Centrum poradenstva
a prevencie pre deti a dospelých

Poruchy učenia, správania, koncentrácie a osobnostný sebarozvoj sú príležitosťou ku zmene k lepšiemu. U nás má každý možnosť dosiahnuť svoj potenciál.

Pomôžeme aj vám.
Vieme čo robíme a robíme to dobre.

Centrum AVARE už takmer 15 rokov poskytuje komplexné služby v oblasti vývinu a osobnostného rozvoja. Pomáhame jednotlivcom aj rodinám. Vzdelávame odbornú a laickú verejnosť v oblasti porúch učenia, správania, koncentrácie a pozornosti. Prinášame inovatívne formy práce s vývinovými ťažkosťami.

Diagnostika
a terapia

Pripravíme pre vás plán presne podľa vašich cieľov a potrieb.

Kurzy
a vzdelávanie

Pozrite si ponuku našich kurzov a seminárov pre odbornú aj laickú verejnosť.

Školy
a škôlky

Pomáhame školským zariadeniam nastaviť vhodnú prevenciu a intervenciu v oblasti vývinových porúch.

Kto sme

Sme profesionáli v oblasti porúch učenia, správania, koncentrácie, pozornosti a osobnostného rozvoja. Prinášame inovatívne a komplexné postupy, cielenú diagnostiku a program šitý na mieru podľa cieľov, ktoré potrebujete dosiahnuť a prekážok, ktorým čelíte. V našej práci sa riadime tromi základnými zásadami – poskytovať odbornú a komplexnú starostlivosť ľudským spôsobom.

Pomôžeme vám
v týchto oblastiach

Ťažkosti sa často v rámci jednotlivých oblastí prelínajú. Na začiatok je potrebné urobiť si v nich jasno a zadefinovať si ciele, ktoré chceme s klientmi dosiahnuť. Až následne je vhodné rozhodnúť o intervenčnom postupe, ktorý je pre daného klienta najefektívnejší. Nechajte si od nás poradiť.

Poruchy
učenia

Dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyspraxia, dyskalkúlia – vieme, čo treba robiť!

Poruchy
pozornosti

ADD, ADHD, oslabená pozornosť, dlhá príprava do školy, oslabené exekutívne funkcie – poznáme riešenia!

Poruchy
správania

Agresivita, vzdor, negativizmus, šikana, klamstvo, nerešpektovanie autority – existuje spôsob, ako z toho von!

Rečový
vývin

Nie ste si istí, či sa reč vášho dieťaťa rozvíja správne? Príďte sa poradiť!

Motorika
a koordinácia

Neposednosť, neustála potreba pohybu, odmietanie písania, športu, motorická neobratnosť – máme v rukách mnoho nástrojov na zlepšenie!

Osobnostný
rozvoj

Všetci skôr či neskôr narazíme na osobnú, rodinnú či profesnú krízu. Dovoľte nám sprevádzať vás efektívne na ceste ku zmene. Vieme, čo robiť!

Vzdelávanie,
kurzy a semináre

Vieme, čo potrebujete a chcete vedieť. Naše kurzy a semináre sú top. Učíme pútavo, odborne a profesionálne!

Povedali o nás