Symetrický tonický šijový reflex

Symetrický tonický šijový reflex sa objavuje približne v 30. týždni po počatí. Pri narodení dieťaťa je prítomný len na veľmi krátky okamih a znovu sa objaví obvykle v 8. až 11. mesiacoch, kedy dieťa začína byť pripravené na štádium lozenia „na štyroch“. Za bežných okolností býva potlačený predtým, ako dieťa začne liezť, t.j. vo väčšine prípadov okolo 8. až 11. mesiaca života.

Extenzia, flexia

Tento reflex môžeme v akcii vidieť vtedy, keď sa napr. dieťa „pohupuje“ na štyroch na mieste a zrazu sa chce pozrieť hore, alebo niekde ďalej do priestoru, automaticky nastane to, že si „sadne“ na nohy, pričom hlava a ruky sa vystrú (poloha v extenzii). Naopak keď sa chce pozrieť dole, ruky sa automaticky ohnú a nohy sa vystrú a zadok dieťaťa sa „vyhupne“ hore (poloha vo flexii). Za bežných okolností nám tieto pre dieťa prirozdené pohyby prídu veľmi milé a obvykle ani netušíme, že to, čo sa práve vtedy deje, je symetrický tonický šijový reflex zapojený do činnosti.

 

V prípade, že nie je včas potlačený, často sa prejavuje nasledovným spôsobom:

  • dieťa/dospelý si často zvykne až ľahnúť na lavicu, keď píše alebo číta
  • „W“ poloha pri sedení na zemi
  • oslabená koordinácia oko-ruka
  • neporiadok pri jedení – netriafa si dobre do úst a na stole po ňom vždy ostáva veľký neporiadok
  • motoricky neobratné, mierne alebo viac ťažkopádnejšie pohyby
  • ťažšie dokáže zaostrovať z blízkej na ďalekú vzdialenosť a naopak
  • časté chyby pri prepisovaní textu z tabule, alebo z knihy
  • ťažkosti naučiť sa plávať, alebo má nesynchronizované pohyby pri plávaní pod vodou (často tieto deti lepšie plávu pod vodou ako nad vodou)
  • oslabená koncentrácia – v dôsledku ťažkosti vydržať sedieť v jednej polohe – stále mení polohu pri sedení – nohy na stoličke, pod zadkom a pod.
  • deti s pretrvávajúcim týmto reflexom často neprešli v motorickom vývine štádiom lozenia – pretrvávanie tohto reflexu im bráni posunúť sa ďalej do tohto vývinového štádia

 

Výsledky niekoľkých štúdií potvrdili prítomnosť tohto reflexu u mnohých detí s diagnózou ADHD. V prípade, že bol u nich aplikovaný inhibično-stimulačný program, mnohé príznaky typické pre ADHD vymizli. Súvislosti tejto poruchy pozornosti s hyperaktivitou sú však oveľa komplikovanejšie. Pre bližšie informácie pozrite priamo časť ADHD.