Vstupný dotazník – dieťa

Kontaktné informácie:

 • Adresa trvalého bydliska:

 • Korešponenčná adresa:

 

Úvod:

 • Ďalej 1 / 4
 

Časť 1 - Neurológia:

 • Ďalej 2 / 4
 

Časť 2 - Ostatná anamnéza

 • Ďalej 3 / 4
 

Časť 3 - Vývin

 • Prijímanie sluchom

 • Úroveň energie

 • Expresívne počúvanie

 • Zrak

 • Správanie a sociálna prispôsobivosť

 • Motorika

 • Dominantná ruka

 • Ciele a očakávania

 • V priebehu najbližších 10 až 15. dňoch od nás obdržíte emailom odpoveď a návrh nasledujúcich krokov prípadnej spolupráce. Ak máte @gmail.com adresu, kontrolujte si prosím priebežne priečinok "spam". Je totiž možné, že sa k vám naša odpoveď nedostane, ale nájdete ju práve v tomto priečinku.

  Informácie uvedené v dotazníku sú považované za dôverné a nebudú za žiadnych okolností sprostredkované tretím osobám bez Vášho súhlasu.

  Ďakujeme za Vašu dôveru a tešíme sa na spoluprácu s Vami!

  Centrum AVARE

 

Verifikácia

 • 4 / 4