Služby

V Centre AVARE sa snažíme na klienta nahliadať v celistvosti jeho prejavov a potrieb.

Intervenčné programy a postupy nastavujeme individuálne, vychádzajúc z komplexnej diagnostiky a so zohľadnením už absolvovaných vyšetrení, alebo terapii. K ťažkostiam nepristupujeme symptomaticky a neriešime teda cielene len konkrétny nežiadúci prejav, ale vraciame sa späť k príčinám, ktoré ho vyvolávajú.

Našimi základnými intervenčnými metódami sú INPP ProgramStimulačno inhibičný program neuro-fyziologickej psychológie, (vyvinutý v Chestri, v Anglicku pred 40. rokmi), Program JIAS (Individualizovaná sluchová stimulácia podľa dr. Johansena, vyvinutý v Baltickom dyslektickom výskumnom laboratóriu v Dánsku), Program vizuálneho tréningu (behaviorálna alebo funkčná optometria, ktorá má silný základ v USA a to už takmer 80 rokov).

INPP program pracuje prostredníctvom špeciálnych cvikov na potlačení perzistentných primitívnych reflexov a stimulácii nedovyvinutych posturálnych reflexov. Pracuje sa tiež s rovnováhou, koordináciou, hrubou a jemnou motorikou, funkciami mozočka a zrakovo-motorickými funkciami.

JIAS – sluchový stimulačný program – pracuje prostredníctvom cielenej frekvenčnej stimulácie nervových dráh smerom do mozgu a v mozgu a jej cieľom je zefektívnenie sluchového spracovania, čo môže mať v konečnom dôsledku vplyv aj na koncentráciu či zlepšenie školských zručnosti. JIAS metóda je určená nielen pre deti, ale aj pre dospelých. Je napríklad výraznou pomôckou pri pretrvávajúcom tinite (pískanie v ušiach).

Vizuálny tréning prostredníctvom cvikov integrujúcich plynulosť očných pohybov, vergencie, akomodáciu a vizualizáciu  pracuje s funkčnými vadami, ktoré sa objavujú u zdravých očí z dôvodu nesprávnych návykov pri pozeraní, alebo z dôvôdu narušeného vývinu a môžu viesť k problémom vo vizuálnom vnímaní.

Na Slovensku sme boli prví licencovaní odborníci v týchto odboroch. Sme v plnej miere schopní pracovať s týmito metódami a pomáhať tak deťom i dospelým s ich ťažkosťami. Centrum AVARE má zatiaľ v tomto odbore najväčšiu prax na Slovensku.