Praktický kurz BINAP 29.-31.5.2019 v Bratislave

BINAP – pohybový program Centra AVARE

Kurz je určený výhradne pre odbornú verejnosť a má trvanie 2,5 dňa. Poskytuje jedinečné prepojenie práce s primitívnymi reflexami a pohybovým programom Bilaterálnej integrácie.
Ako isto všetci vieme, pohyb a motorika je základom pre učenie sa v každom veku. V detskom obzvlášť. Počas raného vývinu dieťa vykonáva spočiatku prevažne reflexné pohyby, hrubá a jemná motorika sa postupne rozvíjajú v súčinnosti s ostatnými zmyslami a kogníciou. Práve preto sme v rámci tohto kurzu skombinovali obidva vyššie spomínané okruhy, ktoré majú významný dopad na celkové fungovanie jedinca v ranom, ale
i neskoršom veku.

Prvá časť kurzu sa venuje novorodeneckým reflexom a ich vplyvu na rozvoj motoriky (hrubej, jemnej, oromotoriky, zrakovo-motorických funkcií a pod.).
Druhá časť kurzu sa venuje už akejsi nadstavbe – teda prepájaniu motoriky a kognície. Ak chceme, aby deti zvládali školu bez väčších problémov, nestačí iba potlačiť novorodenecké reflexy. Musíme naučiť dieťa efektívne prepájať pohyb (napr. písanie, čítanie atď) s myslením
a senzorikou (počúvam výklad učiteľa, spájam si informácie do súvislostí, ukladám do pamäte, alebo z nej vyťahujem to, čo je treba). Ak nie sú naše pohyby dostatočne zautomatizované, aj naše myslenie tým bude negatívne ovplyvnené a obmedzené.

Obsah kurzu:
1.deň:
          – teória / novorodenecké reflexy, ich význam a dopad na                                        fungovanie dieťa ak pretrvávajú
                     – diagnostika neuromotorickej nezrelosti

2.deň:          – teória bilatrálnej integrácie (prečo je prepojenie motoriky                                 a kognície kľúčom k úspechu aj u detí v škole 
                      – diagnostika úrovne bilaterálnej integrácie daného klienta
                      – praktický nácvik cvikov biletarálnej integrácie

3.deň:         – nácvik cvikov na podporu neuromotorickej zrelosti
                     – zostavovanie pohybového programu pre žiaka/klienta

Pohybový program „BINAP“ je možné aplikovať v školskom prostredí
(v rámci triedy), taktiež však v individuálnej forme v rámci poradní, alebo ambulancií.
Kurz je ukončený odovzdaním certifikátu.
Materiálne potreby pre účasť na kurze: karimatka, alebo deka, pohodlné oblečenie.
Minimálny počet účastníkov pre zorganizovanie kurzu: 15
Maximálny počet účastníkov kurzu: 25
Cena osoba: 250€

Cena kurzu zahŕňa: certifikát, študijné materiály, občerstvenie, písacie potreby.        

Ponúkame vám možnosť zúčastniť sa tohto jedinečného kurzu, ktorého lektorkou bude riaditeľka Centra AVARE – Mgr. Katarína Sipos, ktorá je známa svojou najdlhšou praxou v spomínaných oblastiach na Slovensku.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať!

Tešíme sa na stretnutie s vami!

Kontaktné údaje

 

Fakturačné údaje:

 

Verifikácia: