Článok

Mgr. Katarína Sipos

Vytvorené 17 december, 2018 o 12:31 pm Autor v Uncategorized

Na  zakladateľku Centra AVARE Mgr. Katarinu Sipos sa obracajú  so žiadosťami o odborné konzultácie i rôzne médiá, pedagogickí odborníci, ale i lekári či zdravotnícke zariadenia.

 

Prehľad  jej prednášok a kurzov :

29. Novembra – 1. Decembra 2018 v Bratislave organizovala a školila /Praktický kurz JIAS/ Sluchový tréning zameraný na rozvoj reči, sluchového spracovania / kurz určený  výhradne pre odborníkov.

17. Novembra 2018 v Bratislave  prijala pozvanie ako odobrník na / CYKLUS PRENÁŠOK RC KRAMÁRIK / určené pre rodičov /  prednášala na tému „Ako sa vyvíja motorika. Ako sa vývija motorika dieťaťa (už od raneho veku) prečo a ako stimulovať ( alebo podporiť) vývin mtorických schopností?
Aký majú súvis napríklad s učením.
Ako pracovať so školákmi, ktorí májú ťažkosti s učením, sústredením alebo koncentráciou.“

7.- 15. Novembra 2018 prijala pozvanie do  Izraela /University of HAIFE/ aby prednášala pre vysokoškolských študentov a odborných zamestnancov univerzity / na tému „Komplexná intervencia u detí s narušenou komunikačnou schopnosťou“

19. – 20. Októbra 2018 prijala pozvanie na Odborný kongres očných optikov a optometristov SVK ktorý sa konal v Jasnej / prednáška na tému „Vplyv zrakovo – motorických funkcii na poruchy učenia, koncentrácie a správania“

10. – 11. Októbra 2018 prijala pozvanie do Českej republiky na Pražský logopedický deň/ prednáška na tému „Komplexná intervencia u detí s narušenou komunikačnou schopnosťou“

5. – 6. Mája 2018 organizovala konferenciu Komplexná terapia vývinových porúch  / Jej prednáška mala tému“ Komplexná intervencia vývinových porúch /JIAS sluchový program“

14. Apríla 2018 – Umenie byť ženou / Konferencia pre laickú verejnosť 
7. – 8. Apríla
2018 organizovala a školila „školský program INPP“
22. február 2018  II. ročník Medzinárodná špeciálno – pedagogická konferencia  v Partizánskom / určená pre odbornú verejnosť