Reflexy a poruchy učenia

Keď sa narodí malé dieťa, je schopné ovládať pohyby svojho tela len veľmi minimálne.
Je odkázané na starostlivosť najbližších ľudí, ktorí mu svojou starostlivosťou pomáhajú rásť
a vyvíjať sa.

Príroda však na to, aby mu pomohla nejakým spôsobom sa o seba postarať v priebehu prvých týždňov a mesiacov života, vybavila dieťa tzv. „reflexami“.

Reflexy poskytujú stereotypné, t.j. vždy rovnaké reakcie na určitý podnet. Ako príklad na reflexívnu reakciu organizmu môžeme uviesť situáciu, kedy položíme ruku na niečo horúce. Behom stotiny sekundy čosi akoby vykonalo rýchlu reakciu v podobe odtiahnutia ruky za nás, pričom sa tak udeje rýchlejšie, než si stačíme uvedomiť „Aha, to je horúce, mal by som odtiahnuť ruku“. Presne na tento spôsob fungujú reflexy v prípade, že naša nervová sústava funguje tak, ako má.
Reflexy nám v určitých situáciách pomáhajú a majú ochrannú funkciu.

Po určitom čase by však tzv. primitívne reflexy mali byť transformované do adekvátnejšej pohybovej zručnosti. K takejto dokonalejšej podobe pohybu sa dieťa vývinom dopracuje – paradoxne – primárne prostredníctvom pohybov, ktoré jeho telo vykonáva približne počas prvého roka jeho života. Tým, že prechádza jednotlivými štádiami vývinu ako napr. zdvíhanie hlavičky, plazenie na brušku, sedenie, lozenie, postavenie sa a chôdza, máme signály o tom, čo sa deje na pozadí nervovej sústavy. Za normálnych okolností by dieťa malo prejsť všetkými týmito stádiami. Aby sa tak mohlo udiať, pomáhajú mu v špecifických pohyboch, ktoré k spomínaným vývinovým medzníkom potrebuje práve reflexy. Tie totiž stimulujú určité druhy pohybov, ktoré sa dieťa potrebuje naučiť aby spevnelo, naučilo sa nové pohyby a mohlo prejsť do „vyššieho levelu“ pohybov, t.j. do ďalšieho vývinového štádia (napr. z lozenia do státia a pod.).


Morov reflex
Tonický labyrintový reflex
Asymetrický tonický šijový reflex
Symetrický tonický šijový reflex
Spinal Galantov reflex

Toto sú len niektoré z primitívnych reflexov, ktoré hrajú významnú rolu v priebehu prvého roka života dieťaťa. Niekedy sa však stane, že sa nepotlačia včas a ostanú v organizme aktívne aj napriek tomu, že ich už dávno mali nahradiť vyššie, tzv. posturálne reflexy. Nepotlačené primitívne reflexy
po tom, ako si splnili svoju úlohu, môžu mať neskôr súvis so špecifickými poruchami učenia a poruchami správania.

Na to, aby sme mohli stanoviť diagnózu NDD (oneskorený vývin nervovej sústavy), by mali byť u dieťaťa, alebo dospelej osoby prítomné minimálne dva aberantné reflexy.