Slider navigation left arrow
Slider navigation right arrow

Zaujímajú nás vaše ťažkosti. No ešte viac nás zaujíma to, čo ich spôsobuje.
Pri našej práci sa pozeráme hlbšie ako iba na symptómy a hľadáme skutočnú príčinu vašich ťažkostí. Iba tak vieme účinne zasiahnuť a pomôcť pri ich odstránení.
Po absolvovaní komplexnej diagnostiky dokážeme vyhodnotiť a riešiť problémy, ktoré často stoja v pozadí špecifických porúch učenia, správania alebo koncentrácie a ťažkosti, medzi ktoré patria:

 • Problémy s čítaním a písaním
 • Dyslexia
 • Dyspraxia
 • Dysgrafia (problémy s písaním)
 • ADD (Porucha pozornosti)
 • Problémy s koordináciou
 • Problémy so sluchovým spracovávaním
 • Oneskorený vývin reči
 • Špecificky narušený výnin reči (dysfázia)
 • Agorafóbia (fóbia z otvoreného priestranstva)
 • Problémy s koncentráciou
 • Zlyhávanie v učení – bez známej identifikovanej príčiny
 • Aspergerov syndróm
 • Úzkosť a panická porucha

Všetky postupy, ktoré pri diagnostike a terapii využívame, sú absolútne bezpečné, neinvazívne a bez potreby použitia medikamentov.