Poruchy učenia, správania a pozornosti

Veľmi často sa stáva, že sa niektoré príznaky a symptómy dyslexie, dyspraxie a poruchy pozornosti prekrývajú. Napríklad deti s dyslexiou zvyknú mať podobné problémy s rovnováhou, bilaterálnou integráciou, priestorovou orientáciou a sekvenčnými úlohami ako mávajú deti s dyspraxiou.

Deti s dyspraxiou zase obvykle vykazujú určité charakteristické ťažkosti s učením typické pre dyslexiu aj napriek tomu, že z celkového hľadiska ich príznakov nie je možné stanoviť im diagnózu dyslexie.

Obidve skupiny detí majú problémy s pozornosťou a koncentráciou, organizáciou práce, krátkodobou pamäťou a sú ľahko vyrušiteľné mnohými podnetmi v prostredí okolo nich.

V prípade, že tieto prejavy existujú u dieťaťa súčasne, v ich pozadí veľmi často stoja neurofyziologické príčiny, tzv. NDD.