INPP

Metóda INPP je absolútne bezpečná, neinvazívna metóda, pri ktorej nie je potrebné užívanie akýchkoľvek medikamentov.
Je založená na vedeckom základe a bola overovaná mnohými štúdiami po dobu 35 rokov v rôznych krajinách sveta. Prostredníctvom nej bola poskytnutá pomoc tisícom detí po celom svete, pretože v prípade, že ťažkosti, ktoré dieťa, či dospelý má, majú nerofyziologické korene, po absolvovaní tzv. stimulačno-inhibičného programu sú tieto ťažkosti odstránené natrvalo.

Metóda INPP vuyžíva štandardizované neurologické testy, ktorých úmyslom je odhaliť prítomnosť patologických primitívnych reflexov, alebo zistiť nedovyvíjanie posturálnych reflexov. Obidve skupiny týchto reflexov môžu zohrávať významnú rolu v ťažkostiach, ktoré daná osoba má. Niektoré reflexy ovplyvňujú určité špecifické funkcie, iné zase môžu narúšať motorickú kontrolu, rovnováhu, koordináciu alebo kontrolu pohybov očí, nevyhnutných pre písanie alebo čítanie.