september, 2013

sep 23

Dňa 19.9.2013 sa konalo druhé supervízne stretnutie na tému „Školský program INPP a jeho aplikácia v praxi“.

Na stretnutí sa zišli účastníci, ktorí už program aplikujú prvý alebo druhý školský rok, ale i takí, ktorí ešte len s aplikáciou plánujú začať. Supervízne stretnutie sa teda nieslo v duchu overenia si poznatkov z praxe, ale aj v duchu informácií ako k aplikácii pristupovať od začiatku, na čo si dať prípadne pozor a čomu sa vyhnúť.

supervizia-skolsky-program-inpp-19-9-2013-004

Bolo citeľné, že otázky, ktoré účastníci kládli, boli založené na ich praktických skúsenostiach, čomu sme sa veľmi tešili. Už sme sa nezaoberali uisťovaním sa ako správne testovať, či vyhodnocovať skóre. Skôr sme s účastníkmi debatovali o prínosoch Školského programu INPP v ich konkrétnej praxi, alebo aj úskaliam, ktoré so sebou prináša. Dostali sme sa aj ku konkrétnym príkladom detí, ktoré program nezvládajú, brzdia skupinu ostatných detí a povedali sme si alternatívne riešenia takýchto situácií.

Prešli sme si opäť väčšinu cvikov a pripomenuli sme si počet opakovaní a spôsob, akým je ideálne cviky zostavovať do cvičebných sérií. Zaoberali sme sa aj možnosťou aplikácie cvičebného programu v materskej škole. Venovali sme sa aj zdravotným kontraindikáciám k zaradeniu dieťaťa do programu a tomu, ako v daných situáciách postupovať.

Tri hodiny supervízie ubehli ako voda. Ani sme sa nenazdali a bol koniec stretnutia. Sme vďační za váš poctivý prístup k aplikácii tohto úžasného programu v školách, za vašu snahu a neraz i trpezlivosť, či už s deťmi, alebo aj s rodičmi. Veľmi radi vám budeme nápomocní aj v budúcnosti, kedykoľvek to budete potrebovať. Ďakujeme za vašu účasť a tešíme sa na stretnutie v budúcnosti!

sep 06

Vzhľadom na prejavený záujem účastníkov supervízneho stretnutia z marca 2013, obraciame sa na vás s pozvánkou na ďalšie supervízne stretnutie k Školskému programu INPP.
Vieme, že tí z vás, ktorí program aplikujú vo svojej praxi, majú množstvo otázok, na ktoré by radi poznali odpovede, alebo sa opätovne uistili o tom, ako samotné cviky či testy presne vyzerajú, alebo ako ich správne hodnotiť. Pokiaľ školský program aplikujete, mali by ste absolvovať minimálne jednu alebo dve supervízie počas trvania programu v záujme uistenia sa, že program realizujete správne.

Supervízia je teda určená predovšetkým tým, ktorí program začali realizovať, alebo sa na to chystajú v blízkej budúcnosti.

Keďže chceme zohľadniť aj fakt, že cestovanie do Bratislavy by mohol byť pre mimobratislavských problém, rozhodli sme sa ponúknuť vám na výber z dvoch typov supervízie:

– osobné stretnutie v Bratislave
– spracovanie vašich otázok v podobe PowerPoint prezentácie a zaslanie emailom

Kedy:
19. september 2013, od 13:00 do 16:00

Kde:
Inštitút verejnej správy
M.Schneidera-Trnavského 1/A, 844 10 Bratislava

Obsah:
ukážky cvikov, testov, odpovede na otázky

Cena:
20€ / osoba / osobné stretnutie v Bratislave
17€ / osoba / spracovanie odpovedí prostredníctvom Powerpoint-u

Uzávierka registrácií:
13.9.2013
Na supervíziu je potrebné sa vopred prihlásiť vyplnením prihlášky:

Počet miest je limitovaný na 25 osôb.
O absolvovaní supervízie dostane každý účastník osvedčenie.
Tešíme sa na stretnutie s Vami!