NMN príčiny oslabenia

Je veľmi nepravdepodobné, že ktorýkoľvek z nižšie uvedených faktorov ako jediný sám o sebe, je možné považovať za príčinu oneskoreného vývinu nervovej sústavy. Obvykle sa jedná o kombináciu vývinových a environmentálnych faktorov, ktoré vedú k pretrvávaniu primitívnych reflexov aj do vyššieho veku dieťaťa alebo dospelej osoby.

Nižšie uvádzame príklad ukazovateľov NDD:

Tehotenstvo

 • nadmerné požívanie alkoholu a/alebo omamných látok (drog)
 • nedostatočný vývin placenty
 • ožiarenie
 • fajčenie (aktívne, alebo pasívne)
 • nehoda alebo infekcia
 • toxoplazmóza
 • nadmerné zvracanie počas gravidity
 • ťažké ochorenie akéhokoľvek druhu
 • riziko potratu
 • ťažká vírusová infekcia v priebehu prvých 12-tich týždňov, alebo medzi 26.-30. týždňom
 • vysoký krvný tlak
 • neliečená cukrovka
 

Pôrod

 • plod je vystavovaný stresu (prenášaný stres od matky)
 • kliešťový alebo vákuový pôrod
 • predčasný pôrod (2 týždne pred termínom a viac)
 • prenášanie plodu (2 týždne po termíne a viac)
 • príliš dlhý, alebo naopak príliš krátky pôrod
 • omotaná šnúra okolo krku
 • placenta praevia – nízko uložená placenta
 • pôrod zadkom alebo nohami dopredu
 • cisársky rez
 

Novorodenecké poruchy

 • deformácie lebky
 • modriny na hlave a tele
 • dlho trvajúca žltačka
 • problémy s kŕmením počas prvých 6-tich mesiacov
 • nízka pôrodná hmotnosť (menej ako 2,5 kg)
 • nevyhnutnosť resuscitácie
 • potreba umiestnenia do inkubátora
 • dieťa sa narodilo ako „modré“
 

Obdobie detstva

 • oneskorený vývin samostatného chodenia (neskôr ako v 15-tich mes.)  a/alebo rozprávania (neskôr ako v 18-tich mes.)
 • pomočovanie vo veku vyššom ako 5 rokov
 • ťažké alergické reakcie
 • opakujúce sa ochorenia typu ORL (uši, nos, hrdlo)
 • ochorenie sprevádzané vysokou horúčkou, delíriom alebo kŕčmi v prvých 18-tich mesiacoch
 • ťažkosti naučiť sa obliekať
 • nežiadúca reakcia po ktoromkoľvek očkovaní (teplota, psychický, fyzický nekľud, výrazný plač, zažívacie ťažkosti – v niektorých prípadoch sa tieto symptómy môžu objaviť aj 2 týždne po očkovaní)
 • cmúľanie prsta aj neskôr ako po piatom roku života