február, 2013

feb 12

Minulý týždeň sme úspešne ukončili ďalšie vzdelávanie odbornej verejnosti a umožnili sme tak mnohým účastníkom aplikovať Školský program INPP v praxi.

Prvý deň sme sa venovali teoretickým základom INPP metódy. Povedali sme si o význame vestibulárneho systému, o dôležitosti pohybu a jeho súvisu s učením či vzdelávaním. Pozreli sme sa bližšie na niektoré primitívne reflexy – aké sú ich základné funkcie, ale aj aké dôsledky môžu vzniknúť v prípade ich perzistencie. Podľa reakcií účastníkov sme mohli vidieť súhlasné prikyvovanie hláv pri popisovaní mnohých syptómov typických pre deti s poruchami učenia, správania či koncentrácie. Evidentne sme sa ocitli na rovnakej lodi a vieme veľmi presne, s čím sa častokrát v školách či v školských zariadeniach trápite.

Poobedná časť prvého dňa bola venovaná skríningovej diagnostike. Ukázali sme si, ako robiť jednotlivé testy, vysvetlili si skórovanie (hodnotenie). Vďaka ochote viacerých účastníkov sme sa o sebe aj čo-to podozvedali. Zvládli sme aj miernu paniku zo zistenia, že aj keď sme dospelí, aj tak ešte niektorí máme nejaké tie reflexy prítomné 🙂

Druhý deň bol venovaný praktickému nácviku jednotlivých cvikov intervenčného pohybového programu. Vyskúšali sme si ich všetky, učili sme sa dávať inštrukcie deťom. Povedali sme si množstvo praktických informácií o implementácii tohto programu do praxe. Po úspešnom ukončení obidvoch dní obdržali účastníci certifikát, ktorý ich oprávňuje vykonávať Školský program INPP vo svojej praxi. My sa preto tešíme, že je nás opäť na Slovensku viac, ktorí budeme efektívne pomáhať deťom, ktoré to už akútne potrebujú, ale i preventívne pôsobiť na tie, u ktorých existuje riziko možných porúch učenia, správania či koncentrácie.

Ešte raz ďakujeme za bohatú účasť a tešíme sa na vás do skorého videnia pri ďalšej z našich aktivít.