Problémy s čítaním

Na to, že dieťa má problémy s čítaním, môže existovať veľmi veľa rôznych dôvodov. V mnohých prípadoch tieto problémy vyplývajú z problémov s očami, ktoré sa prejavujú v tom, že dieťa nie je schopné hladko a bez výraznejšej námahy sledovať riadok čítaného textu, čo je jedna zo základných nevyhnutností pre čítanie. Iné deti vzhľadom na to, že sa veľmi koncentrujú na udržanie očí na čítanom texte a riadku, nie sú už schopné vybaviť si čo vlastne čítali. Tento problém býva príliš často nesprávne identifikovaný ako problém s krátkodobou pamäťou. Krátkodobá pamäť je v podstate až dôsledkom obrovského úsilie, ktoré dieťa vynakladá na koncentráciu a kontrolu očí, aby sa stále držalo textu.

Prostredníctvom metódy INPP je možné identifikovať príčiny, ktoré môžu spôsobovať problémy so sledovaním textu. A čo je dôležitejšie, je možné takému dieťaťu pomôcť touto neinvazívnou metódou dané príčiny odstrániť.