Seminár 26.5.2011

Dňa 26.5. sa v priestoroch Súkromnej základnej školy s materskou školou Montessori v Bratislave – Lamači, uskutočnil seminár na tému:

Poruchy učenia, správania, koncentrácie a pozornosti, ADD, ADHD, Aspergerov syndróm a ich neurofyziologické príčiny

Seminár bol určený primárne pedagógom, špeciálnym pedagógom, psychológom, ale zavítalo k nám aj niekoľko rodičov.

Účastníkov sme oboznámili so základnými poznatkami ohľadne samotných reflexov, ich funkcií, vývinu, ale taktiež o ich dôsledkoch v prípade, že pretrvávajú v čase, kedy by už nemali byť aktívne. Vďaka aktívnej účasti účastníkov sme si mohli niektoré záležitosti aj prakticky predviesť a zažiť ich tak na vlastnej koži.
Najdôležitejším poslaním tohto seminára bolo poskytnúť odbornej verejnosti informáciu o tom čo si vlastne môžu u detí s ktorými pracujú všímať a ako majú rozpoznať, či sa môže prípadne jednať o NDD.

Jednou z významných tém bol aj pôrod a jeho význam pre ďalší zivot dieťaťa, taktiež ako súvisí s reflexami.

Porozprávali sme sa o možnostiach diagnostiky prostredníctvom metódy INPP a taktiež o možnostiach terapie a jej aplikácie do školského prostredia.

Atmosféra seminára sa niesla vo veľmi príjemnom priateľskom a odbornom duchu.

Semináre sa budú konať v pravidelných intervaloch, preto veríme, že sa s vami opäť čoskoro stretneme na jednom z nich!