Metóda JIAS – sluchová stimulácia

Metóda sluchovej stimulácie podľa Dr. Johansena je neinvazívna metóda zameraná na stimuláciu sluchového spracovávania v rovine nervových dráh, teda centrálneho spracovania sluchu. Bola vyvinutá v Dánsku, Dr. Kjeldom Johansenom, ktorý ako pedagóg a psychológ dlhodobo pracoval s deťmi s dyslexiou. V súčasnosti je JIAS poskytovaná vo viac ako 25 krajinách sveta.

Stimulačný program sa pre klienta nastavuje na základe dôkladného zhodnotenia anamnestických dát a rozsiahlych testov počúvania. Špecifikom programu je, že stimuláciu je možné realizovať individualizovane podľa frekvencií počutia konkrétnej osoby, a prispôsobuje sa aj hemisferálnej laterálnej preferencii klienta. Program sa realizuje prostredníctvom pravidelného počúvania hudobných skladieb, ktoré majú stimulačný efekt, a po ich individualizácii sú „ušité “ presne na mieru podľa potrieb klienta.

 hanna-jias

suvisiace články:

JIAS sluchová stimulácia>>

Dyslexia a sluchová stimulácia>>