OBJEDNÁVKA knihy “ Dieťa v rovnováhe“

OBJEDNÁVKA

  • Autorka Kniha Sally Goddard Blythe prináša najnovšie poznatky neurofyziologickej psychológie o ranom vývine dieťaťa. To čo sa udeje v prvých rokoch života ovplyvní neskoršie možnosti dieťaťa naplno rozvinúť svoj potenciál či už pri zvládnutí vzdelávania, sebaregulácie alebo pri nadväzovaní primeraných sociálnych vzťahov. Zdravý vývin dieťaťa po fyziologickej stránke podmieňuje spoluprácu medzi mozgom a telom. Správne fungujúca senzomotorická integrácia je vitálnym základom kognitívnej, emocionálnej aj sociálnej inteligencie dieťaťa. Netradičný pohľad na príčiny zlyhávania detí obráti váš doterajší pohľad na výchovu a vzdelávanie doslova z hlavy na nohy. V publikácii nájdete aj mnoho užitočných rád, cvičení s deťmi a príkladov, ktoré vám pomôžu posilniť intuitívne rodičovstvo. Kniha je určená odborníkom pracujúcim s deťmi ale aj rodičom, je zatiaľ jedinou publikáciou v sloveskom jazyku o metúode INPP.

  • Vyplnením tejto objednávky si záväzne objednávate knihu "DIEŤA V ROVNOVÁHE" v cene 23,- EUR s DPH/kus vrátane obyčajného poštovného v rámci Slovenska. Pri obyčajnej listovej zásielke nezodpovedáme za správne doručenie, ani za oneskorenia doručenia spôsobené Slovenskou poštou. V pripade záujmu o doporučenú zásielku knihy v sume 1,6 -EUR nad rámec ceny knižky, nám túto požiadavku uvedte v poznámke objednávkového formulára.
 

Kontaktné údaje

 

Fakturačné údaje a adresa doručenia:

 

Poznámka:

 

Verifikácia: