Naše služby

Ste rodič, ktorý hľadá pomoc pre svoje dieťa? Alebo ste dospelý klient, ktorý hľadá pomoc pri riešení svojich osobných ťažkostí? U nás máte dvere otvorené.

Už takmer 15 rokov poskytujeme komplexnú starostlivosť v oblasti vývinových porúch a osobnostného rozvoja klientov. Naším centrom prešlo takmer 6 tisíc detí, stovky dospelých klientov a veľké množstvo rodín, ktorým sme pomohli.

Zaujímajú nás vaše ťažkosti. Zaujímate nás ako ľudské bytosti. No ešte viac nás zaujíma to, ako vám vieme pomôcť. Hľadáme príčiny vašich ťažkostí. Nehľadíme len na symptómy. Iba tak vieme účinne zasiahnuť a pomôcť pri ich zmiernení či odstránení.

Každý klient je pre nás jedinečný svojim príbehom, svojimi potrebami a tiež spôsobom, ktorý pre neho môže byť nápomocný. Každý potrebuje iný čas na zmenu, iný prístup. My to vieme. Práve z toho dôvodu ku klientom pristupujeme maximálne individuálne a s rešpektom.

V Centre Avare nestanovujeme žiadne diagnózy. Pracujeme s klientmi, ktorým už diagnóza stanovená bola, alebo s klientmi, ktorým nebola stanovená žiadna diagnóza, no napriek tomu zlyhávajú a nedosahujú svoj potenciál.

Naše služby
Naše služby

Vieme vám pomôcť
v nasledovných oblastiach:

Kladieme veľký dôraz na ľudský a láskavý prístup ku klientom, pretože jedine tak je možné vytvoriť ideálnu pôda pre rast a zmenu. Všetky postupy, ktoré využívame, sú absolútne bezpečné a neinvazívne. Žiadny z našich intervenčných prístupov nenahrádza potrebu zdravotníckych a lekárskych vyšetrení a postupov. Naopak, s lekármi a ďalšími odborníkmi veľmi úzko spolupracujeme.

Prevencia je kľúčová. Nikdy nie je príliš skoro nasmerovať vývin tým správnym smerom.

Netrápte sa viac ako treba. Dovoľte nám podať vám pomocnú ruku.

Každá kríza a každý problém je príležitosťou pre rast a zmenu. Zmeňte čo je treba zmeniť a nestrácajte čas. My vám v tom pomôžeme.