Školský program „Bilaterálna integrácia“ 9.-10.4. 2019 Bratislava

Učíte v základnej či materskej škole? Ste špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg, psychológ či detský lekár? Pracujete v detskom domove?

Kurz je určený výhradne pre odbornú verejnosť a má trvanie 1,5 dňa. Poskytuje základné teoretické informácie o pohybovom programe bilaterálnej integrácie, spolu s praktickým nácvikom súborov cvičení.
Tie je možné aplikovať tak v individuálnej forme, ako aj v skupinovej. Kurz je teda využiteľný pre pedagógov, psychológov, logopédov, lekárov, fyzioterapeutov, terapeutov pohybového vývinu, učiteľov a pod.

Ak chceme, aby deti zvládali školu bez väčších problémov, musíme ich naučiť efektívne prepájať pohyb (napr. písanie, čítanie atď) s myslením a senzorikou (počúvam výklad učiteľa, spájam si informácie do súvislostí, ukladám do pamäte, alebo z nej vyťahujem to, čo je treba). Ak nie sú naše pohyby dostatočne zautomatizované, aj naše myslenie tým bude negatívne ovplyvnené a obmedzené. Školský program bilaterálna integrácia poskytuje vynikajúci základ pre prácu s rovnováhou, hrubou motorikou, koordináciou, a to všetko s prepojením na zmyslové systémy a kogníciu.

Ponúkame Vám riešenie!
praktický kurz
Školský program Bilaterálna integrácia

KEDY: 9. – 10. apríla 2019
KDE: Bratislava (miesto upresníme)
cena :140€

Ako bude kurz prebiehať a čomu sa budeme venovať

Obsah kurzu:
1.deň:
          – teória / základy bilaterálnej integrácie a jej význam v procese vzdelávania
                     a psychomotorickom vývine
                     – diagnostika / hrubá motorika, koordinácia, úroveň bilaterálnej integrácie,
                      exekutívne funkcie a pod.
                      – 1. časť cvikov – praktický nácvik

2.deň:          – praktický nácvik cvikov biletarálnej integrácie
                      – komplexný pohľad na klienta a jeho potreby – ako zostavovať program

Kurz je ukončený odovzdaním certifikátu.
Materiálne potreby pre účasť na kurze: karimatka, alebo deka, pohodlné oblečenie.
Minimálny počet účastníkov pre zorganizovanie kurzu: 15
Maximálny počet účastníkov kurzu: 30

Cena kurzu zahŕňa: certifikát, študijné materiály, občerstvenie, písacie potreby.
V prípade paušálnej ceny organizátor zabezpečuje priestory, hradí ubytovanie a cestovné náklady lektora. Náklady na tlač materiálov pre účastníkov budú upresnené podľa počtu prihlásených

Čo je školský program Bilaterálna integrácia?
Keď deti sedia v škole a počúvajú výklad učiteľa, musia si pritom robiť poznámky. Popritom rozmýšľajú nad tým, čo počujú, sú nútení vytesniť všetky rušivé a nežiaduce ruchy okolia. Musíme si pamätať čo predchádzalo tomu, čo bolo povedané pred chvíľou a dať si to do súvislosti s tým, čo ešte len povedané bude.
A zároveň s tým obvykle vykonávajú zautomatizované pohyby rukou (napr. pri písaní), očami (napr. pri čítaní), alebo celým telom (napr. pri športe, alebo naopak v úplnom motorickom pokoji). Pravdou je, že mnohé deti, ale aj dospelí nemajú dostatočné zručnosti na to, aby čo najefektívnejšie dokázali prepájať kogníciu (myslenie) s motorikou (pohyb). Buď sa im nedarí v jednej, alebo v druhej. Akoby jedna oblasť bola na úkor druhej. A toto je práve to, čo sa prostredníctvom tohto skvelého programu pokúšame zmeniť.

Aký je rozdiel medzi školským programom Bilaterálnej integrácie a  INPP školským programom?

BI školský program
má obrovskú výhodu oproti INPP pretože  je zostavený tak aby ste ho mohli aplikovať individuálne a zároveň aj skupinovo.
INPP školský program je naopak zostavený  IBA za účelom aplikácie v skupinách.
Školský program bilaterálnej integrácie zohľadňuje reflexy, posilňuje rovnováhu, koordináciu, a to vo všetkých telesných rovinách. Zohľadňuje taktiež úroveň, na ktorej sa dieťa nachádza a je možné ho prispôsobovať potrebám jednotlivca či skupiny. Je veľmi flexibilný a pre deti rozhodne zábavnejší.

V zahraničí už dlhé roky využívajú pohybové programy ako bežnú súčasť základných škôl, či už za účelom prevencie v snahe predchádzať poruchám učenia, koncentrácie a správania, alebo za účelom priamej intervencie.

Príďte sa naučiť niečo nové a zažiť veľa zábavy zároveň 🙂

Možnosti úhrady účastníckeho poplatku

Odoslaním prihlášky dávate súhlas k STORNO podmienkam. Faktúra Vám bude zaslaná po obdržaní prihlášky. Ak by ste svoju účasť zrušili viac ako mesiac pred uskutočnením kurzu bude Vám vrátená plná výška uhradeného účastníckeho poplatku. Ak svoju účasť zrušíte 28 dní a menej pred uskutočnením kurzu bude Vám vrátených/účtovaných 50% zo sumy kurzu. Ak svoju účasť zrušíte 14 dní a menej dní pred začatím kurzu bude celá suma kurzovného považovaná za storno poplatok.

Lepšie raz vidieť ako sto krát počuť. Ako to vyzerá na kurze Bilaterálnej integrácie si pozrite vo videu.

Kontaktné údaje

 

Fakturačné údaje

 

Verifikácia