Článok

Seminár pre rodičov: Zdravý motorický vývin dieťaťa,12. 12. 2019, Bratislava

Vytvorené 06 november, 2019 o 5:25 pm Autor v Aktuality

Centrum AVARE pozýva všetkých rodičov na seminár zameraný na špecifiká zdravého motorického vývinu dieťaťa. Spolu sa pozrieme na to, akým spôsobom ovplyvňuje neuromotorická zrelosť úspešnosť dieťaťa v škôlke, škole i v bežnom živote. Zameriame sa aj na prevenciu porúch učenia, na potrebu hraníc vo výchove a na to, ako zistiť, či je dieťa pripravené zasadnúť do školských lavíc. Seminár je vedený interaktívnou formou, nebudú chýbať diskusie, praktické príklady a rady ako zvládať bežné životné situácie.

Obsah semináru:

  • Vplyv motorického vývinu na úspešnosť dieťaťa
  • Ako predchádzať vzniku porúch učenia a pozornosti a správania
  • Čo má dieťa zvládnuť pred nástupom do školy
  • Ako indentifikujem, či je dieťa pripravené zvládnuť školu
  • Ako dopomôcť zdravému motorickému vývinu
  • Hranice ako oporný bod pre dieťa

Termín semináru:

12. decembra 2019 16:00-20:00

Miesto konania:

Rehabilica, Grösslingová 7, 81109 Bratislava

Účastnícky poplatok: 21€

Seminár vedie: 

Mgr. Katarína Sipos, riaditeľka Centra AVARE

Možnosti úhrady účastníckeho poplatku

Po odoslaní prihlášky Vám bude zaslaná faktúra na uvedenú mailovú adresu. Záväznú úhradu prosím vykonajte do 6.decembra 2019.

Tešíme sa na stretnutie s vami!

Kontaktné údaje

 

Poznámka:

 

Verifikácia: