OPTO – Vizuálne vnímanie

Schopnosť VIDIEŤ spočíva v celistvosti vizuálneho vnímania.
Oči sú dve samostatné „kamery“ ktoré snímajú obraz okolo nás. K spojeniu a spracovaniu týchto „záznamov“ dochádza až následne v mozgu, procesom vizuálneho vnímania, na ktorom sa podieľajú aj mnohé iné systémy v našom tele – ostatné zmyslové systémy, archív našich skúseností a spomienok, naše emócie. V milisekundách náš mozog porovnáva, identifikuje a interpretuje videné.
Vizuálne vnímanie sa vyvíja od narodenia až po starobu, tento vývin nie je vekovo ohraničený, pretože vidieť, to nie je len fyzika, alebo fyziológia, ale vidieť, to je v prvom rade archív skúseností uložených v mozgu.
Takmer 70 % nervov v ľudskom tele je prepojených s vizuálnym systémom a 80 % všetkých procesov učenia zapája vizuálne vnemy.