NMN symptómy oslabenia

Nižšie uvedené symptómy a ukazovatele môžu byť dôsledkom oneskoreného vývinu centrálnej nervovej sústavy (tento zoznam neobsahuje všetky možné symptómy a prejavy NDD).

 • ťažkosti naučiť sa jazdiť na bicykli
 • zmiešaná lateralita (preferencia nohy, ruky, oka, ucha, atď) vo veku vyššom ako 8 rokov
 • neschopnosť sedieť v kľude alebo ostať v tichosti
 • ťažkosti naučiť sa čítať a /alebo písať
 • ťažkosti s prechodom na písané písmo (pretrvávanie preferencie tlačeného písma)
 • ťažkosti na hodinách telesnej výchovy
 • ťažkosti naučiť sa a pomenovať správny čas z analógových (ručičkových) hodín
 • ťažkosti naučiť sa plávať (alebo výrazne preferuje plávanie pod vodou)
 • oslabená koordinácia oka a ruky
 • problémy s rečou a výslovnosťou
 • úzkosť
 • nesúlad medzi písomný a ústnym vyjadrovaním (radšej a lepšie sa vyjadruje napr. ústne ako písomne a pod.)