Semináre

Centrum Avare ponúka širokú škálu odborných seminárov pre odbornú verejnosť pedagógov, psychológov, špeciálnych pedagógov, sociálnych pracovníkov, rôzne pomáhajúce profesie, ale aj pre rodičov či budúcich rodičov, ktorí sa chcú dozvedieť viac o tom ako sa dieťa vyvíja a akým spôsobom mu môžu byť nápomocní a predchádzať tak jeho prípadným neskorším ťažkostiam.

Priebežne semináre uskutočňujeme na rôznych miestach, na rôzne témy, ako napr.:

  • Poruchy učenia, správania, koncentrácie a pozornosti, ADD, ADHD, Aspergerov syndróm a ich neurofyziologické príčiny
  • Aberantné primitívne a posturálne reflexy – ako ovplyvňujú život dieťaťa a pedagóga v škole
  • Pôrod a jeho významný vplyv na ďalší život dieťaťa
  • Motorický vývin dieťaťa – ako vyzerá za normálnych okolností a ako môžeme dieťaťu pomôcť

Sledujte pravidelne našu ponuku seminárov na našej web stránke.V prípade, že máte záujem o zorganizovanie seminára pre váš pedagogický zbor, alebo materské centrum, neváhajte nás kontaktovať.