Asymetrický tonický šijový reflex

Objavuje sa približne v 18. týždni po počatí, napomáha dieťaťu pri samotnom pôrode (v prípade prirodzeného vaginálneho pôrodu) a potlačený by mal byť cca v 6. mesiaci života dieťaťa.

 

 

Aktivuje sa v dôsledku otočenia hlavy dieťaťa  na jednu stranu. Keď sa hlava otočí, ruka a noha na tej istej strane sa vystrie, pričom končatiny na opačnej strane tela sa ohnú.

 

Ak tento reflex pretrváva aj vo vyššom veku, môže sa to prejavovať nasledovným spôsobom:

 • dieťa mierne alebo výraznejšie stráca rovnováhu pri otáčaní hlavy do strán
 • používa homolaterálne pohyby (pohyby končatín na rovnakej strane tela – pravá ruka zároveň s pravou nohou) miesto krížových (pravá ruka a ľavá noha a opačne) napr. pri chôdzi, pochodovaní, poskakovaní a pod. – v dôsledku homolaterálnych pohybov je výrazne narušená stabilita a rovnováha
 • ťažkosti prechádzať tzv. stredovou líniou tela
 • otáčanie papiera pri kreslení – nedokáže mať papier pred sebou rovno, ale ho otáča v rôznej miere do strán, mení polohu pri sedení (sedí napr. otočené do strany), alebo posúba papier postupne až na kraj stola
 • prekrížená lateralita aj vo veku vyššom ako 8 rokov (napr. pravá ruka, ľavé oko)
 • oslabené písanie, alebo príp. dieťa sa radšej a lepšie vyjadruje ústne ako písomne
 • ak pretrváva, obvykle tieto deti neprešli v motorickom vývine štádium plazenia – tým pádom riziko oslabenej koordinácie oko-ruka
 • oslabené porozumenie pri čítaní – energiu vynakladá inde (pohyby očí, sledovanie textu …)
 • nesprávny úchop, ktorý nie je možné preučiť
 • sklon písma rôznym smerom
 • oslabená koncentrácia

 

Výsledky jednej malej štúdie, ktorá bola vykonaná s deťmi s dyslexiou preukázali, že 100% týchto detí malo naďalej pretrvávajúci prítomný asymetrický tonický šijový reflex.