Tonický labyrintový reflex

Tonický labyrintový reflex sa pravdepodobne objavuje približne v 30. týždni po počatí (vo flexii – poloha plodu v maternici) a pri samotnom pôrode (v extenzii).

extenzia-flexia-tlr1 kopie

Prejavuje sa tak, že pri zodvihnutí hlavičky dieťaťa nad úroveň chrbtice, sa dieťa reflexívne „zbalí“ do klbka (poloha vo flexii). Naopak keď dieťaťu hlavu zakloníme pod úroveň chrbtice, ruky aj nohy sa vystrú akoby sa dieťa dalo do polohy „vzdávam sa“ (poloha v extenzii).

Potlačenie tohto reflexu je postupný proces, ktorý zahŕňa dozrievanie iných systémov. Tento proces by mal byť plne ukončený najneskôr v 3,5. roku života dieťaťa. Ovplyvňuje vývin svalového napätia pri pohyboch hlavy dopredu a dozadu, pomáha udržiavať rovnováhu v týchto zmenených polohách a pomáha dieťaťu postupne sa zdvíhať zo zeme hore.

 

Ak nie je potlačený do 3,5. roka života dieťaťa, dôsledkom môže byť napríklad:

 • zhrbený postoj, oslabené držanie tela
 • oslabená rovnováha
 • sklon k nevoľnosti pri cestovaní autom
 • dieťa/dospelý nemá rád športové aktivity, hodiny telesnej výchovy, behanie – prejavuje sa výrazná opatrnosť pri pohybe
 • zrakovo-motorické funkcie sú oslabené – ovplyvnené je čítanie a písanie
 • ťažkosti s vizuálno-motorickou diskrimináciou
 • ťažkosti s priestorovou orientáciou
 • ťažšie vníma čas – nedokáže si ho ustriehnuť
 • ťažšie odhaduje vzdialenosť, hĺbku a rýchlosť
 • únava pri dlhšom státí
 • zvýšené svalové napätie (pohybuje sa veľmi strnulo, je nepohyblivý, neohybný)
 • oslabené organizačné schopnosti – nevie sa zorganizovať